САМОЛЕЧЕНИЕ И ЛЕЧЕНИЕ СЪС СИЛАТА НА УМА
Пословицата „Дума дупка не прави“ е доста подвеждаща – прави, и още как!

 

 

Думите, независимо  дали ги разбираме или не, ни въздействат. Самите ние въздействаме с думи. И както можем да си подобрим състоянието чрез  силата на думите, така можем и да си го влошим. И двата процеса са напълно възможни.

 

Разбира се, не бива да се изпада в излишна параноя и да се генерира страх. Колкото по-ниско интелигентен е един човек, толкова по-лесно е да му се внушат всякакви страхове – независимо че казват, че глупавият не се поддавал на внушение. Това се твърди не за друго, а защото глупавият човек сам си внушава практически всичко. Не е нужно да му се въздейства външно за каквото и да е. Много рядко се срещат хора с нисък интелект, които да „вярват“ в духовните учения – това е, понеже глупакът априори е убеден, че целият свят иска да навреди точно на него и че всичките знания, натрупани в света, са натрупани именно за да прецакат него и само него. Оттам – той вярва например на „науката – без изобщо да знае „що е това наука“. Вярва и на тези, които му продават алкохол, цигари и наблъскани с отрови храни, и му взимат парите (а всъщност – времето и живота), като вземайки ги, го разболяват със стоките, за които той с радост си плаща, и го подготвят за последващи плащания, вече свързани с разрушеното му здраве – но той е убеден, че те това го правят за негово добро и че „така трябва“.

 

Тази статия няма да бъде четена от гореописания тип човек, но всеки би могъл да види какво е писано в областта на „лечението чрез ум“ преди около един век – нещата и до днес не са променени особено.

 

И една вметка за лечението и самолечението – реално, всяко едно лечение е вид самолечение. Ако човек САМ не се излекува, никой не може да направи това вместо него. За мен лечението и ученето са два процеса-близнаци. Както никой не може да научи нещо вместо теб, така и никой не може да се излекува вместо теб. Учителят и лечителят могат само да ти помогнат в това да се излекуваш и да се научиш  – но САМ.

 

Един дълъг и полезен и в  наше време цитат от книгата на Йоги Рамачарака, псевдоним на известния адвокат, издател, публицист, йогин и създател на движението „Нова Мисъл“ - Уилям Аткинсън: „Самолечение и лечение с биоенергия“. Цялата книга я има в spiralata.net и откъсът е взет от там:

 

„УМСТВЕНО ЛЕЧЕНИЕ

 

Наричат го още и психично лечение. Формите му са няколко, но между тях основни са внушение, самовнушение, умствено лечение на разстояние. Преди да ги разгледаме по-подробно, да се спрем на една междинна, смесена форма на окултната терапевтика, съчетаваща праничното и умственото лечение. Наречена е „лечение с мисловна сила", макар че това едва ли е най-подходящото име. За разлика от чисто умственото лечение при нея се използват едновременно и мисълта, и праната.

 

ЛЕЧЕНИЕ С МИСЛОВНА СИЛА

 

Лечебната форма, за която ще говорим, е много практикувана поради простотата и мощността на ефекта й. При това тя може да се комбинира и с другите форми на окултната терапевтика.

 

Лечението с мисловна сила се базира върху вече разгледаното дотук положение, че всички части, системи, органи и клетки имат „ум", който реагира на силна мисъл,— своя или на лечителя, особено когато тя е добре заредена с прана. При него се въздейства ди¬ректно на заболелите органи и клетки, без да се из¬ползва въздействие върху инстинктивния ум на човека, както се прави при чисто умственото лечение.„Тази форма пряко и бързо стимулира към активна дейност и оздравява „ума" на болните клетки или клетъчни групи.

 

Основната идея в случая е, че е налице „умствено разстройство", но не на главния ум и мозъка, а на „ума" на частите на тялото. Мисълта покорява този „бунтуващ се ум", заставя го да нормализира дейността си и после да продължи правилно да функционира. Запомнете добре: вие не използвате ум срещу материя, а ум срещу ум — ума на волята срещу ума на клетката.

 

Лечителят насочва мисловната си сила енергично към ума на болното място и изговаря гласно или наум определена според случая заповед, като едновременно с това полага длани, прави пасове или други подходящи форми на пранично лечение. Ето една примерна реч към ума на болно място: „Слушай, ум на стомаха (например), отпуснал си се, не си вършиш добре работата. Искам от теб да се мобилизираш, да заработиш нормално, да възстановиш нормалната му работа. Ти се грижиш за стомаха, на теб е възложено и ти трябва добре да се справяш със задачата си." Не е задължително думите да се научат наизуст, това не е нужно, нужно е смисълът им да бъде същият. Можете да разнообразите и допълните нарежданията си. Важното е да се каже на ума какво се иска от него, за какво той да се погрижи. Ще останете учудени от реакцията, от готовността, с която „умовете" на различните органи изпълняват тези заповеди.

 

Бунтуващият се „ум" е като сърдито, капризно дете. Трябва да го сгълчите и поведете или приласкаете според случая, но с любов! Клетъчният ум е недоразвит, детински — т. е. той е развит само в необходимите граници. Намерите ли и усвоите ли правилния подход към него, ще съумеете успешно да лекувате болестите.

 

Използването на пасове и други движения с ръцете има за цел главно да привлече вниманието на „ума." на клетките и на болния орган така, както привличаме вниманието някому, като го потупаме по рамото. Щом това бъде постигнато, ще се убедите сами, че заповедите ви ще бъдат добре приети и изпълнени.

 

Необходимо е да подчертаем, че умът на различните органи и тъкани на тялото не е еднакъв по качество. Например сърцето е много интелигентно и с готовност се отзовава на заповедите на централния ум. Черният дроб, напротив, е много глупав и упорит. Той трябва да бъде подкарван като твърдоглаво магаре, а не като кротко агне.

 

Ще приведем няколко примера на лечение с мисловна сила, по които може да се съди за начина на практикуване на тази смесена пранично-умствена форма на окултната терапия.

 

Болести  на  стомаха

 

Ние твърдим, че повечето болести водят началото си от разстройства на дейността на стомаха и храносмилането. Несмилането и неправилното хранене са в основата на 9/10 от болестите. Логично е лечението да започне с отстраняването на причината, довела до разстроеното здраве.

