МЕДИТАЦИЯ: ВИЖ ЧОВЕКА!

Погледни един човек, който и да е, някой като Теб…

 

 

Какво виждаш?

 

Запитай се какъв процент от този човек виждаш с очите си?

 

Ако наистина го видиш в цялост, ще изпаднеш в почуда какъв мъъъничък процент от него виждаш в действителност.

 

Знаеш ли колко километра са дълги  неговите кръвоносни съдове – ако се наложат един след друг в права линия?

 

Много! Ще ти бъде трудно да ги минеш пеша за един ден…

 

Знаеш ли дължината на всички негови нервни влакна – ако и те бъдат наложени едно след друго в права линия?

 

Знаеш ли колко литра кръв преминава всеки ден през Сърцето на този човек?

 

Може би през една воденица преминава по-малко вода за същото време…

 

А можеш ли да видиш колко процеси протичат в този човек за една единствена секунда?

 

И това не можеш.

 

И не само не можеш да видиш, а и не знаеш.

 

Много малко хора владеят науката Физиология, а и тя далеч не е пълна все още. Не е и лесна…

 

А „потоците“ и електричеството, които постоянно текат по нервите, по всяко нервно влакънце? Дори не можеш да си представиш светкавиците и гръмотевиците в нервната система на този човек – пред тях бледнее всяка природна гръмотевична буря!

 

Ето, виждаш го, съвсем обикновен човек, същият като мене – ама бурята не я виждаш. А си я има! Почти всяка секунда! Всяка нано-секунда дори.

 

Не, Човекът не е даденост и природно явление – той, както и всяко друго нещо, е една Велика Мистерия. Едно Божествено Творение, което, дори в напълно материалния си израз, е всъщност невидимо за очите!

 

Много лесно можеш да го нараниш, но много лесно можеш и да го възвисиш!

 

Виж Човека!

 

 

Автор: Соня Петрова – Аеиа

 

Публикувано на: 29 януари 2016г.


...