Мои разкази

БОГ Е РАЗУМ

БОГ Е РАЗУМ – ПОЖЕРТВАН И УНИЩОЖЕН

 Бог е Разум. Човечеството има обичай да убива своя Бог, да жертва Разума. И после да представя този акт като жест на Бога към Човека – Бог се бил жертвал, за да спаси Човека.

 

А това всъщност е пряка, макар и алегорично подадена,  демонстрация на факта, че човекът е убил разума.

 

Ако светът, в който живеем, е безумен – и то не точно светът, а само човечеството, - какво по-добро доказателство за липсата на Разум? Разумът не се е жертвал за нас, ние доброволно сме го пожертвали. В името на какво? В името на удобната липса на разум...

 

Безумецът има оправдание за безумните си мисли, действия и постъпки – той няма разум и няма как да се очаква разум от него. Единствено се пропуска фактът, че той доброволно и целенасочено е убил разума. А където няма Разум, там лесно процъфтяват невежеството, алчността, егоизмът и куп други заблуди. Единствено Разумът може да даде на човека очи за Доброто, както и да му прокара Пътя...

 

Ако погледнем Библията – Стария Завет разказва една история на вечни войни, несправедливости и борба за надмощие и за подчинение на по-слабите. После идва Новия Завет – там Разумът идва при хората, но те, вместо да го приемат и последват, го убиват – и отново се възцарява старият безумен ред... А разумът остава една недостижима мечта, превърната в религия, която, обаче, вместо да прави хората по-разумни – отново ги прави безумци, поддържащи стария ред, оправдаващи настоящото си онеправдано съществуване с намесата на някакви „зли сили“ и неизменно очакващи някакво „второ пришествие“.

 

Има ли гаранция, че при второто пришествие безумците пак няма да убият, да пожертват разума?

 

Няма.

 

От гореописаната гледна точка, колкото и тъжно да звучи, цялата Библия може да се разглежда като мъдро завоалирано писание, което на глупавия разказва за величието на Бог, а на умния, който „има очи да вижда и уши да слуша“ – му представя причините за човешкото безумие, в цялата им срамна история. Глупавият благоговее и коленичи пред това писание, а умният го усеща като изплюване в лицето – виждаш ли защо сте на това дередже?

 

...

 

Автор: Соня Петрова – Аеиа

 

Публикувано на: 19 юли 2016 г.
ДРУГИ РАЗКАЗИ:БОГ иска да го извадят от РЕЛИГИИТЕ!
...