ПРИРОДНИ ЗАКОНИ НА ТЯЛОТО

От Йоги Рамачарака: „Самолечение и лечение с биоенергия“

 

 

Книгата има за задача да даде ясно и достъпно изложение на различните форми на лечение, прилагани в окултната терапевтика. Ние поставяме тези форми на едно стъпало с лекарственото лечение, масажа, остеопатологията и всякаква друга форма на терапия. Всяко истинско лечение използва природните закони и силата, с която се въздейства, е природна енергия, така както е електричеството.

 

Западният свят винаги е бил склонен да изгражда култове около лечебното дело. Всеки култ или всяка секта претендира, че нейното лечение се дължи на някаква особена вяра или религия, макар че и останалите постигат почти същите резултати.

 

Изтокът не приема такива заблуждения и даже измами. Там всеки от дете знае, че има много неуловими, невидими сили и форми на енергия в природата, от които човек може да се възползва, да ги постави в услуга на себе си и на другите. И електричеството, и психичната сила са само различни форми на природата. Наистина всяка енергия е проява на всемирната сила — праната, и източните учения твърдят, че тя притежава разум, тъй като произхожда от умственото начало на Вселената.

 

За източния лечител предразсъдъците и чувството на завист към други колеги е непознато независимо от формите, които прилагат. Той е убеден, че каквато и да е формата, лечението въздейства със силата, която сам прилага.

 

Източният окултизъм подчертава, че съществуват природни, естествени закони на тялото, които трябва да се съблюдават, за да се поддържа здравето и то да бъде възстановено, когато го изгубим. Преди да пристъпят към практика, лечителите ги изучават най-подробно, за да могат после да откриват нарушението им и да възстановят нормалното им действие. Това са природните закони за храненето, дишането, пречистването, движението и т. н. на човешкото тяло, които не могат да бъдат пренебрегвани, без да доведат до нарушаване на нормалния ритъм на организма.

 

Ние вярваме, че ако човек не пристъпва тези закони, няма да има потребност от каквото и да е лечение — всички бихме били идеално здрави. Само че практиката показва друго и затова се налага да се използват лечебни методи. Убедени сме, че от всички форми най-добрите, най-висшите са тези, които използва окултната терапевтика. Но дори и те не могат да осигурят трайно излекуване, докато не се променят навиците на живот и не се заживее в съгласие с природните закони. Ние настойчиво съветваме лечителя да запознае болните с тях и в самия процес на лечението да се постарае да ги убеди да ги спазват, така че след възстановяването на здравето то да бъде гарантирано и занапред.

 

По въпросите на природните закони на тялото интересуващият се ще намери пълна информация в нашата книга „Хатха йога", а в настоящата ще се спрем на тях дотолкова, доколкото е необходимо, за да бъде правилно осветлен механизмът на заболяването на човешкия организъм и оттам — методите за възстановяване на здравето.

 

Преди това ще подчертаем, че човешкото естество е еднакво по целия свят, че великата възобновителна сила на природата е свободно притежание на всеки, независимо от вяра, култ, култура: всички хора са деца на Бога и са равни в правата и привилегиите си. Няма да хвалим книгата и да подчертаваме достойнствата й. Всеки, който поиска да опита, сам ще се увери, че целебна сила съществува у всеки човек и може да се използва съзнателно, че окултното лечение е само един начин на прилагане на тази сила — начин лек, достъпен, чист.

 

Имайте доверие в себе си, в своята лечебна сила, тя е ваше свещено наследство, а не дар за малцина избраници. Тя се развива чрез практикуване r вместо да се изчерпва и намалява, се разраства и увеличава, така както тренираните мускули на тялото. А когато започнете да лекувате и чуете похвали за чудотворния си успех, не се възгордявайте, не ставайте самомнителни й не мислете, че притежавате нещо изключително, че сте велики. Това е безумие — всички лечители са проводници, канал, по който текат природните сили и енергия. Помнете винаги, че зад вас са силите на Вселената, а не вашите собствени сили и дарби.

