МЕДИТАЦИЯ: ВЯРАТА МЕСТИ ПЛАНИНИ
Нищо ново, но си струва да се припомни: натрупват се все повече и повече потвърждения на ирационалния факт, че едно лечение винаги е по-успешно, когато лекарят ВЯРВА в него. За болния – да не говорим!А как ВЯРАТА мести планини? Все още много хора не вярват, но...


Представяме си следния случай:


Двама души, еднакви по пол, възраст, физически и интелектуални заложби.


Единият ВЯРВА, че НЕ МОЖЕ да изкачи един планински връх.


Другият ВЯРВА, че МОЖЕ да го изкачи.


НЕ-ВЯРВАЩИЯТ никога не предприема ПЪРВАТА КРАЧКА – и вярата му става реалност – т.е. той наистина никога не изкачва този връх.


ВЯРВАЩИЯТ прави първата крачка – и има голяма вероятност вярата му да стане реалност. Той да изкачи върха.


Когато поначало вярваш, че НЕ МОЖЕШ – отнемаш си всички възможности наистина да можеш, наистина на сбъднеш, наистина да осъществиш. Това пак е „вяра в действие“ – нищо че е отрицателна. Вяра си е. Това, така да се каже, е положително отрицателно мислене – смешно е, но си е така! По-важното е да не допускаме да ни внушават излишни „положително-отрицателни вери“, а още по-важно е самите ние да не си ги налагаме!

...

 

Автор: Соня Петрова - Аеиа

 


...