КУНДАЛИНИ МАНТРА ЗА ЗАЩИТА

Аад Гурей Наме (Aad Guray Nameh) е древна мантра с изключително голяма мощ.

Използва се основно за призоваване на ЗАЩИТНАТА ЕНЕРГИЯ НА ВСЕЛЕНАТА. Възрастта ѝ е над 3000 години. Мантрата е „шабад мантра“ и е открита на страница 262 в „Шри Гуру Грант Сахиб“.

 

Мантрата предпазва от лоши и негативни влияния, от зли сили, от лоши мисли. Счита се, че тя изчиства миналото, настоящето и бъдещето и прояснява вътрешния поглед на човека.

 

Текстът, транскрибиран на латиница:

Aad Guray Nameh

Jugaad Guray Nameh

Sat Guray Nameh

Siri Guru Dayvay Nameh

 

 

 

Текстът, транскрибиран на кирилица:

Аад Гурей Наме

Джугаад Гурей Наме

Сат Гурей Наме

Сири Гуру Девей Наме

 

Казано е, че ако човек я изпее три пъти, ще бъде защитен в критична ситуация. Може да се пее превантивно и като защита на деца, на дом, преди дълъг път, и т.н.

 

Може да се пее във всякаква поза, във всякакви ситуация, по всяко време на денонощието, с естествено дишане.

 

Не е необходимо човек да вярва в силата на мантрите – за да повярва, задължително трябва първо да експериментира с тях, да получи лична опитност. Свидетелствата за силата и действието на тази мантра са безбройни, но не са научно доказани, т.е. за силата ѝ свидетелстват хора, които са прилагали мантрата в ежедневието си. Има дори твърдения, че с мантрата човек може да защити дома си от мишки и плъхове. Засега няма как силата на мантрите да бъде доказана по научен път. Възможно е в бъдеще да се намери начин и за това.

 

„Аад Гурей Наме“ се използва в Кундалини Йога. Мантрата е на език „гурмукхи“- този специален език свързва човек с неговия автентичен, вътрешен звук. Думата „гурмукхи“ буквално означава „от устата на гуру“. Когато човек изговаря нещо на гурмукхи - това се счита за поетична трансформация на изговореното, за осъществяване на връзка между Тялото и Духа, между ежедневния Аз и  СвръхАза.

 

Напявайки или слушайки мантрата, човек може и да медитира, като заедно с медитацията прилага и различни мудри (положения на ръцете или тялото), и различен вид дишане.

 

Напяването на мантрата въздейства върху различни активни точки, разположени върху небцето – тези точки са началото на важни енергийни меридиани. Звуково-езиковото  въздействие върху тези меридиани влияе върху различни части на тялото и на мозъка, и ни помага да чуем своя вътрешен звук. Тези неща, плюс конкретната продължителност на напяването или медитирането с тази мантра, ни донасят сигурност, усещане за осъзнатост, просветление и промяна.

 

 

Превод на мантрата:

 

Покланям се на първичната Мъдрост.

Покланям се на Мъдростта на Времената.

Покланям се на Истинската Мъдрост.

Покланям се  на великата, невидима Мъдрост.

 

Ако човек иска да изчисти Миналото, Настоящето и Бъдещето – мантрата трябва да се пее/слуша 31 минути. 10 минути за Миналото, 10 минути за Настоящето и 10 минути за Бъдещето. 1 минута за Безкрая.

©Copyright 2015, www.tretooko.com 

Автор: Соня Петрова - Аеиа

 

...