Зелените Ангели на Светлината
Зелените Ангели на Светлината маслен пастел, 41/35 см
ЗАВИХРЕНА ДЪГА
ЗАВИХРЕНА ДЪГА маслен пастел, 26/28 см
...
Кой си Ти, когато преодолееш себе си?
Гладиола
Гладиола акварелни моливи, 24/33 см
Спящата красавица
Спящата красавица
Рептилии&Котаци
Рептилии&Котаци акварелни моливи, 33/24 см
ЛИЧНА ТРАНСФОРМАТИВНА КАРТИНА
ЛИЧНА ТРАНСФОРМАТИВНА КАРТИНА ПОСВЕТЕНА
Ганеша - разбивачът на препятствия
Ганеша - разбивачът на препятствия маслен пастел
ПОСВЕТЕНА
Тя
Тя моливи, 47/38 см
НЕ НАЛИЧНА
Шива и Ганеша
Шива и Ганеша моливи, А4
Медитация под Дървото на Ганеша
Медитация под Дървото на Ганеша моливи и дигитал
Първата ми картина, която нарисувах преди 9 месеца - края на декември 2013г.
Мистерия
Мистерия моливи, 66/66 см
Големия Взрив: Уподобих се на Водата
Големия Взрив: Уподобих се на Водата акварелни моливи, 24/33 см
УПОДОБИХ СЕ НА ВОДАТА...
Джуандзъ разказва прекрасната притча за мъдреца, който се разхождал по брега на една река, близо до огромен водопад. По едно време видял как някакъв човек нагазил във водите току до ръба на водопада и си рекъл:
„Този сигурно е стар и болен, та е решил да сложи край на живота си."
Но само след броени минути старецът изскокнал от реката - малко по-надолу от водопада - и започнал да тича по отсрещния бряг. Мъдрецът и неговите ученици тутакси се втурнали след него и щом го настигнали, му казали, че той току що бил направил най-изумителното нещо, което някога са виждали.
- Как така оцеля? - попитали го.
- Ами то тук няма никакъв номер,- отвърнал той. - Просто се оставих на водите. Спуснах се надолу с един въртоп и се издигнах със следващия. Уподобих се на водата, така че между мен и нея нямаше никакъв конфликт.
Алън Уотс "Даоизмът"