ВЕЧНАТА ИГРА И ВЕЧНАТА ЛЮБОВ

Природата се проявява като нещо вечно съществуващо и вечно променящо се.

Един атом може да премине в друг – което не е лесно, но все пак става при определени условия. Една молекула може да се разпадне, може да се превърне в друга молекула. И така нататък. Все пак – никой човек не може да създаде нов атом от „нищото“, нито дори нова субатомна частица – атомите и изобщо броят частици във Вселената,-  проявената и подлежаща на научно измерване Вселена, - са определен брой, константа. Същото се твърди научно и за „енергията“. Която, отново научно – всъщност била „материя“. Какво излиза всъщност? Материята е най-променливото нещо! Противно на общоприетото мнение, че материята е нещо твърдо и установено. Колкото и да бъде измервана - тя постоянно се променя! Или, с други думи - Материята не е това, което е. И като кажем, че някой е материален (в мисленето си) - това изобщо не е свързано с реалните качества на "материята"...

 

Съществуващите частици могат да се анихилират – ако една частица или атом срещне и се докосне до точно своята анти-частица, от анти-материя. Както пише Стивън Хокинг – ако срещнете някога своето Анти-Аз – не му подавайте ръка! Ще изчезнете и двамата във внезапен пламък!

 

Тук не говоря за „вътрешната Вселена или Вселени“ – не казвам, че ги няма! Но засега те не се измерват с познатите ни сетива и инструменти, които служат за усилване на сетивата – затова, строго научно, вътрешната Вселена не съществува. Но, разбира се, науката далеч НЕ Е цялата Вселена, цялото Мироздание, цялата Игра на Материята и Духа – тя просто се опитва да ги описва и разбира. До там! Който иска – вярва само на официалната наука, който си прецени – вярва и на науката, и на това, което „усеща“, т.е. знае, че има нещо повече... Самите елементарни частици – те са твърде неопределени и неизмерими – те играят! Те са на две места едновременно! Науката това обаче го е измерила, и дори го ползва активно – и то е в служба на цялото човечество! От тази „игра“ на частиците са създадени радиото, телевизията, електронните машини и изобщо – новите технологии. Тази Игра – това е вечно променливата Природа. Вечно променливата и променяща се Материя. Вечно променливата и променяща се Енергия. От тук е възможно да се запитаме – когато някой ни обича, ние ценим обичта му, когато знаем, че той не ни обича само заради подлежащото на промени тяло или лице, или възможности и способности, или знания – а заради „нещо друго“, заради „нещо вечно и изконно“. Но какво е това „Друго Нещо“? Самите ние познаваме ли го? Или То е отвъд Познаването, отвъд Измерването, отвъд Играта?

 

...

 

Автор: Соня Петрова – Аеиа

 

Публикувано на: 12 октомври 2017


"АЗЪТ НА КЪСМЕТА" ИЛИ КЪСМЕТЪТ Е ОСЪЗНАТОСТ
33 мъдри мисли от Махатма Ганди


КВАНТОВОТО СЪЗНАНИЕ, СВОБОДНАТА ВОЛЯ И СЪДБАТАДА СЕ РОДИШ – ДА НАВЛЕЗЕШ ВЪВ ВЕЧНОСТТА
СЪНИЩАТА И СЪНУВАНЕТО – СЪВЕТНИЦИ ОТ ВИСШИ ИЗМЕРЕНИЯ

...