 

Болният трябва да застане прав пред вас или да легне по гръб. Потупвате го леко п нежно по стомаха, като казвате на глас или наум приблизително следното: „Ум на стомаха, пробуди се!" След това поставете дланта на дясната си ръка върху стомаха на болния и продължете: „Ум на стомаха, искам-да се събудиш и да се погрижиш за този орган, както следва. Досега не си постъпвал правилно, занемарил си работата си. Искам да започнеш да функционираш нормално и да направиш стомаха деен и здрав. Искам той да върши работата си активно и ти ще се погрижиш за това. Ти трябва да се погрижиш стомахът да смила храната редовно и нормално да храни цялото тяло. Остави мързела и бездействието и стори необходимото този орган да се изпълни с живот и енергия и да се справи добре с работата си!"

 

Лечението се прави всекидневно от пет до десет минути в продължение на една до четири седмици. Необходимото време може да се окаже и по-малко в зависимост от възприемчивостта на болния, от болестта. Времето за лечение е по-кратко и когато болният съгласува поведението си с вашите усилия, когато работи еднопосочно с вас.

 

Болести на черния дроб

 

Лекувате по описания по-горе начин, като имате предвид, че той е невъзприемчив и упорит. На него трябва да се говори твърдо и настойчиво. Трудно е да го убедите, искат се ясни и настойчиви заповеди. Нареждайте на „ума" на черния дроб да функционира правилно, да отделя редовно необходимото количество секреции, да позволява те да изтичат свободно към червата, да върши добре работата си.

 

Запек

 

Най-напред лекувате по описания начин черния дроб. После прекарвате ръката си над червата, като казвате: „Ум на червата, пробуди се, върши си работата добре! Естествено и леко изпълнявай задачата си, така както знаеш, че трябва да постъпваш!"

 

Диария

 

Подобно на лечението на запека, но с обратни разпореждания. На червата се казва да забавят движенията си, на черния дроб — да работи нормално.

 

Болести на бъбреците

 

Лечението е като това на черния дроб. Потупвате пъргаво областта на бъбреците с пръсти няколко пъти и им нареждате да функционират нормално и редовно.

 

В случай че болният уринира много и често, заповядайте на бъбреците да забавят дейността си и да се погрижат да се намали постепенно уринирането. Ако болният е привикнал да става три пъти през нощта, сведете това до два пъти, после до един и накрая да отвикне да става нощем. Лечението трае от пет до десет минути дневно в продължение на един месец.

 

При прекомерно уриниране е добре да се правят нагорни пасове по протежение на пикочния път, като изграждате мисловен образ, че задържате изтичането на урината.

 

Ревматизъм

 

Главната причина за заболяването е натрупването на отпадъци и отрови в засегнатите места на организма. Премахването на първопричината ще допринесе за излекуване и предотвратяване на повторно заболяване от ревматизъм. Затова лечението се започва от бъбреците и стомаха и едновременно се лекува локално н мястото, в което се проявява ревматичната болка.

 

Заповядайте на „ума" на бъбреците да се погрижи за отстраняване на отпадъците и на пикочната киселина от тялото, а после на „ума" на стомаха да осигури правилното хранене и пълното смилане и усвояване на храната. След стомаха и бъбреците при всеки сеанс се лекуват и засегнатите места посредством масажи и други манипулации на праничното лечение, придружени" от мислено нареждане да се изхвърлят натрупванията, а солите на пикочната киселина да се изчистят от болната става или от мястото на тялото, обхванато от ревматизма.

 

Болести на сърцето

 

Казахме вече, че след ума ни сърцето е най-интелигентният орган на тялото, неговият „ум" е от повиеш разред. Той с готовност се отзовава на нежни нареждания, увещания, молби. Когато сърцето тупти неправилно или пулсът е ускорен, или се чувства болка в него, сложете леко ръка върху сърдечната област и кажете тихо и гальовно: „Ум на сърцето, успокой се, успокой се, работи спокойно, ритмично, устойчиво, не се вълнувай." То реагира доста бързо, пулсът се нормализира, започва да работи ритмично и спокойно.

 

Нервни заболявания

 

Най-напред започвате с лечение на стомаха и черния дроб по описания по-горе ред, като им внушавате да функционират правилно, после лекувате нервите по протежение на гръбначния стълб с подходящи за случая нареждания. Важно е предварително да е изяснена диагнозата, за да се изберат необходимите думи и изрази.

 

Изравняване на  кръвообращението

 

Правят се дълги пасове с ръцете от главата до стъпалата на краката, съчетани с нареждане към ума на артериите и вените: „Движете кръвта свободно и равномерно, постепенно и устойчиво, движете, движете ..."

 

Тази-форма може и е добре да се използва при всички форми на лечение, тъй като помага за по-бързо възстановяване на нормалните условия на здравето във всички части на тялото.

 

Главоболие

 

Лекува се най-напред стомахът, после локално главата с нареждане към ума: „Успокой се, отпусни се, почини си."

 

Не е необходимо да се изброяват всички човешки страдания и болки, в крайна сметка те са резултат от неправилната дейност на съответния „ум" на клетките, тъканите или системите. Принципът е еднакъв. Напомняйте, настоявайте, увещавайте този „ум" да върши съвестно работата си. Говорете му като на дете, което палува и пакостничи. Подтиквайте го и го во¬дете към здравето, което е неговото естествено състояние.

 

И не забравяйте, че говорите на „ума" на съответната част, не на инертна материя, а ум говори на ума! Това е същността на тази форма. След като възстановите нормалната дейност на стомаха и на кръвообращението, премахвате и основната причина. Останалото се постига много по-лесно.

 

След известна практика ще се почувствате добър познат с ума в разните части и органи на тялото, нещо повече — те самите ще разберат, че ги познавате добре, и ще се поддадат на внушението.

 

Нещо любопитно и в същото време важно — този начин на лечение може да се приложи и при животни, тъй като умът на клетките не схваща думите и езика, а смисъла им. Те разбират мисълта на лечителя и се отзовават. Думите оформят мисълта, обличат я, те са неин символ. Зад всяка дума се крие една или няколко мисли. От това следва, че не е нужно лечителят да знае езика на някого, за да го излекува, т. е. англичанин може да помогне на германец, без да знае нито дума от немския. Безразлично на какъв език е произнесена заповедта, умът на клетката разбира стоящата зад нея мисъл. Удивително и просто! Това е ключ, който отваря всички „врати", в случая всички телесни „умове".

 

Нека ви предупредим: простотата на предлаганата тук форма на лечение не бива да ви подведе и да я пропуснете или отхвърлите — тя е една от най-добрите, горещо ви я препоръчваме!

 

И в този случай терапията може да приложим върху себе си, при това с много добри резултати. Себелечението с мисловна сила става, като вашият ум дава разпореждане на „умовете" на клетките и тъканите точно така, както когато лечителят лекува другиго. Ние даже ви препоръчваме да изпробвате най-напред-върху себе си тази форма, винаги ще се намери какво да поизлекувате у себе си.

