ШАБАД ГУРУ, ШАБАД МАНТРА И НААД ЙОГА


Шабад – това е Проявен Звук или Вибрация, която разтваря тази част от егото, която ни пречи да се слеем с Истината.

Шабад ни помага да възприемаме и да действаме чрез нашия Истински Аз. Шабад Гуру – това е Звучащият Звук като Учител – Звукът-Учител, който премахва всички конструкти, изкривявания на реалността и отклонения на егото. Този Звучащ Звук, наречен още Наад на Шабад Гуру, ни свързва с Безкрайното.

 

„Шри Гуру Грант Сахиб“ (свещената книга на сикхите) е кодирана форма на Шабад Гуру, която ни позволява да програмираме своя УМ / ТЯЛО - КОМПЮТЪР , така че той да резонира с Безкрайното. Дори може да се каже, че тази книга буквално е въплъщение на истинската Мъдрост на Звучащия Звук.

 

Мантра – това е вид научно използване на звука, с цел да повлияе на съзнанието. „Ман“ означава „ум, съзнание“. „Транг“ означава „вълна“. Думата „мантра“ е комбинация от тези две думи – и се отнася основно към вълните на съзнанието. Науката за мантра е основана върху знанието, че звукът е форма на енергия и притежава структура, сила и точно определен, напълно предсказуем ефект върху енергийните центрове и върху човешката психика.

 

Аад Гурей Наме – една шабад мантра:

 

 

 

 

 

Автор: Соня Петрова - Аеиа


...