МЕТАФИЗИКА И АКТУАЛЕН ОПИТ: ДОКАЗАТЕЛСТВО ЗА СИЛАТА НА МИСЪЛТА
Здравейте! Искам да споделя личния си опит в сферата на метафизиката

и какви ефекти има тя върху този, който приеме , че всичко е свързано от един безкраен, мислещ, безформен разум.

 

Теорията за Вселената, че едно е всичко и всичко е едно, че една Субстанция се изразява във всичките физически форми, които виждаме и че тази субстанция е мислеща такава. Мисъл в тази субстанция произвежда нещото, което е помислено от мисълта. Човек е мислещ център, способен на оригинални мисли (не вярвам, че искате доказателство за това) и когато човек повярва, че е свързан с всичко и успее да впечатли мислите си върху оригиналната мислеща субстанция, той е способен да предизвика творението или формирането на нещото, което е помислено от мисълта.Много от вас ще поискат доказателство, и затова, без да изпадам в детайли, ще кажа, че мога да докажа твърденията ми спрямо опита, който имам.

 

Преди близо година записах една Аудио книга на автора Lallece D Wattles.

 

""Науката да станеш богат", заедно с друга негова книга "Силата на подсъзнанието". Понеже книгите ги няма достъпни на Българския пазар, преведох лично "Науката да станеш богат" и започнах да прилагам техниките в нея, като приех изказванията с цялата си вяра, която от своя страна винаги я е имало в мен и винаги съм знаел, че всичко е свързано и изградено от една субстанция. Аз я наричам Вселенческият Все Разум. Книгата Учи на техниките в Сферата на метафизиката, които са много ясно и точно обяснени и описани. В продължение на близо 4 месеца изучавах техниките на метафизиката и се научих да мисля и действам по определен начин.

 

Метафизиката е наука, която учи да балансираме правилно Душа, разум и тяло в свещен баланс посредством който Вселената става наясно за нас като за Мислещ Център, посредством който тя или Вселенческият Все Разум ще може да се изразява по-добре посредством нас. Човешкото тяло е съвкупност от около 50 трилиона клетки, който както знаете, не си общуват с уста, за да се разберат как да сътворят телата, които имаме и посредством които живеем физическия си живот. На същия принцип Вселената комуникира с Всичките си творения и създава реалност, изпълнена с изобилие и здраве. Ето и някои лично пробвани и ефикасни техники, който ще ви изкарат от илюзията на тази добре планирана система:

 

1.  Обстоятелствата на пръв поглед

 

Това са образите, които правителство  организира и докарва до нас, посредством медия, радио, социални организации и т.н. По този начин в течение на 100  години от  "модерната"  епоха контролират разума на хората, които от своя страна са свикнали да са невежи за всичко, което не е казано по  "телевизията".

 

Когато фиксираме разума си върху образите, предположени от обстоятелствата на пръв поглед,  ние създаваме кореспондиращи образи в разума си, които се отразяват в душата и тялото ни. Решението на това е да гледаме истината, независимо от обстоятелствата на пръв поглед, но това изисква сила. Този, който усвои тази сила става господар на разума си. Ето как работи. Образите на пръв погледа са : Насилие, убийства, изнасилвания, лъжи, бедност, липса на ресурс, липса на възможност, липса на изразяване, липса на спокойствие, липса на мир и т.н.Но когато усвоим силата да мислим истината, независимо от тези обстоятелства, а тя е че има само изобилие и здраве, ние буквално започваме да изграждаме наша реалност, която не се обвързва с тези предположени от обстоятелствата образи.

 

 

2. Правилен мотив.

 

Правилният мотив, който ми помогна да докарам до себе си това, което искам е "повече живот за всички и по малко за никой" -  осъзнавайки този мотив разбрах, че тази планета е водена от грешен мотив през последните няколко хиляди години. А той е ""повече мощ, власт и сила за мен над другите".  Обяснението на това е както следва : Съществуват два вида разум според човешката раса, която представляваме. Мъжки линеен конкурентен разум и Женски спирален креативен разум. Най- лесно обяснение е да видите Схемата и геометричното уравнение на Фибоначи, или 1:1,618. Още познато като ЗЛАТНОТО СЕЧЕНИЕ. Правите линии са Мъжкият Разум, който се движи по точно определени пътеки, а Женският е спиралата, която се пресича само на определени точки с мъжкият. Във всеки мъж присъства 62 % мъжки конкурентен и 38 % женски креативен. при жените е обратно. Когато сметнем съотношението  62 - 38  ще разберем, че е равно на 1 : 1.618. Смяната на водещ разум отнема време и изисква много усилия, но задайте си въпроса, кое е по важно ? - няколко седмици усилие за промяна на мисли и действия или да продължите по стария начин и да се надявате на нещо ново?

 

 

3. Правото да Бъдеш богат.

