КАКВОТО ГОРЕ, ТОВА И ДОЛУ


Ако подходим догматично и аксиоматично, приемайки, че това твърдение е вярно, то е възможно и следното нещо:В организма на човека живеят милиарди бактерии, общото им тегло е няколко килограма. Тези бактерии, вероятно, не познават човека, в когото живеят. Възможно е и изобщо да не знаят, че живеят в човек, а да си мислят, че дебелото му черво е необятният космос...


По същия начин има вероятност и ние, хората, да живеем в нечие дебело черво.

...


Ведическата традиция си го е казала - ние живеем в  Рама, и в момента сме в едно от неговите вдишвания - затова, както твърдят физиците, Вселената сега се разширява. Нещо я спира да не се разшири и разбяга напълно - и после ще започне да се свива. Това ще бъде следващото издишване на Рама. Ама не рама на кола! Вероятно...


Като изходим от гореупоменатите бактерии, възможно ли е Питагор да е чул не "музиката на Сферите", а "песента на Дебелото черво"? Или, друг вариант, той и хората от традицията, които са го обучили, да са успявали да чуят "песента на мозъчните сфери на Рама" през стените на дебелото черво на Рама?

...


Космос, в космоса, в космоса, в космоса... И четири Сфери - две на главния мозък и две на малкия... Мозък, в мозъка, в мозъка...

...

 

 

Автор: Соня Петрова - Аеиа

...