ЛЮБОВТА Е ВЪРХУ РОЗАТА

Погледът ми попадна случайно върху едно бяло паяче, застанало върху роза.

Продължи

48 ФАНТАСТИЧНИ ФАКТИ ЗА ЧОВЕШКОТО ТЯЛО
Често приемаме човешкото тяло, и изобщо – всяко едно видимо и познато ни тяло – за даденост.

Продължи

ЩЪРКЕЛ – СИМВОЛ НА ЗДРАВЕТО, ВЪЗРАЖДАНЕТО И КЪСМЕТА


Щъркелът е божествена птица, символ на здраве и дълголетие.

Продължи

ИМА ЛИ ПАМЕТ ВОДАТА?
Този въпрос засега попада извън така наречените „научни истини“ и всеки, който се занимава с него, рискува да бъде наречен фантазьор, а ако е човек на науката – да бъде низвергнат от редиците на „правоверните“.

Продължи

ПАЯЦИТЕ – ГОЛЕМИ ТЕЛЕПАТИ И ВЕЧНИ СПЪТНИЦИ НА ХОРАТА

Повечето от нас изобщо не ги забелязват, или ги приемат просто за досадни производители на паежини – продукт, който основно трябва да бъде почистван,

Продължи

КОГА СТАТИСТИКАТА ЗАМЕСТИ И ПРЕМАХНА МИСЛЕНЕТО
Един откъс от книгата на Джери Василатос „Изгубените открития“:

Продължи

СЪВРЕМЕННИЯТ АЛХИМИК И ДУХОВНИТЕ ТАЙНИ НА МАТЕРИЯТА
„Съвремениият алхимик е човек, който чете трактати по атомна физика.” – така започва главата, посветена на съвременните алхимици в книгата на Повел и Бержие „Утрото на магьосниците”.

Продължи

ВЕЛИКОТО ЕЛЕКТРИЧЕСТВО - КОЙ Е ПО-УМЕН?
Често се случва да наблюдаваме следната ситуация: даден човек открива нов механизъм на прилагане на силата на мисълта, нов начин на мислене, който може наистина да ти помогне, чисто практично,

Продължи