УИЛЯМ ДЖЕЙМС: ИЗКУСТВОТО ДА БЪДЕШ МЪДЪР Е ИЗКУСТВОТО ДА ЗНАЕШ КАКВО ДА ПРЕНЕБРЕГНЕШ

"William James b1842c" by Notman Studios (photographer) - [1]MS Am 1092 (1185), Series II, 23, Houghton Library, Harvard University. Licensed under Public Domain via Commons - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:William_James_b1842c.jpg#/media/File:William_James_b1842c.jpg***

 

 

 

Песимизмът води до  слабост, оптимизмът - до сила.

 

***

               

Винаги, когато сте в конфликт с някого, има един фактор, който може да разграничи увреждането на вашата връзка от нейното задълбочаване. Този фактор е отношението.

               

***

 

Защо трябва да мислим за прекрасни неща? Защото мисленето определя живота. Често срещан навик е да се обвинява живота за околната среда. Околната среда променя живота, но не го управлява. Душата е по-силна от своето обкръжение.

               

***

               

Най-голямото откритие на моето поколение е това, че човешкото същество може да промени живота си, чрез промяна на своето отношение.

 

***

 

Да изучаваш ненормалното е най-добрият начин за разбиране на нормалното.

               

***

 

Най-великото оръжие срещу стреса е нашата способност да изберем една мисъл, вместо друга.

               

***

 

Светът, който виждаме, и ни изглежда така луд, е резултат от една система от вярвания, която не работи. За да възприемем света по различен начин, трябва да бъдем готови да променим своята система от вярвания, да пуснем миналото да си отиде, да разширим своето усещане за "сега", и да разтворим страха в нашите съзнания.

 

***

 

Изкуството да бъдеш мъдър е изкуството да знаеш какво да пренебрегнеш.

 

***

 

В началото на трудна задача, нашето отношение е това, което повече от всичко друго, ще се отрази на нейния успешен краен резултат.

 

***

 

Всички ние сме диваци по някаква причина. Разликата между добрия и лошия човек е изборът на причината.

               

***

 

Успехът или провалът зависят повече от отношението, отколкото от капацитета.  Успешните хора действат така, все едно вече са изпълнили задачата или все едно се радват на нещо. Скоро това става реалност. Действай, гледай, чувствай успеха, дръж се по съответния начин, и ще бъдеш изумен от положителните резултати.

               

***

 

Ако искаш качество, действай така, все едно вече го имаш.

 

***

 

Времето идва на капки.

               

***

 

Няма начение колко пълен резервоар с максими може да притежава човек, няма значение и колко добри могат да бъдат чувствата на човек, - ако той не се възползва от всяка конкретна възможност да действа, характерът му може да си остане изцяло недокоснат за по-добро развитие.

               

***

 

Веригата не е по-силна от своята най-слаба брънка, а животът, в края на краищата, е една верига.

               

***

 

Най-голямата полза от живота е да го похарчиш за нещо, което ще го надживее.

               

***

 

Много хора си мислят, че мислят, а те просто пренареждат своите предразсъдъци.

               

***

 

Приемането на  това, което се е случило, е първата стъпка за преодоляване на последствията от всяко нещастие.

               

***

 

Влиянието на алкохола върху човечеството несъмнено се дължи на неговата сила да стимулира мистичните способности на човешката природа, обикновено смачкани на земята от студените факти и сухите критики на трезвите часове.

 

***

 

Ако просто "да се чувстваш добре" беше решаващо, пиянството щеше да е най-висшият и ценен човешки опит.

 

***

 

Действай, като че ли това, което правиш, е отделно от теб. То прави.

               

***

 

Повечето хора никога не се отдалечават достатъчно от своя първи вятър, за да открият, че имат и втори.

               

***

 

Вярата създава действителния факт.

               

***

 

Най-дълбокият принцип на човешката природа е стремежът да бъде оценена.

               

***

               

Няма по-нещастно човешко същество от това, в което единственото обичайно нещо е нерешителността.

 

***

 

Големите бедствия и кризи ни показват колко по-големи, отколкото сме си представяли, са нашите жизнени ресурси.

               

***

               

Светът е изцяло по-богат, имайки дявола в себе си - дотогава, докато държим крака си върху врата му.

 

***

 

Върховното лекарство за притеснението е молитвата.

               

***

               

Изглежда, че действието следва чувството, но  всъщност действието и чувството вървят заедно; и чрез регулиране на действието, което е по-подлежащо на пряк контрол от волята, ние можем индиректно да регулираме и чувството, което не е.

 

***

 

В мъждивия фон на ума  си ние знаем какво трябва да правим, но някак не можем да започнем.

 

***

 

Най-добрият аргумент за безсмъртен живот е съществуването на човек, който го заслужава.

               

***

 

Добре е за света, че при повечето от нас, на около тридесет годишна възраст, характерът се втвърдява като мазилка, и никога не омеква отново.

               

***

               

Между радостта  и нежността има органичен афинитет, и тяхното приятелство в живота на светеца по никакъв начин не е повод за изненада.

               

***

 

Истината е това, което работи.

 

***

 

Общността застоява без импулса на индивида. Импулсът умира без  симпатията на общността.

               

***

 

Ако Божията благодат работи по чудодеен начин, то вероятно тя действа чрез подсъзнателна врата.

               

***

 

Никога не можем да разберем напълно новото вярно твърдение, докато нямаме ясна представа какво трябва да е неговото противоположно невярно твърдение.

               

***

 

Познанието за живота е едно нещо; ефективното заемане  на място в живота, с неговите динамични течения, които преминават през нашето същество, е съвсем друго.

