Мои разкази

НИКОМУ НЕИЗВЕСТНАТА ТАЙНА: КОЙ СЪМ АЗ?


НИКОМУ НЕИЗВЕСТНАТА ТАЙНА: КОЙ СЪМ АЗ?

 

 

 


Не се присмивай на себе си – има кой да го прави.


Не отнемай правото на тези, които го правят,


Материала и дейността не отнемай им!

 Не се самовъзхвалявай – има кой да те хвали.


Не се намесвай в чуждите дела!

 Не се обичай – има кой да те обича.


Не отнемай любовта на другите!

 Не се мрази – има и кой да те мрази.


Защо да се нагърбваш с толкова дейности?


При това, дейности банални и повторяеми.

 


Ако искаш да стигнеш до Себе си, да откриеш Себе си –

То намери това в самия Теб, тази своя част,


Която не ти е известна,


И за която никой друг не знае.


Това си струва да се разработи…

 

 


Автор: Соня Петрова – Аеиа

 

Публикувано на: 15 февруари 2016 г.

 

....