ВАЛЕОЛОГИЯ – ФИЛОСОФИЯТА НА ЗДРАВЕТОУважаеми читатели, имаме удоволствието да представим на Вашето внимание една наскоро излязла книга – „Валеология“.

Автор е доц. Гергана Апостолова. Това е първият ѝ труд на тази тематика.

 

Gergana Apostolova
Доц. Гергана Апостолова, дфн,  е родена на 25.01.1959 г. в гр. Пазарджик. През 1978 г. завършва редовния курс на обучение в АЕГ – гр. Пловдив със сребърен медал за отличен успех, а в периода 1979 – 1983 – СУ „Климент Охридски“, специалности Философия, История и Английски език и допълнителни квалификации за „Учител по стенография“, „Стенограф Първи клас и „Медицинска сестра за извънредни ситуации“.

 

Тя е една от първите студенти, завършили пълните петгодишни курсове на обучение в СУ с обучение по Информатика и програмиране на „Бейсик“, „Философия на науката“ и „Теория на държавата и правото“. От 1985 до 1990 г. е задочен, а през последната година редовен аспирант на катедра „Реторика“ и защитава успешно докторат на тема „Логико-методологически основания на убеждаващата комуникация“.

 

През 1992 г. спечелва конкурс за асистент по английски език във Филологическия факултет на Югозападния университет, а през 1993 г. е назначена за главен асистент, доктор и е първият лектор по основните дисциплини в новооткриващата се специалност английска филология и паралелните специалности приложна лингвистика и методика на ЧЕО.  Тя е също от екипа, основал специалност Връзки с обществеността в ЮЗУ. Следват години, изпълнени с подготовка на лекционни курсове почти по всички дисциплини в изброените специалности и публикации, чиито списък вече надхвърля 20 книги и 150 статии и доклади. През 2007-8 година печели два значими научни проекти, финансирани съответно от Европейското дружество по англицистика и фондация „Фулбрайт“, както и десетина проекти, свързани с преподавателската й работа в ЮЗУ.

 

 

a-rhetoric-of-meanings

РЕТОРИКА НА ЗНАЧЕНИЯТА (A Rhetoric of Meanings. Exploring the Frontiers of Language Usage)

 

  Големият докторат – „Реторика на значенията“ - е продукт от развитието на четири основни филологически блокове: подходи и методи на ЧЕО, Теория и практика на превода между български и английски език, Електронна култура и езикът в мрежата, Изследвания върху англоезичния текст като формиращ социокултурен фактор.

 

 

В проект са НФ роман "БЕЗУСЛОВЕН КОНТРОЛ" - в 6 части,

 

 

http://www.helikon.bg/ebooks/542/-Хрониките-на-Аватара_10000000759356.html

 

 

"ВЕЩИЦИТЕ НА ЮГОЗАПАДА" - за проблемите на електронната култура и  отчуждаването на човека от природната среда, "Възлите на интертекста" - относно изграждането на авторския текст, АХРОНИЯТА - относно относителността на времето и човешките постижения извън времето, все в тази връзка е излезлият преди две години роман за Пловдив ОСМИЯТ ХЪЛМ.

 Има два сборника ОТВЪД ЛЕГЕНДИТЕ на български и ПРИКАЗКИ В ПЪРВО ЛИЦЕ - на английски език

  

https://www.amazon.com/First-Person-Tales-Gergana-Apostolova/dp/1425123058

 

 
Също и през тази година излезе ПРИКАЗКИ В РИМА, въз основа на
самостоятелни илюстрации към публикувани в авторския й блог стихове - Разказвачка, блог. бг.

 

 

 
Излезе, също така, и сборникът "Фейбукски истории".

 

Отделно е слабостта й към англоезичната литература с лекции в областта на Английската детска литература, Шекспир,  История на английската литература, Американска литература и Стилистика

 

Основно търси ключовете към разбиране на авторското творчество на отделните автори.

