МЕДИТАЦИЯ ЗА УКРЕПВАНЕ НА ПСИХИКАТА; ЗА СВЪРЗВАНЕ НА ХИПОФИЗАТА И ЕПИФИЗАТА; БАЛАНС НА УМА И ИНТУИЦИЯТА
КИРТАН КРИЯ е една от най-разпространените медитации от КУНДАЛИНИ ЙОГА.

Основното тук е постоянното напяване и повтаряне на мантрата СА ТА НА МА. СА значи БИТИЕ, ТА – ЖИВОТ, НА – РАЗРУШЕНИЕ, СМЪРТ, МА – ВЪЗРАЖДАНЕ, ВЪЗКРЕСЕНИЕ.

 

Общото значение на мантрата е: Аз съм проявление на Истината!

 

Тази медитация хармонизира всичките наши ментални и интуитивни способности, засилва ги и ги интегрира по-добре в ежедневния ни живот. Редовното ѝ практикуване подпомага изцелението на емоционалните ни рани, осезаемо укрепва нашите психични сили, балансира чувствата и емоциите ни. Посредством тази медитация се активизира т.нар. в йога  „златна нишка“, за  която ще обясня по-подробно след малко, а сега само ще спомена, че се счита, че човек, който е активирал своята златна нишка, е способен да познава  непознаваемото и да вижда невидимото.

 

Медитацията се изпълнява на 3 равни части – първата една трета мантрата се пее на глас, втората трета – шепнешком, последната трета – наум. След като приключи последната трета, отново се напява няколко пъти на глас.  Всичко това е показано в клипа в реално време.

 

Медитацията:

 

 

Другите съществени компоненти при изпълнението на медитацията са смяната на положението на пръстите на ръцете и мислената визуализация на един енергиен поток.

 

При киртан крия връхчето на палеца на ръката се допира последователно до връхчетата на другите пръсти. При СА – палецът се свърза с показалеца, при ТА – със средния пръст, при НА – с безименния и при МА – с кутрето. Това продължава по време на цялата медитация. Счита се, че всяко едно от тези положения на палеца е свързано с различни области на нашия мозък, а също така и че тези многобройни и последователни свързвания на палеца с останалите пръсти интегрират в нашия проявен Аз всички качества и свойства, характерни за всеки един от пръстите. Качествата на пръстите са свързани с различните планети от Слънчевата система. Показалецът символизира Юпитер, който носи мъдрост и познание. Средният пръст отговаря за Сатурн, който е носител на концентрация и самодисциплина. Безименният пръст е на Слънцето – то е свързано с жизнената сила и взаимоотношенията, а кутрето е пръстът на Меркурий, и отговаря за нашето общуване и способността ни да се изразяваме в проявения свят. Палецът символизира нашата планета – Земята.

 

Мислената визуализация на енергийния поток активизира един много важен енергиен път, наречен в Йога – ЗЛАТНАТА НИШКА. Това е нишката, която свързва на енергийно ниво хипофизата и епифизата. При всяка една от сричките визуализираме този енергиен път, който е с обърната г-образна форма – и тръгва от върха на главата, стига до центъра (до третото око) и се проектира напред през междувеждието – като своеобразен лъч.

 

Максималното общо време за изпълнение на медитацията е 31 минути, но и 11 минути са достатъчни на първо време.

 

Когато завършваме медитацията вдишваме дълбоко, и вдигаме изправените си ръце нагоре. Задържаме така и издишаме.  Вдишване и завъртаме цялото тяло на дясно. Издишаме и се връщаме в изходна позиция. Вдишваме, както сме с ръце нагоре, и обръщаме тялото наляво, издишаме и се връщаме в изходна позиция. Отново дълбоко вдишване, изтягаме нагоре цялото тяло и с издишането разтръскваме ръце и ги отпускаме свободно върху краката. Постояваме около минута в мълчание, отпускаме се, и след това  можем да се захванем с обичайните си задължения. 

САТ НАМ.

ОМ! ШАНТИ! ШАНТИ! ШАНТИ!!!

 

Автор: Соня Петрова - Аеиа
Други онлайн-медитации:......