 

За себелечението може да се напише отделен голям труд, но книгата ни има за задача да даде само основните насоки на окултната терапевтика по най-кратък и разбираем начин. Нашата препоръка е да обмисляте, прилагате, комбинирате и допълвате знанията, дадени ви тук.

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Основното при всички форми на умственото лечение е, че умът на болния възприема силен ток от насърчаващата и животворна мисъл, освобождава се от страха, от болестта, от отрицателните мисли и поглъща п разпределя по тялото значително по-голямо количество прана. Така неблагоприятните самовнушения отпадат и природата започва отново безпрепятствено да извършва работата си. Инстинктивният ум се заема да възстанови и продължи ръководството на процесите по поддържане на жизнения процес в тялото такъв, какъвто трябва да бъде.

 

Почти всички форми на окултното лечение създават нова умствена атмосфера за болния. Теорията и практиката на умственото (психическото) лечение са основани върху факта, че умът въздейства върху тялото. Зле насоченият ум може да причини объркване па функциите му, докато същият процес, насочен правилно, е в състояние да възстанови здравето на човека.

 

Важен принцип е да се ползват положителни твър¬дения, да се насочва мисълта на болния към здравето. Накратко казано, утвърждава се формулата: „Х. е здрав!", а не „Х. не е болен!" Изграждайте идеал за здравето в ума на болния, към който той ще се стреми и несъзнателно, щом ви повярва. Не правете отри¬цателни констатации: „Колко си слаб, колко си болен, положението ти е тежко ..." и т. н., а настоявате: „Ти си силен, здрав, лесно ще се справиш!" Истината е, че повтаряйки с думи или мисли положителното, вие в действителност го утвърждавате, изграждате съществуването му, тъй като мисълта има огромна реална сила.

 

Винаги трябва да имате и да държите по време на умственото лечение (както и при праничното) мисловния образ на състоянието, което искате да постигнете. Този образ се проектира пряко и косвено в мисълта на болния.

 

Провеждайте преди започване на лечението кратък разговор с пациента относно начина на въздействие на ума върху тялото. Не се впускайте в теоретизиране и сложни обяснения — спрете се главно на резултатите, които целите. Той трябва ясно да разбере какво се надявате да постигнете и доколкото е възможно, приобщете неговите усилия към вашите. Помогнете му да си изгради мисловен образ, какъвто вярвате, че е образът на излекуваното място, орган, част на тялото и- т. н. При удобен случай, но без да прекалявате, подчертавайте отново, даже с факти от самото лечение, силата на ума и мисълта, тъй като с това ще повишите интереса на болния, и желанието му да бъде излекуван ще направи лечението по-успешно, той ще стане - значително по-възприемчив.

 

При различните форми на умственото лечение се ползват принципите, на които се спряхме по-горе. Те са двете страни на една и съща монета. При внушението се използват словесни изрази, а при лечението с мисъл от разстояние — телепатията. Умът възприема задачата и я препредава на инстинктивния ум за изпълнение или в най-лошия случай — поне не му пречи да я изпълни.

 

ЛЕЧЕНИЕ  ЧРЕЗ   ВНУШЕНИЕ

 

Ще се спрем и на двете възможности: лечение чрез внушение и самовнушение. В първия случай се използва въздействието, което мисълта оказва върху инстинктивния ум. Едно вредно внушение от някого или от нас самите може да създаде чрез инстинктивния ум болестно състояние на тялото, както е вярно и обратното, на. което всъщност се базира тази лечебна форма.

 

За   ролята   на  внушението    (сугестията)   са  писали много авторитетни учени. Психологът проф. Джеймс подчертава, че всяко усещане, чувство или представа има естествен стремеж към изява и въздействие. Това може да се изрази в смущение на сърдечния ритъм, неправилно кръвообращение, зачервяване, побледняване и т. н., но във всички случаи с участието на съзнанието на човека.

 

Окултистът Камий Фламарион казва: „Мисълта, вълненията, безпокойството, при все че са душевни прояви, могат да въздействат не по-малко интензивно на телесното състояние, дори да предизвикат смърт."

 

Друг учен — Моплей, се спира на душевното вълнение и подчертава, че то може да подпомогне или обърка храносмилането посредством усилване или отслабване на отделянето на сокове.

 

Самуел Бейкър: „Дълбоката скръб и силното ядосване, продължителните тревоги са причина за раковите заболявания, в което съм се убедил в практиката си."

 

В този смисъл са твърденията на още ред учени, които по пътя на множество опити и анализи откриват несъмнена връзка между отрицателните емоции — злоба, страх, завист и други, и болестите. Те са в основата на такива заболявания като парализи, жълтеница, ранно побеляване на косата, плешивост, нервни шокове, малокръвие, кожни обриви и много други. Даже при заразните болести е отбелязано голямото значение на страха от тях. "Епидемиите според някои специалисти се дължат преди всичко именно на ужаса от зараза.

 

Като отстраним възможното преувеличение от някои автори, все пак остава една голяма доза истина. Затова всеки лечебен метод, чрез който бихме ограничили и премахнали страха, ще допринесе много за лечението на болния.

 

Принцип на лечението чрез внушение е: „Мисълта е действена, тя се материализира. Човек е такъв, какъвто се изгражда в мислите си!" Пътят е ясен и достъпен, стига човек да го възприеме със съзнанието си. Тогава тялото ще възстанови лесно здравето си чрез умело подбрани внушения или самовнушения. Инстинктивният ум ги усвоява и претворява в действителност. Всички клетки, тъкани, системи, органи на тялото са подвластни на инстинктивния ум —. чрез внушение те могат да бъдат стимулирани към правилно функциониране.

 

Практиката на лечение чрез внушение е доста популярна. Много лекари си служат с т. нар. замаскирано внушение, предписвайки някакво безобидно лекарство на болния. Убеждават го, че това средство или билка ще направи необходимото, повтарят го под различни форми, докато умът на болния започне доверчиво да очаква описаните резултати. Под каквато и форма да се осъществява, в основата си то си остава внушение и за да бъде по-успешно, трябва да се спазват някои основни изисквания, като например специална постановка на гласа, известна психическа подготовка на болния за по-голяма възприемчивост, отпуснато положение на тялото и други, на които ще се спрем по-нататък.

 

Да повторим принципа, заложен в основата на тази форма на лечение: „Човек е такъв, какъвто се изгражда в мислите си", и да пристъпим към практиката. Задачата на лечителя е да възстанови чрез внушение нормалните душевни условия за хората, които са си изградили неправилна представа относно телесния си живот, както и да създаде благоприятни обстоятелства за въздействието на ума върху ума на клетките и тъканите.