               

***

 

Ако един организъм не успее да изпълни своите възможности, той се разболява.

 

***

 

Ние сме обречени да бъдем свързани с живота, дори когато той ни се струва непоносим.

               

***

 

Човек има толкова социални аз-ове, колкото са индивидите, които го познават.

               

***

 

Ние трябва да живеем днес с тази истина, която можем да вземем днес, и да бъдем готови утре да я наречем лъжа.

               

Those thoughts are truth which guide us to beneficial interaction with sensible particulars as they occur, whether they copy these in advance or not.

 

Тези мисли са истина, които ни водят до благоприятно взаимодействие с разумни ..........

               

***

 

Човек живее за науката, както за хляба.

               

***

 

Има само едно нещо, което можем да разчитаме, че философът може да направи, и то е да противоречи на други философи.

 

***

               

Действието няма никакви етични качества, освен ако не бъде избрано от няколко действия, всичките еднакво възможни.

 

***

 

Гениалност... означава малко повече от способността да възприемаш по необичаен начин.

               

***

 

Да бъдеш съзнателен, означава не просто да бъдеш, но и да бъдеш съобщен, познат, да имаш съзнание за нечие същество, добавено до това същество.

               

***

 

Това, за което най-много жадува всеки истински философ (всеки истински човек, всъщност) е похвалата, макар че философите обикновено я наричат признание!

               

***

 

Една идея, за да бъде внушителна, трябва да дойде  до индивида със  силата на откровение.

 

***

 

Нашата вяра е вяра в нечия друга вяра, и по най-големите въпроси това всъщност е основното.

               

***

 

Идеите, придобити от хората преди да навършат  двадесет и пет, са  практически единствените идеи, които те ще имат в живота си.

               

***

               

Нашата преценка за фактите не е неутрализирала цялата ни религиозност. Самата тя е изцяло религиозна. Нашият научен темперамент е набожност.

 

***

 

Това "Аз мисля", което каза Кант, трябва да бъде способно да придружава всичките ми неща, а всъщност "Аз дишам" е това, което ги придружава.

               

***

 

Всичко, което е необходимо, за да бъдеш истински философ, е да мразиш нечий начин на мислене.

 

***

               

Един сърдечен смях заедно, ще вкара враговете в по-близко общение на сърцето, отколкото  часове, прекарани от двете страни в активна борба с умствения демон на неблаготворното чувство.

 

***

               

Нашето нормално будно съзнание, рационалното съзнание, както го наричаме, е просто един отделен вид съзнание, ако го разделим на части и отделим тези части в отделни екрани - ще открием, че там лежат изцяло различни потенциални форми на съзнание.

 

***

 

Адът, който трябва да издържим оттатък, и за който ни говорят теолозите, не е по-лош от ада, който създаваме ние самите в този свят, чрез стандартното  оформяне на нашите характери по грешен начин.

               

***

 

Нашите грешки със сигурност не са толкова ужасяващо тежки неща. В свят, в който сме така сигурни,че ще ги понесем, въпреки цялата ни предпазливост, малко светлина на сърцето изглежда по-здравословна от тази прекалена нервност, свързана с тях.

               

***

 

Как да спечелим, как да задържим, как да възстановим щастието, е всъщност за повечето хора от всички времена тайният мотив за всичко, което правят, и за всичко, което са готови да издържат.

 

***

 

Ако можеше младите само да си представят колко скоро ще станат обикновени ходещи пакети от навици, те щяха да обръщат повече внимание на поведението си, докато трае пластичното им състояние.

               

***

 

Богът, който науката признае, трябва да бъде Бог, изключително на универсалните закони, Бог, който продава на едро, а не на дребно. Той не би могъл да приспособи своите процеси за удобството на индивидите.

               

***

               

"Чист опит" е името, което дадох на непосредствения наплив на живот, който предоставя материала за нашите по-късни размишления върху неговите концептуални категории.

 

***

 

Индивидуалността се основава на чувство; и спирането на чувството, по-тъмните, по-слепите слоеве на характера, са единствените места в света, в които ние схващаме истинския факт на правенето, и пряко възприемаме как се случват събитията, и как действително е извършена работата.

               

***

               

Само защото рискуваме нашите личности всеки час ние изобщо живеем. И доста често нашата предварителна вяра в неудостоверен резултат е единственото нещо, което прави резултата истина.

 

***

               

Метафизика не значи нищо друго, освен необикновено упорито усилие да се мисли ясно.

               

***

 

Историята на философията до голяма степен е история на определен сблъсък между човешки характери.

               

***

 

Където качеството е търсено нещо, там нещото с върховно качество е евтино, каквато и да е цената, която трябва да се плати за него.

               

***

 

Най-големият враг на всяка една от нашите истини може да бъде останалата част от нашите истини.

 

***

 

Човек може да помени живота си, чрез промяна на мисленето си.

 

***

 

Човешките същества могат да променят животите си, посредством промяна на гледната точка на умовете си.

 

***

 

Прави всеки ден по нещо, не по друга причина,  -  ти дори можеш изобщо да не искаш да го правиш, - а когато часът на крайната нужда надвисне, да не те намери неподготвен и нетрениран да издържиш изпитанието.

 

***

 

Започни да бъдеш сега това, което ще бъдеш след това.

 

***

 

 

Превод и подбор: Соня Петрова – Аеиа

 

Публикувано на: 23.08.2015г.
Снимка: William James b1842c" by Notman Studios (photographer) - [1]MS Am 1092 (1185), Series II, 23, Houghton Library, Harvard University. Licensed under Public Domain via Commons - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:William_James_b1842c.jpg#/media/File:William_James_b1842c.jpg...