 

Съветваме ви да се запознаете внимателно с предложените в книгата лечебни форми, да ги усвоите, следвайки собствената си интуиция. Вземете това, което най-много ви допада, изградете своя система, която да отговаря на личните ви възможности, знания и качества. Не бъдете догматици, пазете се от етикети на ума, вземайте своето оттам, където го намерите! Не подражавайте, бъдете самостоятелни!

 

И тъй, истинската тайна на здравето е в спазването на природните закони на тялото. Те могат да бъдат обобщени в два основни раздела: правилно мислене и правилен, природосъобразен живот. Не се колебаем да кажем твърдо, че всеки лечител или стремящ се към здраве трябва внимателно да проучи упътванията, дадени в тази книга. Без разбиране и усвояване на законите на тялото всякакви форми на лечение са само временни заместители. Продължи ли болният погрешния 'си начин на живеене и мислене, отново ще изпадне в старото си нездравословно състояние.

 

Нека сега се спрем на основните закони на тялото, описани в „Хатха йога".

 

ПРАВИЛНО ХРАНЕНЕ И ОЧИСТВАНЕ  НА ОРГАНИЗМА

 

Не може да има добро здраве без правилно хранене и не може да има правилно хранене без правилно усвояване на храната. Една от първите задачи на лечителя е да възстанови нормалното функциониране на храносмилателните органи. Подчертаваме, че е необходимо той да започва атакуването на всяка болест с възстановяване на правилното хранене. Първо трябва да бъде лекуван стомахът, това е началната стъпка към оздравяването. Всъщност повечето от болестите могат да бъдат проследени до тяхното зараждане от стомаха. Живите същества не могат да живеят без храна, но неправилното й приемане и храносмилане са причина да .обеднее и отслабне кръвта, следователно и жизнеността на клетките в организма. Дори мозъчните клетки страдат заедно с останалите и стават неспособни да изпращат токове на жизнената сила към частите на тялото.

 

Винаги започвайте терапията с основно оздравяване на стомаха независимо от формата и метода на лечение. Полезно е и в течение на лечението, както и при завършването му отново да обърнете внимание на неговото състояние.

 

Най-добрият начин да се извлече всичката хранителност от приетата храна е правилното й сдъвкване. Наблъсканата в стомаха храна е разхищение на нейната сила. Наблюдавали сме много болни, които се възстановяваха в кратко време благодарение на промяната на начина на сдъвкването й. Тя трябва да се обработва, докато се превърне в мека каша, добре напоена със слюнчена секреция.

 

Тялото се нуждае от известно количество вода, за да може правилно да функционира. Необходимото количество-вода за възрастен човек за денонощие е около три литра. В противен случай ендокринните жлези не са в състояние да произведат необходимите хормони и сокове за храносмилането, отделителните органи не могат правилно да осъществят изхвърлянето на отпадъците от жизнения процес. Черният дроб, бъбреците и червата, а също и останалите вътрешни органи заболяват от недостига на течности в тялото. Основното количество се доставя с водата, която пием, останалото са супи, чайове, плодове и зеленчуци.

 

 

ПРАВИЛНО ДИШАНЕ

 

Докато не се осъзнае фактът, че неправилното дишане води до заболяване, усилията за лечение ще бъдат с нетрайни резултати. Болният диша неправилно, кръвта е непълно окислена и следователно не изпълнява изцяло функциите си да оросява и храни клетките на тялото. Практикувайте дълбоко дишане по-техниките на Хатха йога, докато го усвоите напълно, за да може да предадете после опита си на болните, които ще лекувате.

 

Други  важни  здравни  фактори са гимнастика,  физическа дейност, лична хигиена и достатъчно почивка и сън. Болният трябва да се убеди, че без достатъчно почивка мозъкът се преуморява и отказва да върши правилно и пълно задълженията си.

 

За съжаление модерната цивилизация значително ни е отдалечила от природата и законите й, така че естествените ни подбуди и склонности са заглушени. Престанали сме да се вслушваме в гласа й, в т. ч. и в нашето тяло, докато тя се откаже и престане да ни зове. Да се върнем към природата колкото може по-скоро и по-близо! Живеейки възможно най-адекватно с нея и по нейните закони, много скоро ще получим наградата, която тя дава на всички, които са й верни.