 

При лекуване чрез внушение мисълта на лечителя въздейства направо върху ума на болния, успоредно с думите, в които е облечено то. Словесното внушение е необходимо главно за да направи силно впечатление на ума на пациента и по такъв начин да го ангажира за действие в необходимата посока. А лекуващата умствена сила се движи наред със словесното внушение, независимо от това дали лечителят го осъзнава, или не. И макар че между работата на лечителите с внушение съществуват значителни формални разлики, всички те следват един и същ път, служат си с един и същ метод и в общи линии използват едни и същи слова.

 

Между лекуването чрез внушение и чрез хипноза няма никаква връзка. Има лечители, които съчетават двата метода,- но, уверяваме ви, от това няма полза. Хипнотизаторите са разбрали, че в състояние на хипноза успяват да внушат здраве на болните, и това ги кара да. мислят, че тя е необходима предпоставка. Изследванията обаче доказват, че внушенията са еднакво ефикасни и когато болният, е в напълно будно състояние и ясно съзнание. Настояваме нашите читатели да разграничат представата за хипноза от тази за лечение чрез внушение, тъй като между тях реална връзка няма и съществуват много причини те да не бъдат смесвани. Не препоръчваме както да прилагате хипноза при болните, така и да се подлагате на нея — тя създава дълготрайна канална връзка между хипнотизатор и хипнотизирай, една реална, макар и невидима зависи¬мост между различните нива на техните индивидуални „аз".

 

Казахме, че за да се получат най-добри резултати от лечението чрез внушение, болният трябва да стане максимално възприемчив за процеса, да бъде психически и физически подготвен за него. За целта той трябва да заеме отпуснато, спокойно и удобно положение, да успокои и изчисти ума си от грижи, вълнения и т. н. и да го постави в очаквателно, възприемащо по-ложение. Трябва да концентрира цялото си внимание в лечителя, защото успехът зависи главно от степента на съсредоточаване. За да подпомогне този процес, лечителят подхожда с тих, спокоен, предразполагащ глас, за да го убеди да отпусне мускулите си и да освободи от напрежение нервната си система. Необходим е известен индивидуален подход според човека и особеностите на характера му. Говори му се само за това, което ще увеличи спокойствието на ума му, отбягват се всякакви противоречия, упорство, грубости.

 

Държанието и разговорите на лечителя трябва да са успокояващи и насърчаващи. Той трябва предварително да положи усилия, за да си изработи убедителен внушаващ глас, предизвикващ доверието на болния.

 

Не искаме да кажем, че лечителят трябва да стане красноречив оратор с изискан и литературен запас от думи. Не, тонът му трябва да е убедителен, добър, съчувствен. Мисълта и желанието му да излекува болния трябва да проникнат в интонацията така, че тези трептения да бъдат почувствани и възприети. Гласът му да е пълен със сила, която вибрира, извира от него и се предава на болния. Това не значи, че трябва силно да се крещи. Ето едно примерно упражнение, подходящо за случая.

 

Представяте си, че пред вас, прав или седнал, е болният, когото ще лекувате чрез внушение. Подбирате подходящи думи, казвате му какво точно очаквате от лечението и внушавате енергично и уверено, че този резултат ще бъде постигнат. Важно е да намерите ключовите думи — силни, вибриращи, които искате да се запечатат в ума на болния както по време на лечението, така и след него. Упражнявате се, докато усетите, че те са придобили решителност, напрегнатост, трептене, сила, реален смисъл. Вземете например думата „силен", която трябва често да се използва при лечението с внушение. Повторете я няколко пъти, като постепенно усилвате интензивността и важността й, докато добре почувствате трепета и смисъла на думата с цялото си същество, докато тя стане обективност.

 

После се упражнявате с думата „добре" по същия начин. Не повтаряйте като грамофонна плоча, а с чувство, за да проникне в съществото ви това, което казвате. 

Yoga_Skype 

 

След известно практикуване ще забележите, че си изработвате чувствителен трептящ тон, който придава на гласа ви звучност и вяра, които болният винаги чувства. И тъй, обработете гласа си с усърдие, нека бъде „лекуващ".

 

Друга страна на външния образ на лечителя е да си изработи авторитетен, внушителен поглед, не втренчен като на змия, омагьосваща жертвата си, а непоколебим, мощен. Пак се налага предварително упражняване — гледайте съсредоточено и с внимание. Така скоро ще оформите подходящия поглед и повече няма да имате грижа за него. Целта на израза на очите е да задържи вниманието на болния и да съсредоточи мислите му, да създаде доверие както в лечителя, така и в самия себе си. Обикновено болният е овладян от несигурност, колебание, недоверие. Ако лечението се провежда, без той да е повярвал в силата на своя ум и мисли, ще работи против лечителя, вместо да му съдейства.

 

Не мислете, че това е театралничене. Спомнете си как сте се чувствали, когато лекарите подхождат към вас със загриженост,-внимание в погледа, топлота и увереност в гласа. Тази форма на лечение, този „театър" е половината от успеха.

 

Още няколко думи за поведението на лечителя, след което ще преминем към същността на лечебния метод. Важно и за двамата е лечителят да вижда ясно целта и да съдейства за достигането й, да се чувства, че е взел присърце здравето и благополучието на болния. Да гони целта, без да се разсейва и да прахосва своите усилия и жизнената сила — праната, за несъществени неща.

 

Важен момент е лечителят да се концентрира в работата си. Невниманието и резсеяността намаляват успеха. Не само че внушенията не оказват желаното въздействие, но и болният инстинктивно чувства, че нещо не е в ред, че не получава правилните вибрации. Използвайте добре ума си, дръжте го съсредоточен в работата!

 

Лечителят трябва да има доверие сам в себе си, ако му липсва — да си го създаде чрез самовнушение и утвърждаване, защото, ако той не си вярва, как болният ще му повярва? След като се убедите, че сте така подготвен, започнете лечението чрез внушение.

 

Много удобен е разтегателен стол или кушетка, на която болният свободно и удобно да се отпусне, да разхлаби напрежението в мускулите си. Използвате внушението: „Сега се отпуснете съвсем удобно и спокой¬но, спокойно, спокойно... спокойно и удобно ..." и т. н. Така болният се отпуска не само физически, но и душевно. Лечителят седи отстрани до болния на ниско столче или пък стои прав до или зад него. Продължа¬вате: „Сега се настанете съвсем удобно!"

