ЗАГАДКАТА НА ДЯДО КОЛЕДА – НАУКА ИЛИ МАГИЯ?

Дядо Коледа, добрият и щедър Старец, който винаги успява за една нощ да занесе подарък на всяко дете по Земята,

всъщност е Свети Николай Чудотворец, наричан на запад Санта Клаус или само Санта (Светеца), а през социализма преименуван на Дядо Мраз, Дед Мороз, Гросфатер Фрост и т.н.

 

Освен че Светеца винаги оцелява, макар и под различни имена, той открай време отправя и голямо предизвикателство към физиката и други науки, които се опитват да обяснят по научен път как точно Стареца успява да извърши такава огромна работа само за една-единствена нощ. Защото една нощ далеч не е много време, особено когато това време трябва да ти стигне, за да разнесеш подаръци на над 2 милиарда деца!


Преди да пристъпим към обясненията на свръх-способностите на Дядо Коледа, ето една интересна статия, пак свързана с Дядо Коледа:


КАК НАРИЧАТ ДЯДО КОЛЕДА В РАЗЛИЧНИ СТРАНИ ПО СВЕТА

 


РАЗТЯГАНЕ НА ВРЕМЕТО

 

На първо място, физиката казва, че все пак Дядо Коледа има повече време от една нощ за разпространението на подаръците. Защото Земята е под формата на глобус, на кълбо, и времето по нея е различно, определящо се от нейното движение около Слънцето. Затова Земята е разделена условно на часови зони. Приемаме, че Дядо Коледа тръгва да разнася подаръците от Международната Датова Линия (The International Date Line (IDL). Тази МДЛ е въображаема линия върху повърхността на Земята, използва се в корабоплаването и навигацията, тръгва от Северния Полюс като стига до Южния полюс, и разграничава предишния ден от следващия, т.е. когато, при въртенето на Земята, Слънцето отиде над нея и я премине - започнала е следващата дата. Международната Времева Линия преминава някъде през средата на Тихия океан, приблизително следвайки географска дължина от 180°, но отклонявайки се на някои близки населени места и острови. Когато на тази линия настъпи нощта на Бъдни вечер, 24 декември, то, съвсем схематично, на обратната страна на земното кълбо е все още нощта на 23 декември. Земята се върти от изток на запад. Дядо Коледа тръгва от тази линия точно в полунощ на 25 декември и също върви на запад, но се движи по-бързо от въртенето на Земята - т.е. не се съобразява с времето на часовите пояси. Изчислено е, че така той има на разположение 31 до 48 часа (данните не са точни) - или, с други думи, има повече от една-единствена нощ. Но дори да има 48 часа поради времевите разлики по Земното кълбо, тези часове пак са твърде малко, за да може един човек да разнесе подаръци на над 2 милиарда дечица.

 

Ето как изглежда Международната Времева Линия, погледнато от Северния полюс:...
 

 

Горното изображение GIF е от: By Arnaudf (Own work) [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0) or GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html)], via Wikimedia Commons


...

 

Между другото, една лична  вметка. Когато очаквахме Края на Света по Календара на Маите, на 21 декември 2012 година, аз се шегувах, но базирано точно на времевите разлики, че човек може напълно да пропусне датата 21 декември! Ето как: тръгва с бърз самолет от тази линия, точно преди на нея да настъпи 21 декември. Лети преди „движението“ на тази линия, т.е. облита цялата Земя на дата 20 декември. Когато направи пълна обиколка и се върне отново на Линията – там вече ще настъпва 22 декември...

 

 

НА КАКВО СЕ ДЪЛЖИ ЧЕРВЕНИЯТ НОС НА САНТА КЛАУС

 

 

И отново малко изчисления. Общото население на Земята вече е над 7 милиарда души. Приемаме, че средно едно семейство, т.е. дом, се състои от четирима души, то тогава излиза, че Дядо Коледа трябва да разнася подаръци на 10 000 къщи всяка секунда! Това изчисление важи, ако приемем, че той има 48 часа за разпространението на подаръците, като ползва "разтягането на времето", описано по-горе.