 

Привилегия и дълг на всеки лечител е да просвети и възпита, да разясни на болните природните закони. Не „кърпач" на тела, а помощник, учител до голяма степен е истинският лечител. Той трябва да превърне призванието си в свещено, да помни за братството между хората, да осъзнае, че задачата му е да разпространява радостната вест за здравето и силата, да заведе братята си при майката природа, от чиято грижа те са се откъснали като заблудени агнета. Приемете тези съвети за свой висок идеал и работата ще е едно от най-големите ви удоволствия и един от най-големите ви успехи!

 

ИНСТИНКТИВЕН  УМ

 

В книгата си „Философията на йогите" привлякохме вниманието ви към факта, че човекът е сложно творение от тяло, душа и дух, че е система от няколко тела с различна степен на плътност. Физическото е най-грубата, видимата материална форма. Философията на йогите учи, че човек е изграден от седем принципа, развити у всеки различно:

 

1.  Физическото тяло

2.  Астрално тяло

3.  Прана, или жизнена сила

4.  Инстинктивен ум

5.  Интелект

6.  Духовен ум

7.  Дух

 

Последните четири, всъщност първите, по-висшите, са умствени принципи. От тях инстинктивният ум е този, който контролира, направлява, „дирижира" функциите на физическото тяло. Телесните системи, органите, тъканите, клетките — всички те са подвластни на инстинкта. Приемането на храната, дъвченето, смилането, отделянето и т. н. се извършват извън сферата на съзнанието, под контрола на инстинктивния ум. Той е ум на навиците ни, убежище на желанията, страстите, емоциите, инстинктите, вълненията ни. Опознавайки дей-ността му, ние ще бъдем в състояние до голяма степен да я моделираме за постигане на лечителски цели.

 

Инстинктивният ум никога не спи, той бди и работи, докато разсъдъчните способности са затихнали в сън и почивка. Той контролира, променя, „ремонтира" непрекъснато физическото тяло. Разумната дейност на клетките, клетъчните групи и т. н. са под негов постоянен надзор.

 

Инстинктивният ум не е ограничен в определено място на тялото както мозъкът, а е разпределен върху цялата нервна система, като гръбначният стълб и слънчевият сплит са важни центрове за неговата дейност. Но полето на влияние не се ограничава само в тялото на собственика му. То е свързано на ниво субстанция с полетата на други хора, затова е от изключително важно значение начинът ни на мислене. Негативното мислене, низшите страсти, омразата, завистта и други за съжаление действат злотворно не само на отделния индивид, но и на голяма група хора, та чак до човечеството като цяло. Те са вредни внушения, рушащи здравето на човека и хората, които са около него.

 

Тук е мястото да подчертаем, че инстинктивният ум се поддава на въздействие от страна на съзнанието, на трите по-висши умствени принципа. То, както стана дума, може да е както за добро, така и за зло, съобразно внушенията, идващи до него. На този факт се базира преди всичко окултното лечение.

 

Как по-конкретно действа инстинктивният ум, ще се очертае паралелно с изучаването на формите на окултното лечение. Преди това да се спрем на клетките и клетъчния живот на физическото тяло.

 

Казахме, че разумната работа на всеки орган и клетка на тялото е под ръководството и контрола на инстинктивния ум. За да бъде изпълнена „заповедта", изпълнителят трябва да я възприеме, т. е. клетката възприема и изпълнява командата чрез нейния собствен ум. Клетъчният ум, от древността известен на йогите, се доказа от съвременните изследвания на учените за клетъчната памет. Как се е стигнало в еволюцията до това равнище, подробно е описано в „Жнана йога" на системата йога. Ние ще използваме една малка част от тези знания, за да изясним същността на предлаганите лечебни форми.

