Мои разкази

ЛЕГЕНДА ЗА ОМАГЬОСАНАТА МЕЧКА

Откакто се помня, харесвам мечките. Привличат ме по някакъв необясним начин. Всъщност, така е с повечето хора

Продължи

КАКВО СЕ КРИЕ В ЛЮБОВТА

Каквото и да се: каже, напише, помисли, чуе, усети, направи, види, сътвори, опише, опакова, навие, развие, приземи, пипне, докладва ...

Продължи

КОНСПИРАЦИЯ ЕВОЛЮЦИЯ

Всъщност, самата еволюция не е "конспирация". Нито лъжа. Нито противостои на идеята на "креацио-

низма". Писах преди месец, но ...

Продължи