Мои разкази

ИМА ЛИ БОГ? – ТРИТЕ ОТГОВОРА НА БУДА - притча


Преданието разказва, че един ден при Буда дошли за съвет трима души.

Така се случило, че тези трима души разговаряли с него един след  друг, като и тримата имали към него един и същ въпрос:

 

ИМА ЛИ БОГ?

 

На първия Буда отговорил:

 

- Да, има Бог.

 

На втория казал категорично:

 

- Не, няма Бог!

 

А на третия не отговорил нищо – премълчал.

 

Един ученик на Буда присъствал на тази среща, чул трите различни отговора на учителя си и много се почудил, просто не знаел какво да мисли. Едва изчакал да си тръгне последния питащ, и веднага се обърнал към учителя си за разяснение:

 

- Учителю, много ме обърка! Моля те, кажи ми на мен – кой от трите ти отговора всъщност е верния?

 

Три отговора, казал ученикът,  – защото мълчанието също е отговор.

 

Буда му пояснил:

 

- Първият човек имаше правилна представа за Бога. Това, което вторият предполагаше за Бог – то не съществува. А типът ум на третия е такъв, че няма да му принесат полза никакви метафизически разсъждения – той трябва да се съсредоточи на практическия път към Спасението. И трите отговора са верни.

 

...

 

Преразказа: Соня Петрова – Аеиа

 

Публикувано на: 07 февруари 2017 г.

...