 

Едно от правилата е, че внушенията увеличават силата си при повтаряне. Постоянното им повтаряне ги закрепва здраво в ума на болния, ето защо лечителят повтаря и повтаря ключовата дума на внушението, само че не монотонно, а раздвижено — в нов ред и с нова интонация. Всяко ново съчетание и изречение да съдър¬жа главното внушение. Втълпяването е като атакуване на крепост. Тя трябва да бъде нападната от всички страни. При всяко повторение, макар с различни думи, ключовата дума трябва да звучи с мощна вибрация.

 

Обстановката трябва да осигурява тишина и спокойствие. Постарайте се да изключите външните шумове, спуснете завесите на прозорците, за да не влиза ярка светлина. Изобщо в стаята да е създадена възможност на болния да се отпусне, съсредоточи и абстрахира от външния свят. Това изискване има голямо психично значение, повечето хора трудно се релаксират при шум, движения и други отвличащи вниманието неща.

 

Преди да пристъпи към терапията, лечителят трябва да е оформил в себе си ясна програма на внушенията: вид, последователност, образност, идеи. Запознавате предварително пациента с основното от плана. В неговия ум трябва точно да се изгради образът на желаното състояние — на вече постигнато здраве. Мисълта се материализира в действия и щом като умът на болния отблизо следва образа в течение на лечението, той сам несъзнателно ще подтиква тялото да го осъ¬ществи.

 

Нека повторим, че лекуват не думите, а мисълта, облечена в тях. Няма никаква магия в словата на лечителя. И степента на успеха се обуславя от размера, в който болният е възприел внушената му мисъл. За¬това енергията и силата на съсредоточаването в мисълта на лечителя, предавана от него с думи или по друг начин, например телепатично, трябва да са достатъч¬но мощни.

 

Отново напомняме, употребявайте само утвърждаващи, позитивни думи и мисли. Отвеждайте ума на болния от състоянието, в което е, към желаното, към здравето. Така ще изградите идеал в ума му, към който той ще се стреми и съзнателно, и несъзнателно. Много е важно да не правите отрицателни внушения, защото, повтаряйки думите и образа на това, което искате да премахнете, вие в действителност го утвърждавате, насочвате ума по обратния на здравето път.

 

Лечението чрез внушение е общо и локално. Ще приведем пример по-подробно за общото. Не се старайте да научите думите на внушенията наизуст, напротив, разнообразявайте, прилагайте свои изрази — важен е смисълът на казаното. Като го кажете със свои думи и вариации, ще се убедите, че вече сте навлезли в същността на лечението, че напълно сте го усвоили.

 

„Вие  сте спокоен, чувствате се удобно, тялото ви си почива. Всички мускули са отпуснати, нервите — спокойни и си почиват. Вие сте спокоен. Тялото ви от главата до петите е отпуснато, спокойно и си почива. Спокоен сте. Умът ви също е спокоен. Позволете на моите лечебни внушения да проникнат дълбоко, дълбоко в подсъзнанието ви, за да създадат здраве и сила за вас. Като семе, посято в плодородна почва, те ще покълнат, израснат и дадат обилен плод от здраве и сила за вас.

 

Ще започна, като укрепя стомаха и храносмилателната ви система, защото те ви дават храната, която ще ви обнови и даде нова сила. Ще накарам стомаха ви да смели подходящо количество храна, да я асимилира и превърне в здрави елементи, които ще бъдат разнесени до всички части на тялото ви, за да изградят и укрепят клетките, органите и всичко останало. Вие се нуждаете от качествена храна и аз ще накарам храносмилателните ви органи да я приготвят и да ви я дадат.

 

Стомахът ви е силен, силен, силен и способен, готов е да върши добра работа за вас, да смила храната, необходима за вашето правилно хранене. Той започва още днес, още сега да проявява своята сила така, че да смила храната правилно и правилно да ви храни. Вие трябва да получавате здрава храна, за да сте здрав, затова започваме със стомаха. Вашият стомах е силен и готов да започне работата си. Вие ще почувствате прилив на сила в стомаха, още сега я чувствате. С всеки следващ ден стомахът ви ще укрепва и ще върши работата си по-добре.

 

Стомахът и храносмилателните ви органи започват да вършат работата си правилно и да изпращат здрава храна на всички части на тялото. Точно сега се нуждаете .от това, това ви е необходимо. Аз мога да изпратя импулси на тези уморени органи, ще им дам нова сила и здраве и вие веднага ще го почувствате, ще почувствате подобрението. Сега запомнете: хранене, хранене, хранене . . . Именно това се стремим да постигнем с вас и ще го осъществим точно сега, още в само¬то начало. Вие ще ми съдействате, като се постараете да поддържате светли и щастливи, радостни мисли през цялото време, през цялото време... Светлите радостни мисли ще прогонят болестното състояние, ще прогонят болестта. Радостните, хубави мисли ще доведат до решително подобрение в умственото и физическото ви състояние. Светли,. радостни, щастливи мисли — запомнете добре тия думи и често си ги повтаряйте.

 

Сега ще изравним кръвообращението ви. След храненето то е най-важното. Вие още сега ще започнете да се радвате на правилно, редовно кръвообращение в цялото тяло. Кръвта ще се движи свободно и леко от главата до петите. Тя ще се връща към сърцето ви като донася отпадъците и вредните вещества от мускулите и органите, и те ще бъдат редовно окиелявани от дробовете, изхвърляни от тялото и заменяни с нови качествени вещества в кръвта. Сега дишайте дълбоко няколко пъти и изгорете отпадъчните и болестните вещества, които кръвта връща, за да бъдат обезвредени и изхвърлени от тялото. Пречистването ще става редовно. Практикувайте дълбоко дишане при всеки удобен момент и мислете, че вдишвате здраве и сила, а издишвате старите болестни състояния. Това ви е много потребно — правилно кръвообращение, във всички части на тялото, подкрепено от правилно дълбоко дишане.

 

Всеки ден се освобождавайте от отпадъчните вещества, като пиете редовно необходимото количество вода. Дръжте до себе си винаги прясна вода и пийте по глътка-две и си казвайте: „Пия тази вода, за да пречистя тялото си и да възстановя нормалното си здраве." Много е важно, не забравяйте водата. И растението се нуждае от вода, за да расте здраво и силно.

 

Редовното пиене на нужното количество вода ще накара червата ви да се пречистват нормално и редов¬но всеки ден, да отстраняват всекидневно отровите. Червата ви още от утре сутрин започват да се движат естествено и леко. Вие си създавате навик редовно да изпразвате всеки ден червата от отпадъците. Съдей¬ствайте им, като поддържате мисълта си върху факта, че червата ви се движат естествено и редовно се прочистват.

