Мои разкази

СЪРЦЕТО ЗНАЕ

The Heart Knows
СЪРЦЕТО ЗНАЕ
Навремето един Поет предупреждаваше:

„Разтвориш ли ръцете за прегръдка,


Ти вече си удобен за разпятие“,


Ала Сърцето винаги проглежда


Отвъд оградите на параноята на Разума,


Отвъд страха, оттатък опасението,


Отвъд удобствата и сметките.


И в Бдението,


И в мрака, и във ужаса на безнадеждието,


И в безлюбовие привидно,


И в копнежи,


И във несигурност,


И във нещастие -


Сърцето  знае:


Разпериш ли ръцете за прегръдка,


Това е полет!


Ти летиш!


Това е благодатие!


...

 


автор: Соня Петрова - Аеиа


публикувано на: 13 април 2017 г.


...