 

Това пак е невъобразима работа! Дават сравнение с дейността на Пощенските Служби на САЩ. Статистиката казва, че те разпространяват за една година 170 милиарда пратки по пощата! Това е равностойно на 5000 пратки на секунда - но в течение на 1 година (а не на 48 часа, както е при Дядо Коледа). И за тази дейност в Пощите на САЩ са ангажирани повече от 600 000 служители, както и невъобразимо количество превозни средства - най-голямата собственост на превозни средства в света е точно на Пощите на САЩ! А Дядо Коледа трябва самичък да извърши много по-огромна работа, за много по-малко време и то подпомогнат само от една шейна и няколко северни елена!

 

Физиката казва, че, за да може да извърши такава работа за толкова кратко време, то той и шейната му с елените трябва да летят с огромна скорост. Но, отново ни казва физиката - при такава огромна скорост еленът Рудолф ще изгори мигновено - заради силното триене - също както изгарят малките метеори, наречени падащи звезди, когато навлязат в земната атмосфера. Физиците се шегуват, че червеният нос на Санта Клаус се дължи именно на високите температури, предизвикани от високата скорост!

 

 

Дотук, образно казано, разглеждахме възможностите на Дядо Коледа във връзка с Нютоновата физика и географията, а има постановки, които се опитват да обяснят неговите свръх-способности от гледна точка на откритията на физиката от 20 век, а именно:

 ДЯДО КОЛЕДА, ТЕОРИЯТА ЗА ОТНОСИТЕЛНОСТТА И КВАНТОВАТА МЕХАНИКА

 

 

ОТНОСИТЕЛНОСТТА

 

 

В своята Специална Теория на Относителността, Алберт Айнщайн показва, че времето протича по различен начин при наблюдатели, които се движат едно спрямо друг (и, извън Айнщайновата теория, но произлизащо от нея - определено времето тече много бавно за дечица, които чакат своите подаръци!).

 

Но тази различна скорост на времето не е никак добра за шейната и елените - защото те, да кажем, трябва да развият огромна скорост, за да компенсират и сроковете за раздаване на подаръците, и забавеното време при чакащите деца. При тази огромна скорост, дори шейната с елените да е извън земната орбита - те пак ще се подпалят!

 

Но гравитационните полета също извиват и изкривяват времето - часовник, който се приближава все по-близо и по-близо до масивно космическо тяло, започва да се движи все по-бавно и по-бавно. В такъв случай - как би могла да помогне гравитацията на Земята на Дядо Коледа?

 

Науката счита, че може би - никак. Дори гравитацията на нашата Земя би затруднила до голяма степен извършването на работата на Дядо Коледа за 48 часа. Ето как: за да може земната гравитация да помогне подаръците да се раздадат за 48 земни часа, то трябва Дядо Коледа да тръгне от "ръба на пространството" и да разполага с двойно повече земно време - 96 часа. Но, за да помогне гравитацията, то се изисква планета, която да е 1000 пъти по-масивна от Слънцето!!! Ако Земята беше толкова тежка и запазила сегашния си размер - то тя моментално би колапсирала в черна дупка!

 

 

Изглеждало, че няма подходящи пространствено-времеви конфигурации, които да помогнат на Дядо Коледа, но все пак Теорията за Относителността успяла да предложи една. През 1994 година физикът Мигел Алкубиере от Кардифския университет открил, че има решение за Дядо Коледа на базата на Общата теория за относителността и това решение било подобно на приложеното във филма "Стар Трек". Там космическият кораб се движи по следния начин, и физикът предложил и шейната да го ползва: пред шейната изкуствено се сгъстява отрязък от пространство-времето, а зад шейната този сгъстен участък се разширява (космически кораб, който за движението си ползва сгъстяване и разширяване на пространство-времето). С този метод Дядо Коледа би могъл да пропътува произволно големи разстояния и с произволно голяма скорост всички места по Земята, без той и елените му изобщо да се движат - те си остават неподвижни в рамките на своя "балон" от пространство-време.

