ГОЛЕМИЯТ ПРОПУСК НА АСТРОЛОГИЯТА
Астрологията е точна наука, независимо че мнозина я поставят в графата „езотерика“ или „псевдонаука“.

В областите, в които тя е приложима, астрологията си върши работата и може да помогне на човека да си отговори на въпроси относно своята личност, своите дадености, тенденции, възможности и т.н. Тя може да служи като ориентир или своеобразна матрица, върху която личността да построи своята конкретна реалност и действителност. Може да помогне и да се видят невидими с просто око или с ежедневния ум неща, може да даде насока къде да се гледа, или коя занемарена област от живота да бъде активирана.

 

В повечето случаи нещата, които ни показва личният рожден хороскоп, са точни и човек дори се учудва, че пасват – и на живота му, и на неговата психика, и на начина му на мислене. Има, разбира се, и неща в хороскопа, които човек възприема като напълно несъответстващи с него. Става дума основно за рожден хороскоп. Тези несъответствия и дори наглед невъзможни неща не са толкова невъзможни или несъответстващи на реалността.

 

Защото рожденият хороскоп е „карта“, която отчита влиянията на различните планети от Слънчевата система (както и Слънцето, и някои далечни звезди). Има, разбира се, и различни, изчисляващи се по формули ТОЧКИ – които също дават информация за личността и нейните тенденции.

 

Тези точки са донякъде изкуствени – техните формули се определят от различни отношения и съотношения между местоположението на различни планети, звезди и други важни точки в хороскопа.

 

Една такава ТОЧКА е Земята. И, да, тя също влиза в общото тълкувание на хороскопа.

 

Но по мои наблюдения, и от целият ми досегашен опит в астрологично отношение, ЗЕМЯТА не бива да бъде само ТОЧКА в хороскопа.

 

Земята, бидейки най-близо до човека, му влияе съвсем пряко. Нейното влияние не е като космическото влияние на Юпитер, Марс, нито като на Венера или Луната. Дори не е като на Слънцето! А в астрологично отношение Земята се третира като вторично и дори третично влияние – дори някои не ѝ обръщат изобщо внимание.

 

Човекът, обаче, е пряко свързан със Земята. Той съвсем непосредствено се влияе от нейните излъчвания, полета и т.н. Човекът, образно казано, Е самата Земя. И всъщност астрологията точно така го и третира – но забравя, че самият човек може да не е в добри отношения със Земята в момента от живота си, в който му се прави хороскопа – не по време на раждането му, а във всеки един конкретен момент. Или пък, ако погледнем рождения хороскоп – в него, както споменах по-горе, Земята е само една точка, не се третира като планета. И това е правилно – защото влиянието на Земята е САМО за този определен момент. После то се променя.

 

ЗЕМЯТА Е ЕДНА ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ВАЖНА „ПРОМЕНЛИВА“, КОЯТО ЧЕСТО НЕ СЕ ВЗЕМА ПОД ВНИМАНИЕ.

 

Добрият астролог е нещо подобно на добър химик – от всички дадени вещества и физични условия, той трябва да получи определено СЪЕДИНЕНИЕ. Това съединение е личността на човека, на когото той прави хороскоп. След като получи съединението, астрологът-химик трябва да опише всичките му свойства и реакции, както и превръщания, които могат да възникнат в резултат от различни външни влияния. И се получава така, че често описанието на свойствата на съединението не пасва с личността. Да, тази личност може да е претърпяла две (и дори повече) операции, както показва хороскопа, може да има щастлив брак, може да има два развода, може да има три деца, може да действа в професията или областта, която показва рожденият хороскоп – но винаги има едно „НО“… Или нещата не са съвсем така, или има и допълнителни случки и събития, и т.н. Астрологията е едно безкрайно поле от възможности.

 

Между другото, има още една хубава аналогия между астролог и химик. В наше време всеки човек може да се сдобие с химичната формула на някое съединение. Това, обаче, не значи, че той може да го направи, да осъществи реално съединението. По същия начин, днес всеки има достъп до всякакви астрологични формули – това не значи, че от тях той може да изкристализира проявената личност на човека, на когото прави личен хороскоп. И се връщаме към горното „НО“.

 

Това НО се определя от други области на познанието – то е, така да се каже, необходимият интердисциплинарен елемент, без който хороскопът винаги ще е непълен и незадоволителен. Това НО е неизбежната ПРОМЕНЛИВА, без която ФОРМУЛАТА НА ЛИЧНОСТТА е непълна и често – недействаща.


Когато Земята не се вземе под внимание в общия хороскоп, се получава нещо много подобно на притчата за Насредин Хожда и магаретата. Той брои магаретата, и все не му излиза бройката, защото забравя това магаре, върху което е седнал...

 

Интердисциплинарен елемент, защото, според мен, влиянието на Земята е ИЗВЪН РЕСОРА НА АСТРОЛОГИЯТА.  То е от областта на Йога, Аюрведа, Медицина, Биология, Биохимия, Биофизика, Физика, Химия и т.н.

 

Ето, съвсем схематично и преносно, какво се получава. Представяме си човекът като поставен в затворена фурна. Фурната е Земята. Тази Фурна-Земя се влияе от външни фактори, безспорно. Влияят ѝ външни електро-магнитни полета, влияят ѝ външни светлинни източници на различни светлини от всякакви спектри, както и източници на звукови вълни от всякакви диапазони. Но човекът, който е ВЪТРЕ ВЪВ Фурната – се влияе най-вече от самата нея. Той би се повлиял от външните лъчения, само ако е в ХАРМОНИЯ с Фурната и нейните условия. Ако Фурната повиши температурата си, човекът също трябва да промени своята, в синхрон с нейната – за да не бъде изпечен (само преносно).

 

Самите планетарни композиции и влияния също се менят постоянно. Затова има и почасова астрология, както и прогнозна – като при тях, разбира се, винаги се отчита и рожденото положение на съответните важни планети и точки и на базата на тази комбинирана картина се прави и прогнозата. Но често се получава така, че прогнозният хороскоп е прекрасен, дава куп добри възможности за разрешаване на нещата, или за случване на определени хубави случки – а това не става.

 

Не става, защото, вероятно, не е отчетено положението на Човека спрямо Земята. Ако той е в хармония с нея – почти сигурно е, че и планетарните и звездните влияния ще се сбъднат, казано на обикновен език.

 

Един от най-сигурните симптоми, че човекът е в хармония със Земята, е когато той е здрав – физически и психически. В такъв случай най-често прогнозната астрология „познава“. Ако човекът е болен, особено от хронична болест – вероятно някъде е нарушено отношението му със Земните влияния и излъчвания. И за да стане „действаща“ астрологията, на първо време човекът трябва да се заеме със своята хармонизация със Земята.

 

 

Автор: Соня Петрова – Аеиа

 

 

Публикувано на: 04 декември 2015г.

 

 

 ...