Мои разкази

ВРАТАТА И КЛЮЧЪТ КЪМ ВИСШЕТО СЪЗНАНИЕ - стихотворение

Не, няма в тази песен аз тайни да изкажа.

 

И няма да говоря за Бог и БлагоДат

Едничката Любов –

За Нея ми е важно

Да кажа някой ред.

Дали е стих - не знам.

 

Разгледайте нещата и бързо ми кажете:

На що оприличавате

Жената в Любовта?

Мъжът на що прилича?

И после потеглете

По своя Път –

Във Вечност, във Радост, в Красота.


 

И малко в мой си ритъм,

И доста в бъркотия,

Аз отговор на този

Въпрос ще си задам:

Жената е Вратата към Висшето Съзнание,

Мъжът е Ключ за Нея;

И Двамата във Плам

Единен и Божествен

В Дуалността

Довеждат

Единството.

Което с Взрив

Поражда

Двете.

 

...

 

Автор: Соня Петрова - Аеиа...