Yoga_Online
КОСМИЧЕСКО ЦВЕТЕ
КОСМИЧЕСКО ЦВЕТЕ акварелни моливи, 32/48 см
Мистерия
Мистерия моливи, 66/66 см
Белтейн
Белтейн маслени пастели, 30/32 см
ПЕСЕН ЗА МАЙСКИЯ ОГЪН
Сред зелените майски огньове,
там нейде сред полята
Слънцето преплете своя Огън
с Огъня прекрасен на Луната.
Огън е Живота тайновечен;
Огън през пространства и еони;
Тайнствено запален –
гори вечно
във Звезди,
Планети,
Хора,
Клони.
Осем
Осем ПРОДАДЕНА
Шива-Шакти
Шива-Шакти акварелни моливи, 24/33 cm
Съвременен ученик и ученик от килийно училище...
Съвременен ученик и ученик от килийно училище...
Златният Прилеп
Златният Прилеп акварелни моливи, 33/47 см
ЛИЧНА ТРАНСФОРМАТИВНА КАРТИНА
ЛИЧНА ТРАНСФОРМАТИВНА КАРТИНА ПОСВЕТЕНА
Шива и Ганеша
Шива и Ганеша моливи, А4
Космическо заклинание
Космическо заклинание акварелни моливи, 24/33 см
Сушумна, Ида и Пингала
Сушумна, Ида и Пингала
ОМ-КВАЗАР-ТВОРЕНИЕ
ОМ-КВАЗАР-ТВОРЕНИЕ акварелни моливи, 31/48 см