 

Поставихме началото на тази полезна работа, вие ще я продължите. Всеки ден тялото ви ще получава качествена храна благодарение на по-доброто ви храносмилане. С всеки ден всяка част на тялото ви укрепва, здравето непрекъснато се подобрява. Кръвообращението ви е по-добро, нормализира се и укрепва общото ви състояние. Дишате свободно и пълно и така увеличавате силите си и пречиствате кръвта си. Отпадъците се отстраняват, като поглъщате достатъчно течности. Червата ви работят нормално, кръвта редовно се пречиства. Вие сте бодър, здрав, радостен, силен сте, силен, силен, цялото ви тяло е по-силно — от главата до петите. Всеки орган, всяка клетка работят правилно, целият организъм функционира правилно. Здрав сте, силен, жизнерадостен сте."

 

След общото лечение се правят специфични, локални внушения според необходимостта. Ако има болки, внушавате, че те изчезват, прогонвате ги и нормалното самочувствие е възвърнато.

 

Независимо от заболяването горното лечение води и до общо укрепване, подобряване на състоянието на болния. То възстановява и утвърждава нормалните условия на функциониране на храносмилателната, кръвоснабдителната и отделителната система на организма, останалото идва като естествена последица.

 

Не пропускайте да внушите на болния потребността от умерено и достатъчно количество движение — спорт, гимнастика, туризъм, плуване — с една дума, такива, каквито са достъпни за него. С тази добавена накрая истина от кодекса на здравето болният узнава законите, на които се подчинява то. Внушенията ви ще се окажат от огромна полза за човека. Опитайте се да му помогнете по този начин да се освободи от вредните навици. Затвърдете тези идеи в собствения си ум така, че мислите ви и внушенията ви да се затвърдят и у него и да осигурят здравето и силите му в бъдеще.

 

Стана ясно, че погрешното хранене и запекът са главните препятствия към възстановяване на здравето и трябва още в началото да бъдат преодолени независимо от болестта. Колкото и да изглежда странно, и при женските гинекологични болести този начин дава много добри резултати. След общото лечение направете внушение например за редовна, правилна менструация, която, съчетана със стандартната вече дейност на червата, води до възстановяване на нормалния ритъм във физиологичния процес. Кажете на болната да изчака с доверие времето на редовния мензис и в ума си да определи предварително датата за него. От практиката се знае, че цикличността се възстановява за около месец.

 

Не е нужно да влизаме в подробности за лечението на други заболявания, принципът е един и същ. Ние ви даваме ключа, а вие го нагаждайте към конкретния случай.

 

САМОВНУШЕНИЕ (СЕБЕЛЕЧЕНИЕ  ЧРЕЗ  ВНУШЕНИЕ)

 

Ако позволяваме на ума си да подхранва мрачни, потискащи мисли и отчаяние, тялото неизбежно се отзовава — то заболява. Можем да анализираме себе си и да видим колко негативни самовнушения си правим. Прочели сме или сме чули, че нещо е вредно и че трябва еди-как си да се прави. Веднага отчитаме вътрешно: значи аз греша! И се започва ... Не е ли по-добре същите сили и механизми да се впрегнат на работа за насочване на ума към бодрост, сила, смелост, здраве?

 

Страхът е една от главните причини за заболяванията. Той действа като отрова на тялото, последиците от която се проявяват по разни начини. Съумеем ли да го премахнем, отстраняваме причината за разстройствата и признаците им постепенно изчезват.

 

Ако здравето ви е нарушено, значи сте пренебрегнали природните закони. Щом се убедите в това, тряб¬ва да проучите законите на здравето и без да е необходимо да сте лечител, можете да направите твърде много за себе си — да станете здрав, силен, бодър. Пак ще кажем, в девет от десет случая болестта се дължи на неправилно храносмилане и отделяне на отпадъците от организма. Вероятно ще възразите, но по-добре е сами да определите истината.

 

Страдате от лошо храносмилане и имате нездрав апетит, имате запек. Ако сте жена — менструацията ви е неправилна и нередовна. Краката и ръцете ви са студени и вяли: признак на лошо кръвообращение. Слухът и зрението ви са засегнати, имате шум в ушите, неясно виждате без очила. Може да имате лош дъх в устата и вероятно сте склонни към грипове, възпаления, простуди. Станали сте по-раздразнителни, нервни сте, . всичко ви дразни. Не спите добре, след съня ставате отпаднали и уморени. Кожата ви е повяхнала и бледа, устните се пукат, ноктите се чупят и т. н., и т.-н.

 

Е, как е? Не е ли подобно състоянието ви? Без да сме ви виждали, без да ви познаваме, правилно опис¬ваме самочувствието ви.

 

Как може човек сам  да се лекува чрез внушение? Ние можем да отправим към себе си същите внушения, които бихме използвали върху болен, ако сме лечители, по начина, описан по-горе.

 

Нашето „аз" може да осъществява внушения на онази част от ума, която контролира телесните механизми, управлява цялото тяло. Само трябва да ги правим авторитетно и смело. Те да бъдат положителни, утвърждаващи самовнушения. За нас най-сигурният път е този на самовнушението. Ако не ви достигат познания, потърсете подходяща литература. След като ги усвоите, започнете да практикувате системно и правилното мислене. То се състои в изграждане и поддържане на поведение на ума, насочено към здраве, сила и радост. То се превръща в източник на доверие и бодрост.

 

Когато решите да се лекувате чрез самовнушение, изучете начините, посочени в „Лечение чрез внушение", усвоите ги и ги прилагайте така, както върху някой друг. Проведете лечението уверено и системно, с твърда вяра в него и ще се убедите в ефикасността му. Още повече, че в много случаи то много бързо завършва успешно.

 

Научете се да виждате себе си в „окото на собствения си ум" такъв, какъвто искате да сте. После започнете да си мислите, че вече сте това, което искате, като да сте вече този нов, здрав и силен човек. Говорете на себе си и наредете на инстинктивния си ум това, което желаете от него да върши за вас. Настоявайте да изгради нови здрави клетки и тъкани на тялото, да изхвърли стария износен материал. Той се подчинява и заработва като разумен добър помощник.

 

В това няма нищо странно, вашето „аз" нарежда на инстинктивния ви ум да изпълнява правилно и добре задълженията си. И като живеете правилно и природосъобразно, вие давате на този ум материал, с който той да работи, създавате условията за желаните резултати.