 

Но, все пак, науката казва, че и при този метод има едно огромно затруднение – за да се изпълни той, са нужни огромни количества енергия – няколко милиарда пъти повече енергия, отколкото има в цялата, наблюдавана от науката Вселена...

 

Специалната Теория на Относителността има, обаче, едно интересно обяснение:

 

ЗАЩО ДЯДО КОЛЕДА УСПЯВА ДА ПРЕМИНЕ ПРЕЗ КОМИНИТЕ.

 

 

Защото той несъмнено лети с огромна скорост. Според Теорията – колкото по-голяма е скоростта на даден обект, толкова по-малък по обем става той. Високата скорост на Светеца го прави много малък – и това му дава възможност свободно да си преминава през комините!

 

 

ДОПЛЕРОВИЯТ ЕФЕКТ

 

Д-р Кейти Шийн, учена физичка от Екситър Юнивърсити, е намерила научно обяснение и на един друг странен феномен, свързан с Дядо Коледа - тя обяснява защо децата виждат толкова рядко Дядо Коледа, който лети в небето, въпреки че милиони дечица стоят будни на Бъдни вечер и чакат, надявайки се поне за миг да зърнат червения костюм на Дядото.

 

Обяснението на д-р Шийн: при огромната скорост, с която лети Дядо Коледа, неизменно се намесва Доплеровият ефект. Според него, при големи скорости цветовете се променят - червеното се превръща в зелено. А при още по-големи скорости - изчезват напълно. Това обяснява защо толкова рядко децата могат да видят Дядо Коледа, летящ в Небето! Той си променя цвета и дори става напълно невидим - защото, както казва Ефектът на Доплер, когато даден обект се движи с много висока скорост, светлинните лъчи, които се срещат с него и могат да го направят видим, като се отразят - всъщност не се отразяват, а биват "смачкани" от високата му скорост.

 

Доплеровият ефект обяснява и защо децата не могат да чуят пристигането на Дядо Коледа. Колкото повече Санта приближава до дадена къща, толкова по-високи стават тоновете на звуците, издавани от звъна на звънчетата и неговия дълбок смях "Хо-хо-хо!" - в един момент звуците стават толкова високи, че минават отвъд границата или горния праг на човешкия слух - т.е. звуците си ги има, но човек ги възприема като пълна тишина, защото са извън обхвата на неговия слух.

Ако децата чуят силен взрив в Коледната Нощ, това, според Доплеровия ефект, би могло да значи, че елените, теглещи шейната на Стареца, са счупили  скоростта на звука, в резултат на което се е получил "звуков взрив".

 

 

 

 

КВАНТОВАТА МЕХАНИКА

 

Квантовата механика също дава възможност много неща да могат да бъдат транспортирани на големи растояния за малко време - чрез нея дори може да се избегне необходимостта Дядо Коледа изобщо да излиза и лети по небето.

 

Там имаме безброй частици и субчастици, които са и частица, и вълна. Когато частицата е вълна (казано условно "частица", защото, бидейки "вълна" тя не е частица), тя няма точно определено място и време, а е разпространена върху пространство-времето, и понякога тази "вълна" може да направи "тунел" през бариерата на пространство-времето, което пък не би могло да стане, според класическата механика.

 

Да предположим, че Дядо Коледа може да действа като такава "частица-вълна". Всъщност, той може! Защото, не само че не го спират бариерите на пространство-времето, но той също знае кога спиш и кога си буден, знае също дали си бил добър или лош през изминалата година - а всички тези знания и способности говорят за неговата нелокална природа. Защото частиците-вълни са нелокални, те са извън "пространството" - и стават локални, само когато се превръщат в частици. Но, дори Дядо Коледа да може да преминава през такива "тунели", наречени "чревоядини" - то за тази работа той пак ще се нуждае от невъобразими количества енергия. Не че е доказано, че той не разполага с такива количества огромна енергия - може и да си ги има, - но, според физиците, това не би било най-доброто решение на проблема с бързото и глобално разпространение на подаръците.

