Мои разкази

КОНСПИРАЦИЯТА НА ТРОИЦАТА: ЕДИН ХИТРОН, ЕДИН НЕУТРОН И ЕДНО НЕУТРИНО
Някъде в нашия свят едно Дете приложи голяма хитрост и постигна това,

което според неговите близки и приятели беше невъзможно за постигане. Цялата тази хитрост се състоеше от невъобразим брой частици, неизвестни за науката на нашия свят – казваха се хитрони. Един Хитрон се оказа по-хитър от другите и се отдели от сборището хитрони. Той знаеше, че отделянето му можеше да намали последствията от силата на хитростта на Детето, но реши да рискува...

...

 

По време на сърдечната  операция на един възрастен Мъж от нашия свят се оказа, че успехът на това мероприятие щеше да зависи от отсъствието на един Неутрон от тези, съставящи сърцето. Това, разбира се, не го знаеха опериращите лекари, нито самият Мъж. И Слава Богу! Те не подозираха, че от волята на такава малка частица зависеше цялата операция. Защото никой не можеше да изгони насила Неутрона. Той обаче реши да даде ход на успеха и рискува да напусне другите неутрони...

...

 

Отново в нашия свят, но малко из далечния космос, летеше стадо неутрино. То се приближаваше към Земята. Нямаше определена цел. Обаче, ако това стадо преминеше през някой човек – този човек щеше да може да реализира с лекота всяка една своя мечта. Всяко едно отделно неутрино от стадото знаеше това, но на никое не му пукаше. Бяха преминавали през необозрим брой планети и твърде рядко бяха преминавали през човек или друго същество. Точно когато стигнаха до Земята, едно Неутрино от стадото по неведоми пътища чу молитвата на една Жена. Тя се молеше детето ѝ да оздравее от нелечима болест. Нещо му прищрака на това Неутрино – то не знаеше дали ако само То, единствено и без Другите, премине през тази Жена, щеше има същия ефект, както ако преминеше цялото стадо – и реши да рискува. Отдели се от стадото и се насочи към Жената...

...

 

Това се случваше за първи път. Три съвсем различни частици да рискуват. Да се отделят от себеподобните си, от своя свят, и да се впуснат в Неизвестното. Те хем бяха в нашия свят, хем в един друг свят. Всъщност – проявяваха се на различни равнища и в множество различни светове. И в тези Светове настана Нещо особено. Нещо необичайно. Рискът, поет от тези три частици, причини вид завихряне, което създаде един Нов свят. В него първоначално нямаше нищо. Този Нов свят чакаше да се явят и да се срещнат в него трите рискували частици – Неутронът, Хитронът и Неутриното.

...

 

И те се срещнаха. Тогава техният Нов свят се преобрази. Оказа се, че когато те Тримата са заедно в Новия свят, можеха да регулират, контролират, ръководят и създават във всички други светове. Доста се чудеха дали да останат заедно и да ползват своя Нов свят. Нямаха такова самочувствие – все пак, не е достатъчно един път да рискуваш, за да можеш да поемеш такава огромна отговорност – за всички Светове!

...

 

Но докато се чудеха, яви им се Един, който им каза, че ако са Тримата, няма да има проблеми. Тогава те се нарекоха Новата троица и си измислиха общо име  - НеуХиНеу (абревиатура от Неутрон-Хитрон-Неутрино)...

...

 

Предстоеше веселба за Световете...

 

 

Автор: Соня Петрова – Аеиа

 

От книгата „Магически разкази“

...