 

Говорейки на инстинктивния ум като на жив човек, кажете му точно и ясно какво се иска от него, без колебание, настойчиво, енергично. Например така:

 

„Слушай, инстинктивен ум, искам да се захванеш на работа и да поставиш всичко в ред. Дотегнаха ми тези безкрайни болки и'болести, решил съм да се освободя завинаги от тях. Поглъщам здрава, чиста храна и стомахът ми е достатъчно силен, за да я смели. Настоявам да се погрижиш за нормалното ми храносмилане. Пия достатъчно вода, за да има за нуждите на тялото ми, и искам ти да се погрижиш за редовното пречистване на кръвта и течностите. Да нормализираш кръвообращението ми. Дишам правилно и настоявам да се погрижиш за редовното окисляване на отпадъците и за тяхното отстраняване от тялото ми. Веднага се залавяй енергично за работа!"

 

Казвайте си: „Аз съм здрав и силен, здравето ми укрепва всеки ден" с вяра, енергия, системно и радостно ...

 

УМСТВЕНО  ЛЕЧЕНИЕ  ОТ  РАЗСТОЯНИЕ

 

От казаните дотук слова е ясно какво въздействие оказва негативното, неправилното мислене върху физическото тяло. Смятаме, че е излишно да привеждаме още доказателства. Щом зле настроеният ум обърква функциите на организма, то този процес трябва правилно да се насочва. Това е установена истина и няма да се спираме подробно на теорията и доказателствата. Достатъчно е да познаваме пътищата и начините за успешното умствено лечение, на част от които вече се спряхме. Лечението чрез внушение и от разстояние са две страни на една и съща истина. При внушението използваме думи, а във втория случай — телепатия, предаване на мисли от един мозък на друг независимо от разстоянието.

 

Лечението от разстояние е една от формите на телепатията, която, оспорвана и осмивана, смятана за суеверие или фантастика, вече получава признанието на учения свят. Убедени сме, че тя ще бъде приета като обективен природен закон в областта на психиката. Окултистите от всички времена и народи я знаят и ползват.

 

В Европа и САЩ на изследванията от този тип се отделя много внимание. В Англия още в края на миналия век се създаде Кралско дружество за психични изследвания. Във Франция Камий Фламарион, виден астроном и учен от края на миналия век, проведе редица изследвания на телепатията и други неизяснени и непризнати от официалната наука явления. Философи и учени, между които и Едуард Бенет, Уилям Крукс, Джон Куенбокс, самоотвержено работят и смело твър¬дят, че петте сетива на човека не могат да обхванат и регистрират всички явления около нас, в т. ч. и телепатията. Ще се ограничим да цитираме само К. Фламарион: „Обобщаваме досегашните си наблюдения в извода, че един ум може да въздейства на друг от разстояние, без да си служи с думи или с някакво друго средство на общуване. Това общуване между умовете е научен факт. Няма съмнение, че нашата психична сила създава в етера движения, които се предават надалеч, и както всички трептения в етера са доловими за мозъците, хармонично настроени с мозъка, който ги излъчва. Превръщането на едно психично действие в етерно трептене и обратно можем да оприличим с това, което става при разговор по телефона. В него приемащата мембрана на слушалката е идентична с предаващата на другия край и пресъздава по проводника звукови трептения не посредством звука, а чрез електричеството."

 

Болният е изгубил властта на централния ум над тялото и частите му. Съзнанието за господството на ума над физическото тяло е помрачено, то постепенно е потънало в по-ниските полета на ума, с което се създават условия за разколебаване на здравното му равновесие. Правилното умствено поведение възстановява нарушеното здравословно състояние. Тук идва на помощ лечителят. Неговият ум е вече школуван, той е силен и положително настроен. Научен е да предава мислите си. Когато бъде призован да помогне, лечителят създава по мисловен път вибрации, които достигат до ума на болния. Той ги възприема и мозъкът му възпроизвежда изпратената от лечителя мисъл. После неговият ум заповядва на собствения си инстинктивен ум да изпълни задачата и да възстанови нормалните функции на организма.

 

Има различни школи за умствено лечение, но всички се базират на едни и същи закономерности и ние ще се спрем на една ясна картина на тази дейност.

 

Преди това нашият съвет е добре да проучите разгледаните дотук форми — чрез мисловна сила, внушение и други, които дават обща представа за онова, от което се нуждае лечителят,за да може успешно да оздравява. Всеки може да вземе от всяка форма онова, което най-много му допада, и да го съчетае в свой собствен метод. Това се определя от интуицията и опита на лечителя.

 

Умът на лечителя трябва да е в състояние убедително да внуши на болния необходимото. Колкото по-успешно той „вижда" в ума си условията, които иска да създаде за лечението на пациента, колкото по-ясно го „вижда" умствено като вече излекуван, толкова по-успешен резултат ще постигне.

 

Вие сами трябва да извършите в себе си по-голямата част от процеса, затова отстранете всяко колебание и съмнение от своя ум и го накарайте да вижда желаното състояние като вече осъществено. Това е залог за сигурен успех при всяко положение на окултното умствено лечение. Постоянствайте, докато добиете чувство на увереност и сила, която като вълна ще премине над вас.

 

Предаването на мисли не изисква особени усилия. Според нас главното затруднение е в умението ясно и точно да се създаде желаният мисловен образ, по който да работите с болния. Веднъж изграден, мисълта лесно го предава — вие се съсредоточавате върху процеса на предаване на образа от вашия ум в този на болния. Фактически концентрацията, за която тъй много и често се говори, е необходима само за да бъде изградена ясна умствена картина на задачата на лечителя. Повтаряме, щом картината бъде изградена ясно и пълно, предаването й се осъществява чрез волята, чрез желанието ни да я предадем или, с други думи, само като мислим, че я предаваме, това се осъществява мигновено.

 

Мислено виждате как представата излиза от ума ви и умът на болния я приема. По този начин умственият образ се задържа здраво, докато започне да действа.

 

Лечението всъщност се извършва по начина на лечение с внушение. Болният се отпуска удобно и осво¬бождава мускулите, нервите и ума си от напрежението, доколкото му е възможно това. Лечителят седи край болния, също спокоен, без напрежение. Той наблюдава умственото си състояние и когато се убеди, че мисълта му, силата и, вибрациите й са на нужното ниво, при-стъпва към лечението, т. е. предава от своя ум в ума на болния умствения идеал на вече възстановеното здраве на пациента. При изграждането и предаването на картината може да си помогне с думи, нашепвани тихо. Важното е да видите ясно в ума си вашия болен вече напълно оздравял.

 

Допълнете по ваша преценка със съвети, разяснения, насърчаване на болния, за да влее и той своята умствена сила в изпълнението на задачата.

 

Лечението от разстояние се извършва по същата процедура, която току-що описахме, като лечителят си представя, че пациентът се намира пред него и го чувства като присъствие реално, или си представя как неговата лечебна мисъл-форма излиза от ума му, преко¬сява пространството, намира болния и се влива в неговия ум. И тук лечителят може да си помогне с думи, като говори на болния, внушава му здраве и сила, изпраща му любовта си, защото наситената с обич мисъл е най-ефикасната помощ за оздравяване. Тя изпълва болния и прогонва нездравословното състояние най-бързо и най-резултатно.