 

 

СОНДИТЕ НА ДЖОН ФОН НОЙМАН

 

Може би проблемът с бързото разнасяне на подаръците би могъл да се адаптира към едно предположение, направено във връзка с изследванията на Космоса.

 

Физикът Джон фон Нойман предположил, че един космически кораб, но не материален, а само под формата на информация, би могъл да се изпрати към друга звездна система и да се програмира, когато пристигне на подходяща планета от тази система, да направи копие от себе си, ползвайки местни изходни материали - произхождащи от дадената планета. След това - от там, пак на същия принцип, да прати своята информация до още по-далечна звездна система. Което би увеличило неимоверно и бързо обема пространство, което може да бъде покрито (и проучено).

 

Подобна стратегия и технология би могъл да ползва и Дядо Коледа. Ето как: изпраща информационни-шейни до всеки отделен континент, държава, остров на Земята. Пристигайки там, те се "материализират" с местни суровини. Но точно това материализиране - дори да има на разположение големи количества местен боклук, който да трансформира в шейна, елени и подаръци - това материализиране и трансмутация на елементите отнема също време! Все пак - наличните местни суровини трябва да бъдат прецизно пресътворени в точните, поръчани от дечицата, играчки. Няма съмнение, че, ако Санта ползва подобна технология, той със сигурност ползва и НАНОТЕХНОЛОГИИ – които да му помагат в бързата трансмутация на елементите в подаръци!

 

 

ЗАЩО ДЯДО КОЛЕДА НЕ ОСТАРЯВА

 

Това пак се обяснява с Теорията на Относителността. От нея знаем, че колкото по-голяма е скоростта на обекта, толкова по-бавно тече за него времето. Ако приемем, че Дядо Коледа се движи със СКОРОСТТА НА СВЕТЛИНАТА или дори още по-висока – то за него Времето изобщо не тече, спряло е! Затова той винаги си е един и същ.

...

 

ОТВЪД НАУКАТА

 

Сега дойде моментът да отчетем факта, че Дядо Коледа е Същество, открито от Религията, а не от Науката. Бидейки светец, той има правото да нарушава Законите на Физиката, защото го прави за Добро. Много е възможно по някое време Наука и Религия да се обединят отново, както са били обединени в началото на възникването им при човешкия вид. Но за целта Науката ще трябва да догони Религията, т.е. ще ѝ се наложи да може да обясни и докаже рационално чудесата и всички други твърдения на Религията, които, така или иначе, често се случват в нормалния, проявен свят. Защо се случват тия чудеса? Защото Човекът почита и се подчинява на Законите на Физиката, но в неговото сърце са заложени и Законите на Свещената Доброта, която е отвъд разума и човешката наука и е много по-голяма от нея. Можем да кажем, че тази Свещена Доброта съдържа в себе си човешкия разум и човешката наука, и те произлизат от нея, но самата тя е необозримо по-голяма от тях...

 

Затова, в заключение – неведоми са тайните на Светия Старец и най-вероятно хората все още са далече от това да могат да обяснят научно неговата невероятна Щедрост и начините на изпълнението ѝ. Но, все пак, не можем да бъдем сигурни в това. Защото, така или иначе, Дядо Коледа успява да дари Радост на безброй деца по света само за една нощ. Не е доказано научно, но Мама и Татко сигурно са някакъв вид въплътен Дядо Коледа – и то не само въплътен, но и мултиплициран! Въплътен Дядо Коледа са и всички щедри хора по света, които са имали високата чест да бъдат дарени със способността да даряват! Това е Вълшебство. Чудо, което виждаме с очите си всяка Коледа. ПОКЛОН пред Майката и Бащата! Поклон през Щедрите!

 

...

 

Автор: Соня Петрова – Аеиа

 

Публикувано на: 15 декември 2016 г.

...