ЗАЩО ДОСЕГА НЯМА ПРЕДВАРИТЕЛНО ПРЕДВИДИЛО ПРОРОЧЕСТВО?

ЗА СЪБИТИЯТА И ПРОРОЧЕСТВАТА - С УСМИВКАЗащото тези, от които зависи сбъдването на дадено пророчество, сядат и усърдно прочитат всички публикувани пророчества, отнасящи се конкретно за тяхното време.

 

След това, отново усърдно, изчитат и общите пророчества – тези, които биха могли да се прикачат към всяко едно време.

 

И чак след това глобално проучване предприемат съответното съдбоносно действие, като по никакъв начин не го съгласуват със съществуващите до тяхното време пророчества...

 

Образно, човекът, от когото зависи сбъдването на дадено съдбоносно действие, след като се е запознал с всички известни пророчества, съществуващи по негово време, си казва:

 

Е, НЯМА ДА СТАНЕ, КАКТО СТЕ ГО КАЗАЛИ!

 

И извършва действие, което не пасва с нито едно от известните пророчества.

 

Затова на всички пророчества не им остава нищо друго, освен да бъдат обявени за верни единствено постфактум – и то само и единствено, ако успеят да съвпаднат с дадено реализирано вече събитие.

 

Че какви пророчества (предсказания, предвиждания) са това?

 

...

 


Автор: Соня Петрова – Аеиа

 

Публикувано на: 17 юли 2016 г.

...