 

Двамата може да се уговорят предварително за часа и подробностите на „изпращането и получаването" на пратката „здраве", но това не е задължително. Повечето лечители осъществяват лечението от разстояние,, без да определят времето за него, а като подбират и използват най-благоприятния момент и условия за целта.

 

Ние смятаме, че не е необходимо повече да обясняваме тази форма на лечение. Овладейте добре предложените знания, всички обсъждани форми на лечение, за да извлечете най-ценното и най-подходящото за вашите способности и дарби.

 

В края на раздела за умственото (психическото) лечение ви предлагаме няколко думи за т. нар. метафизично лечение, често прилагано от религиозни общества и църквата. По същество то е умствено лечение, макар че го определят като свръхестествено. Истинският процес при него се състои в контрол на по-висшето съзнание над по-нисшето за естествено и нормално проти¬чане на жизнените процеси на тялото.

 

Осъзнаването на по-високите полета на битието, на по-висшето естество на човека, на реалното съществу¬ване на висшия разум, Бога, му помага да се издигне над страха и безпокойството, отрицателните емоции,, които са в основата на болестите. Щом се премахне причината, природата или Бог, или всичко, което разбираме като най-висша форма на съзнание във Вселе¬ната, започва безпрепятствено да действа в човека и възстановява здравето и силите му.

 

Има метафизично лечение и себелечение. И в двата случая се ползват умствени форми и преди всичко внушението, за да се отстрани действието на негативните мисли и да се остави надзорът на здравето на по-висшето съзнание.

 

Искаме да се спрем на едно погрешно становище,, за да помогнем на онези, които го застъпват. Често хората, достигнали високо духовно развитие (съзнание),, са склонни да пренебрегнат физическото тяло, както и всичко земно, материално. Те отдават всички свои сили на духа си, насочват мисли, чувства и постъпки единствено към по-високите полета на битието. Това е сериозна грешка, тъй като тялото играе съществена роля в развитието на нашето „аз". Пренебрегвайки го, ние вървим срещу закономерностите на човешкото развитие и живота. Човек е единна система от многобройни пластове, за хармоничното развитие на която е необходимо всички те да се издигнат. Физическото тяло е храм на духа му, който трябва да се поддържа чист, светъл, здрав. Не го оставяйте в немара, хаос и тъмнина — тогава той неминуемо ще ви дърпа надолу.

 

Онзи, който действително осъзнава това, има на разположение удивителна лечебна сила, която може да ползва за себе си или за другите. Тя е обща, единна, безкрайна и никой, никаква секта, религия, личност няма изключително право върху нея. Любовта и силата на божествения разум са общо достояние на всички, така както светлината на слънцето, въздухът и дъждът са обща благодат. Култове, секти, вярвания, школи,, водачи и т. н. се появяват и изчезват, за което историята дава безброй свидетелства. Всичко следва пътя на раждането, развитието и смъртта, защото е подчинено-на закона на еволюцията. Разберем ли тази вечна истина, тогава ще заживеем в мир. Но е съвсем безполезно насила да се предават психичните знания, до тях се достига само по пътя на свободния избор на волята.

 

Направихме това малко отклонение от темата, за да подчертаем, че за използването на духовните лечебни сили е необходима духовна просвета. А на тези, които искат да лекуват по такъв начин, казваме: „Навлезте в тишината, останете сами, вгледайте се в себе си! Размишлявайте върху своето „аз" в цялата му комплексна сложност. Когато се осъзнаете духовно, започнете да лекувате, като си служите с подходящи думи, за да предадете мисълта, отраснала в тишината на сърцата ви."

 

Ние ви предлагаме един примерен мисловен апел за здраве, ако не можете на първо време да изградите свой. И да са различни думите, същността на молбата (молитвата) е една и съща:

 

„О, Дух единен, без начало и без край, всезнаещ, вездесъщ, всесилен, в чийто океан на живота аз съм само капка, помогни ми да почувствам Твоето присъствие и Твоята мощ! Помогни ми да осъзная по-пълно какво си Ти и какво съм аз в Тебе. Нека съзнанието за Твоята реалност и за моята реалност в Духа проникне в моето същество и слезе на всички полета на моя ум. Нека силата на Духа се прояви чрез моя ум и да проникне в тялото ми (или в тялото на това същество, което искам да излекувам), като ми донесе здраве, сила и живот и го направи по-добър храм на.Духа, по-съвършено оръдие за изява на единния живот, който тече през него.

Издигни това тяло от грубите трептения на по-ниските полета и го отведи към трептенията на духовния си УМ, чрез който Те познаваме. Дай на това тяло чрез ума, който го одухотворява, оня мир, сила и живот, които му се полагат според заслугите му.

Ти, Живот на всичко, проникни със своята същност в болното ми тяло (или тялото на болния — б. р.) и го ободри и укрепи! Искам това, о, Дух на всичко, по силата на рожденото ми "право, което си ми дал. Искам то от теб по силата на обаянието. Ти и вътрешното знание, което си внедрил в мен."

 

Вместо тези думи или като допълнение към тях може да използвате някои от положителните внушения, утвърждавания или молитви на своята религия, вярване, общество, група. Никой няма монопол върху истината. Не думите, които са преходни, а мисълта, истината са вечни.

 

...

 

Автор на въведението и публикувал: Соня Петрова - Аеиа
......


ДРУГИ СТАТИИ:ДУХОВНО ЛЕЧЕНИЕ
11 ЛЮБОПИТНИ ФАКТА КАК БОЛЕСТИТЕ СА ПРОМЕНЯЛИ ХОДА НА ИСТОРИЯТА НА ЧОВЕЧЕСТВОТО
ЙОГА: ЛЕЧЕНИЕ ЧРЕЗ ВНУШЕНИЕ И САМОВНУШЕНИЕ

ЗА ИНТУИЦИЯТА И СПОСОБНОСТТА ДА РАЗГОВАРЯМЕ С ЖИВОТНИТЕ

ЗАРАЗНОТО ЗДРАВЕ


ЗАЩО Е ВАЖНО В СЪЗНАНИЕТО НИ ДА НЯМА МИСЛИ

МОЗЪКЪТ И НЕГОВИТЕ ПРОГРАМИ - С УПРАЖНЕНИЯ

ПСАЛОМ 22 – МОЩНО ПОМОЩНО СРЕДСТВО ПРИ ПАНИЧЕСКИ АТАКИ И СТРАХОВА НЕВРОЗА...