 

Когато говорим за богатство то ПО НИКАКЪВ СЛУЧАЙ не става въпрос за безполезните хартийки. Да си богат означава да си такъв по душа, разум и тяло в свещен баланс, защото нито едно от трите не е по малко важно от другите две. Всички знаем за последиците, когато живеем само за тялото и пренебрегнем душата и разума. И ако всеки един от вас направи проучване ще разбере че тези, който са богати само на тяло, всъщност са най-жалките и най бедните от всички на планетата. Целта на живота е развитието, което трябва да бъде с желание за Душа, разум и тяло така балансирано, че да изразяваме всички функции на съществуването ни  - Душевни, физически или разумни.

 

 

4. Ограничена ли е възможността ?

 

Ако повярвате в по-горните ми твърдения, че Истината е изобилие и здраве, ще разберете, че никога не е имало и няма да има дефицит на ресурс. Вселената е Мислеща Субстанция и когато човек все още е в етап на социално развитие и има нужда от ресурс , докато действа и мисли по правилен начин, Безформеният Все Разум ще произведе ОЩЕ и ще изгради установени линии на растеж, посредством които ресурсаът ще идва до вас. Догмата е Културно наложено ограничение на съществуване. Една от тях е, че Ресурсът е на Изчерпване (това са пълни глупости),  по този начин те смиряват хората до степен, до която да се МОЛЯТ на правителството за ресурс, БЕЗ да допуснат за възможна идеята, която предлагам. Веднъж освободени от тези догми, ние разбираме,че Всичкият ресурс на Вселената е на наше разположение, САМО АКО се научим да мислим и действаме по правилен начин с правилен мотив или повече живот за всички и по-малко за никой. Когато постигнем този начин на действия и мисли те сами по себе си резонират във Вселената и тя от своя страна усеща, че ще може да се изразява ПО-ДОБРЕ посредством теб.

 

Накратко,  разберете и повярвайте,  че ние сме просто мислещи центрове, посредством които Вселената се изразява. Нашите желания за : музика, изкуство стихотворения , красота емоции книги и т.н.  всъщност са Желанията на Вселената да се изразява посредством нас. Всеки един от вас, който чете това ЗНАЕ че има нещо точно определено, което някак си иска да ИЗРИГНЕ от вътре, усещане за способност, усещане за възможност, усещане за Енергия,  която търси изражение.  Аз като студент на тази наука разбрах какво съм след дългогодишно проучване. Вселената иска да изразява чрез мен това знание, иска да изразява чрез мен музика (електронна най често) , Информация, Креативни техники, изобретения, и т.н. Аз го Усещам толкова силно ,че НИЩО НА ТАЗИ ПЛАНЕТА И ОТВЪД НЕ МОЖЕ да сломи Вярата ми, а Вярата е Едно от Фундаменталните Изисквания, които генерират Квантово общуване с Безформения Все Разум.

 

 

5. Благодарност .

 

Още едно от основните правила, които трябва да спазваме, ако искаме да бъдем създатели на наша реалност. За почти година, използвайки техниките на метафизиката разбрах, че Благодарността е това, което ни Свързва със сила. Съветвам много горещо всеки един от вас, който чете това, да си направи списък с нещата, за които е благодарен и да си изгради навик да благодари за тях постоянно всеки ден или когато се сети.Това е елементът, който ни свърза със сила да сътворяваме, защото Вселената ЧУВСТВА изразената Благодарност, понеже всички сме свързани и разбира,че Мислещият център е способен да бъде благодарен за всичко, което Вселената Докарва до него, за да може тя да се изразява по-добре посредством него. Бъдете благодарни дори и за НАЙ-МАЛКИТЕ неща, така както и за всички останали.

 

 

6. Молитви.

 

Поредната Догма, наложена от Културните инженери е,че Молитвите трябва да се изразяват в "храма Господен"  или в "Църквата". Предизвиквам ви да направите проучване за това, защо над църквите, над банките или по фасадата на банкови сгради има кръстове, така както има и по "надгробните плочи". Ако проучите, ще разберете, че този символичен знак се слага само над места, които са ОСВОБОДЕНИ ОТ ТАКСИ (а това няма нужда да ви го доказвам) - нито Църквите , нито Банките, нито тези, отишли си от този "свят" или измерение  плащат  "такси", а всъщност човешката раса е ЕДИНСТВЕНИЯТ биологичен вид, който ПЛАЩА, за да ДИША и СЪЩЕСТВУВА. По този начин в течение на хиляди години са организирани религиите, за да държат хората в етап на невежество и да ги контролират като им ОТКРАДВАТ РАЗУМА и с това буквално АМПУТИРАТ възможността да изразиш Творение посредством Мисъл над материя. Метафизиката Доказва, че Не е от значение да се молиш САМО Вербално или в определен "храм". Да, Вербалната молитва има огромен ефект Върху Теб, но Вселената не е Впечатлена от Думите ти.."Не са от значение Молитвата, Докато Говориш, а молитвата Докато Действаш".  Метафизиката Обяснява,че Действията ни, подкрепени с Правилен мотив и мисли, са Хиляди пъти по-силни, отколкото Молитвите, докато говориш.

...

Нека Силата е с ВАС!

...

Автор: Валентин Наумов......