МЕДИТАЦИЯ ЗА СВЪРЗВАНЕ С ВИСШИЯ АЗ

ИЛИ МОЛИТВА ЗА СВЪРЗВАНЕ със СВЪХ-АЗ-а – ВЕЛИКАТА МАНТРА „ВОДИ МЕ!“

 

 

 

Това е една от най-древните и най-мощните молитви. Търсещият човек усеща своята ограниченост и от най-дълбоките пространства на Сърцето си той моли за помощ Висшия Аз.


Това не е молитва за светски неща: за храна, за подслон, за здраве, за успех, богатство, за партньорство и приятелство, за слава. Не е дори молитва за достъп до Небесата.

 

Човек, който пее тези три стиха на великата мантра „Води ме“, е осъзнал, че всички тези неща са едно нищо, че всичко в света ни води само до болка и страдание, дори и изобилието. И че дори да е потопен в него, човек постоянно иска и искането му никога не може да бъде задоволено. Стигнал до това пълно осъзнаване, човекът спонтанно отправя тази молитва.

 

Нейната есенция е:

„О, Гуру, помогни ми да се освободя от всички мои неразбирания на моя аз, на вселената и на Бог, и ме благослови с Истинно Познание!“

 

Преводът на думата „ГУРУ“ също съвсем пряко значи „Тъмнина (Гу) – Светлина (РУ).


Гуру“ е този Висш АЗ, към който се стремят всички търсещи.


ГУРУ е нашият Вездесъщ и Всеблаг АЗ, който ни води от тъмнината към Светлината.

 

Тази молитва помага на искрения търсещ да се докосне до своя Висш Аз.

 

Счита се, че честото напяване или слушане на тази древна мантра, на тази молитва, ни дарява с душевен мир, и най-вече: че може да ни помогне да стигнем до своята истинска Същност.

 

ASATOMA SADGAMAYA – МЕДИТАЦИЯТА:

  

 

 

Текст, транскрибиран на латиница:

Asato Ma Sadgamaya

 

OM

Asato ma sadgamaya

Tamaso ma jyotirgamaya

Mrtyorma amrtam gamaya

OM SHANTI SHANTI SHANTI

 

(Brhadaranyaka Upanishad — I.iii.28)

 

 

Превод:


ОМ

Води ме от неистинното към Истината.


Води ме от мрака към Светлината.


Води че от смъртта към Безсмъртието!


ОМ! МИР! МИР! МИР!

 

 

 

Автор: Соня Петрова – Аеиа

 

 
KUNDALINI MANTRA AADI SHAKTI - за ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЖЕЛАНИЯ, ПРОТИВ СТРАХОВЕ
 

 

...

...


ДРУГИ МОЛИТВИ, МАНТРИ И МЕДИТАЦИИ:МЕДИТАЦИЯ - ПОМОЩ ПРИ ИЗЦЕЛЕНИЕ И САМОИЗЦЕЛЕНИЕ
МЕДИТАЦИЯ ЗА СБЪДВАНЕ НА КОНКРЕТНО ЖЕЛАНИЕ

КУНДАЛИНИ МАНТРА ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА СТРАХОВЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЖЕЛАНИЯ...