Мои разкази

ЛЮБОВТА Е ОТНОСИТЕЛНОСТ

Едно предълго мото:
 
„5: Черна съм, но хубава, ерусалимски дъщери,
Като кидарските шатри, като Соломоновите завеси.              
6: Не ме гледайте, че съм почерняла, Понеже слънцето ме е припърлило.
Синовете на майка ми, като се разгневиха на мене,
Поставиха ме пазачка на лозята;
Но своето лозе не опазих.      
7: Кажи ми ти, кого люби душата ми,
Где пасеш стадото си, где го успокояваш на пладне;
Че защо да съм като една, която се скита
Край стадата на твоите другари?         
8: Ако ти не знаеш, хубавице между жените,
Излез по дирите на стадата
И паси яретата си при шатрите на овчарите.“
 
Библия, Песен на Песните 1:5-8
 
„Каквото е крин между тръне, това е моята възлюбена между момите.“
Библия, Песен на Песните 2:2

 
Край на мотото!

 

 

 

 

Не знам дали за теб съм крин между бодили,

Или бодил - с лечебна, дивна сила,

А може пък да съм за теб невнятно,

Страшно биле,

Или тревичка,

Пясъка покрила.

И няма как да знам.

 

 

Защото любовта съдържа знанието иманентно,

Но и оттатък него се прехвърля,

Тъй както видимият хоризонт

За мен е края

на моето поле на зрение,

а за маймуната, която е на хоризонта седнала,

той ѝ е непосредственото обкръжение –

и не е хоризонт.

 

 

Но нека да не се отплесвам

в маймуни лишни или хоризонти,

а да изложа нещото, което

неизложимо и неясно ми се струва,

но се съдържа

във прашинка всяка,

дори в пружинките на химикалките,

а също и на космоса в совалките.

Това е Любовта!

 

 

За нея всички

чешем си езиците,

и всички други органи си чешем –

но пак отплесвам се в излишна анатомия,

а не това ми е целта!

 

 

И, да, с романтиката няма нищо общо,

Божествената тази Сила,

По-скоро с Разума е свързана,

С науката на днешното ни време,

Но не, отново се отплесвам

Ненавременно,

Защото и това тя не е!

 

 

Най-пряко казано:

Таз сила относителна,

Възниква само ако има връзка

Между точка А и точка Б;

И то не връзка като свързване,

Или като въже,

Или верига,

А връзка между

Двата Разума,

Наречена „обичане“.

 

 

Но с думи тя не може

Да се опише

И усети.

Тъй както

В далекопровода

Електричеството,

Не може

С думи

Да се каже,

Или чрез тях

Да протече…

 

 

автор: Аеиа


11.07.2015г.

...
...