 

 

САЙТЪТ НА РАЗКАЗВАЧКА – ОЧИТЕ НА ИКОНИТЕ

 

И накрая, следва представяне на „Валеология“ от авторката - доц. Гергана Апостолова.

 

...

 

 

 

ВАЛЕОЛОГИЯ – ФИЛОСОФИЯТА НА ЗДРАВЕТО

 

Веднъж, преди много години, когато започнах да работя за създаването на английска филология в Югозападния университет – току-що станал университет, започнах ентусиазирано, работа имаше и се налагаше да водя купища предмети, измежду които и специализиран превод за магистри.

 

Вероятно професорът се е осведомил предварително що за птица съм. Та, дойде на опашката за заплати пред касата един дребен, пъргав човек и ми удари един шамар.

 

Буквално. Докато стоях и мигах, ми завидяха – „И аз искам!“ – беше коментарът, а после ми го представиха – професор Климент Бойчев, пенсиониран като зам. Ректор на Спортната академия, професор по плуване и тогава - преподавател по Валеология.

 

Реакцията тук обичайно е "какво, какво?" и човекът търпеливо обясни, че става въпрос за науката за здравето на здравия човек.

 

Бе успял да сглоби екип от елитни преподаватели-ентусиасти и бяха направили сборник от 11 модула. Въпросът бе, можем ли да преведем в час книгата на английски. Студентите се ентусиазираха и си направиха пет екипа, които превеждаха по различен начин едни и същи параграфи – беше весело, защото тепърва вникваха в научния речник и трябваше да се борят с термини от областта на йогата, храненето, упражненията, биохимията и фитнеса, а това не е лека задача. Превеждаха го, както могат, а после редактирах бавно и внимателно. Професорът каза, че няма как да ни плати, но записа преводите на диск и в неговия си стил ми нареди да напиша 12ти модул – философите и валеологията. В библиотеката на Американския университет щастливо открих поне 50 добри източника и започнах да ги обработвам – изискването бе да не е труден текстът. После ми се наложи да изчета материалите за Ванга и за Петър Дънов, който е преподавал в Бостънския университет и е изследвал заедно със студентите си светлинното излъчване на текстовете.

 

Беше като съчиняване на приказки. После прегледах източниците за индийската и китайската йога... и намерих още приказки. Беше ми интересно, заплеснах се и модулът стана доста дълъг, затова и не го преведох на български.

 

Миналата година моята приятелка Юлиана Атанасова ми предложи да участвам с разни текстове в общата  ни книга ОПИТВАЧКИТЕ, където взе участие и малката й златокоса внучка-ентусиазиран производител на баници и питки, а и на употреба на големия нож за месо.

 

Тогава си помислих, че е назряло времето да изпълня своя ангажимент към професор Бойчев и да довърша работата по модула. Това е в памет на един качествен човек, който се интересуваше как от здрави хора да произведе здрави и да ги запази. Това е книга за умението да живееш, да се наслаждаваш на живота и да регулираш потоците на влизащата и излизащата информация в човешкия организъм. Това си е МАГИЯ. Просто трябва да гледаш на човека като на човек и да го насочваш да приема най-доброто за себе си и да го преработва по съответстващ на организма начин. Няма страх, няма заплаха, няма налагане на други ограничения, освен онези, които твоето тяло ти налага.

 

И така, тази книжица е в памет на Климент Бойчев.

 

И все пак – това са подбрани източници според моята нагласа и вътрешна хармония. Ако пасва на повече хора, значи е изпълнила  предназначението си на философия на здравето.

...

 

Доц. Гергана Апостолова

 

...

 

Публикувано на: 20 май 2017 г.

 

 

КНИГАТА “PHILOSOPHY AND THE SCIENCE OF HEALTH” или „ВАЛЕОЛОГИЯ – ФИЛОСОФИЯТА И НАУКАТА НА ЗДРАВЕТО“  МОЖЕ ДА НАМЕРИТЕ НА СЛЕДНИЯ АДРЕС:
 

 

 

...