 

Физическото тяло е изградено от „малки животи", или общества, състоящи се от клетки. Всяка от тях развива самостоятелна дейност, включваща се в колективната дейност на това „общество". Клетката има ум с известна степен на развитие, достатъчна да я направи способна да върши правилно работата си. Тези частици ум са подчинени на инстинктивния ум наличността. Те с готовност изпълняват заповеди от него, както и от интелекта.

 

Клетъчните умове са специализирани за дадена работа, програмирани са за нея, например да извличат от кръвта нужните хранителни вещества и да отстраняват ненужните. Това показва тяхната интелигентност: индивидуална и групова. Те участват в храносмилането, асимилирането, други се „втурват" към мястото, където са нужни, например да заздравят рана и т. н.

 

Тялото е изградено от клетки, на мускулите, костите, кръвта и т. н. Всяка от тях, казват йогите, е отделна личност, повече или по-малко самостоятелна, подчинена на ума на органа на тялото и на инстинктивния ум. Някои клетки са дейни работници, други — безкомпромисни стражи, трети чакат в резерв, готови да се включат, щом потрябва. Една голяма, превъзходно организирана общност, в която всеки изпълнява своята задача и всички работят за общото благо.

 

Червените кръвни телца, заредени с кислород от белите дробове, плуват в артериите до различните тъкани и така разнасят живот във всички части на тялото. По обратния си път във вените те носят отпадъчни продукти за изхвърляне.

 

Имунозащитните клетки пазят, отбраняват тялото от бактерии микроби и други вредители. Нападат нашественика и го унищожават. Не успеят ли сами да сторят това, те се обединяват на групи и най-сетне го изхвърлят от тялото във види на циреи, пъпки, обриви и други подобни.

 

Милиони клетки работници непрекъснато се движат . или работят в неподвижно положение, обновявайки износените тъкани, замествайки ги с нов  материал, като в същото време изхвърлят стария.

 

Всяка клетка, независимо от важността на функциите си, притежава инстинктивно знание за задълженията си и за собствения си живот.

 

Клетките образуват тъкани и общества, които, обособени вече в орган, имат колективен ум. Например черният дроб, съставен от милиони клетки със свой ум, има и колективен ум, да го наречем „ум на черния дроб", подчинен на контрола на инстинктивния ум. Да запомним това: всеки орган е способен чрез своя ум да бъде контролиран и насочван — това лежи в-основата на нашето лечение.

 

Всяка клетка се числи към дадена група, тя пък е част от друга по-голяма група и така по йерархичен ред до едно огромно" клетъчно общество под контрола БЗ общия голям инстинктивен ум на личността, който обикновено добре си гледа работата. Много добре, докато не бъде смутен от интелекта, който му изпраща мисли на страх и го обърква. Интелектът настоява да се намеси в установения ред и като въвежда чужди навици, привички и указания, внася хаос и безредие в стройните редици на голямото общество.

 

Ще цитирам от книгата си „Хатха йога" за реакцията на клетките и групите в подобни случаи:

 

„Понякога изглежда, че някои групи клетки започват стачка — въстават, бунтуват се срещу необичайната, нередната работа, която им се възлага. Така е и при недохранване, преумора и т. н. По подобие на хората, ако работите не се уредят, стачките и бунтовете се разрастват. Ако положението бъде овладяно насила, те се връщат недоволни на работа,, която вършат, неохотно и само когато се налага. Ако се положат грижи за правилно хранене, отдих и се възстановят нормалните условия за функциониране, те възобновяват бързо присъщата си дейност. Работите могат значително да бъдат ускорени по заповед на волята, отправена директно до клетъчните групи. По този начин удивително бързо може да бъдат възстановени редът и дисциплината."

 

Казано с други думи, всяка болест е болест на клетките. Ако успеем да разберем устройството и дейността им, ние сме овладели положението. Затова ще разгледаме трите форми на окултното лечение.

Източник: spiralata.net

 

Следващите части:

 

САМОЛЕЧЕНИЕ И ЛЕЧЕНИЕ СЪС СИЛАТА НА УМА

 

САМОЛЕЧЕНИЕ И ЛЕЧЕНИЕ С ПРАНА

 

 

Публикува: tretooko.com

 

...