ПРАТЯХАРА - ОТДРЪПВАНЕ НА СЕТИВАТА

Продължение:

Свами Шивананда за ПРАТЯХАРА:

 

ЩО Е ПРАТЯХАРА?

 

Продължение:

Свами Шивананда за ПРАТЯХАРА:

ЩО Е ПРАТЯХАРА?

1. Пратяхара – това е отстраняването на чувствата от съответстващите им обекти. Това е изключване на чувствата.
2. Реалният, духовен или вътрешен живот започва тогава, когато изучаващият йога навлезе и започне да усвоява пратяхара.
3. Пратяхара контролира външното насочване на чувствата.
4. Възбуждането на чувствата, дори и при мъдрия човек, колкото и той да е здравомислещ, заглушава гласа на разума.
5. Практиката на пратяхара изиска значително търпение и настойчивост. Това е строга дисциплина на чувствата.
6. Чувствата не могат да направят нищо, без поддръжката на съзнанието. Ако можете да отделите съзнанието от чувствата, изключването на чувствата ще дойде от само себе си.
7. Както пчелният рой лети само дотогава, докато лети и пчелната царица, и каца, когато царицата кацне, така и чувствата стават управляеми, когато съзнанието се контролира.
8. Пратяхара – това е нещото, благодарение на което чувствата не влизат в контакт с обектите, към които те са насочени, и, съответно, се подчиняват на вътрешната природа на съзнанието.
9. Ако чувствата не са обуздани, изучаващият йога никога няма да постигне успех в нея.
10. Есенцията на изключването на чувствата е в това, че те изцяло се поглъщат от съзнанието.
11. Това означава придобиване на огромен контрол над чувствата.
12. Контрол над чувствата – това е безусловно единно направление на съзнанието.
13. Чувствата се удържат под контрол, чрез практика на пратяхара.


КАК ДА ПРАКТИКУВАМЕ ПРАТЯХАРА?

14. Практикувайте изключване на чувствата постепенно, отстранявайки ги едно след друго. Започнете с изключване на най-бурното чувство.
15. Плавно отделяйте чувствата от обектите, към което те са насочени. Когато се занимавате много интензивно с това, ще усещате болки в главата си, ще имате главоболие.
16. Отлепете разума от центровете на чувствата. Не му давайте възможност да се захване за центровете. Вие ще преуспеете в пратяхара.
17. Разделяйте съзнанието, праната и чувствата. Това е тройно изключване. То е крайно ефективно.
18. Както костенурката прибира крайниците си от всички страни, така и изучаващият йога „оттегля” всичките си чувства от обектите на чувствата. Тогава той навлиза в състояние на душевно равновесие.
19. Както бесният ураган мята кораба на всички страни, така скритите желания бясно разбутват бързо менящите се чувства и мисли. Така че, внимавайте! Бъдете нащрек! Винаги оставайте бдителни! Унищожавайте всичките желания с меча на безстрастието и брадвата на различаването!
20. По време на вашата практика, чувствата отново и отново ще се стремят към обектите, като разярени бикове.
21. Вие отново и отново ги отстранявайте от обектите.


КОЕ ПОДПОМАГА ПРАКТИКУВАНЕТО НА ПРАТЯХАРА

22. Колкото и да са грандиозни човешките усилия, те не водят до абсолютен успех. Затова упорито практикувайте и се молете.
23. Пратяхара е по-лесна след практика на пранаяма.
24. Пратяхара започва автоматично след практиката на пранаяма.
25. Ако имате пълно безстрастие, то ще ви е леко да практикувате пратяхара.
26. Безстрастието – това е враг на чувствата и приятел на пратяхара.
27. Обет за мълчание, умереност в храненето, устойчивост на позата, безстрастие, редовност на практиката на пранаяма, търпение, умиротвореност, упоритост, настойчивост, полово въздържание, уединение – всички тези неща благоприятстват пратяхара.
28. Практикуването на пранаяма „разрежда” чувствата и подготвя изучаващия йога за практика на пратяхара.
29. Способността за различаване между реално и нереално в огромна степен способства за постигането на успех в пратяхара.
30. Успехът в пратяхара зависи от дълбочината и силата на миналите йогийски впечатления.
31. Този, който е практикувал пранаяма и пратяхара в предишно прераждане, може бързо да постигне успех в настоящия си живот.
32. На новака, който се опитва да практикува пратяхара за първи път в този си живот, без да има кредит от предишни самскари, или впечатления от минали раждания, е възможно да му се наложи да изгуби много време, преди да постигне успех в пратяхара.
33. Всеки човек може самостоятелно да разбере, дали той е новак в йога или е йоги-бхрашта (човек, който е практикувал йога в предишни животи), от собствен опит – просто като вижда успешността на йогийската си практика в този си живот.
34. Първоначално пратяхара е отвратителна, но с течение на времето става много интересна.
35.Този, който добре е напреднал в пратяхара, може спокойно да медитира, дори и на шумни места.
36. Пратяхара развива силата на волята и вътрешната духовна сила.
37. Нищо не може да отвлече съзнанието на човека, укрепил се в пратяхара.
38. Този, който е ефективен в пратяхара, може да влиза в състояние на дълбок сън в момента на съприкосновение с леглото. Наполеон и Ганди са го умеели това.

КОЕ ПРЕЧИ НА ПРАТЯХАРА

39. Неустойчивата поза (асана), многословието, силно интензивното общуване със светски хора, преумората, обилното хранене, дългото ходене, извънмерното любопитство към работите на другите хора – всички тези неща препятстват пратяхара.
40. Ако страстта угасне и възникне охлаждане към практиката, чувствата могат да избухнат отново.
41. Някои ученици по йога практикуват пратяхара в продължение на три години и не могат да постигнат никакъв успех, защото не са се освободили напълно от пристрастията си и скритите си желания. Те се привързват ту към един обект на чувствата, ту към друг.

САДХАНА НА РАДЖА-ЙОГИНА

42. Бхакта, или преданият сружител, не практикува пратяхара. Той съзерцава своя Господ във всички обекти.
43. Джнана-йогинът не практикува пратяхара. Той се стреми към отъждествяване с Висшия „Аз”, скрит във всички обекти, отказвайки се от названията и формите.
44. Само раджа-йогинът целенасочено практикува пратяхара.
45. Този, който изучава йога, и преминава веднага към практика на медитация, прескачайки пратяхара – той никога няма да постигне успех в медитацията.
46. Трудно е да се каже къде свършва пратяхара и къде започва дхарана – или концентрацията.Автор: Шри Свами Шивананда СарасватиПревод: Соня Петрова – Аеиа


 

===


Yoga_Online
......ДРУГИ ПУБЛИКАЦИИ:
"АЗЪТ НА КЪСМЕТА" ИЛИ КЪСМЕТЪТ Е ОСЪЗНАТОСТ
ДИШАНЕТО НА ЙОГИТЕ


АКАШОВИТЕ ЗАПИСИ - ДРЕВНИЯТ БЪДЕЩ ИНТЕРНЕТ НА ХОРАТА


ЗНАЧЕНИЕТО НА ГАНЕША – БОГЪТ, КОЙТО РАЗРУШАВА ВСИЧКИ ПРЕПЯТСТВИЯ

ЛЮБОВ + ИНТЕЛЕКТ = СИГУРНО СРЕДСТВО СРЕЩУ ОМРАЗА
...