Мои разкази

НАМЕРИЛ ЛИ Е ДИОГЕН ЧОВЕКА?


НАМЕРИЛ ЛИ Е ДИОГЕН ЧОВЕКА?

 

 

 

Намерил ли е Диоген

Човека,


Когато го е търсел със фенер?


Твърди се, че не е,


Затуй до века


Ще броди по света,


Привидно чер,


Но в чернотата си Светът


Съдържа,


Излъчва


И


Препраща


Светлината,


Която


Диоген


Поражда


С


Фенера,


Носен


От


Ръката.

 


...
(бел.авт. Името Диоген от старогръцки - Διογένης(Diogénēs) - означава "Роден от Бог".)


...

 

Автор: Соня Петрова – Аеиа

 

 

Публикувано на: 08 септември 2016 г.


...