СЪЗНАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА СЪЗНАНИЕТО
От Свами Шивананда Сарасвати – продължение:

 

 

 

ЩО Е СЪЗНАНИЕ?

 

1. Съзнание –това е атма-шакти (енергията на Висшия „Аз”).

 

2. Именно в съзнанието Бог се проявява като вселена.

 

3. Съзнанието е сформирано от фина материя.

 

4.  Съзнанието – това е фина енергия..

 

5. Праната вибрира в съзнанието, и в съзнанието се раждат мислите.

 

6. Съзнанието – това е съвкупност от впечатления, мисли, васани (желания) и стремежи.

 

7. Семейство на съзнанието – егото.

 

 

 

МОДИФИКАЦИИ НА СЪЗНАНИЕТО

 

 

8. Съзнанието изпълнява пет функции на петте органа на възприятие и познание (джнана-индрии).

 

9. Съзнанието се характеризира с трите гуни, или качества – те са саттва, раджас и тамас.

 

10. Похотта, гневът, алчността, ревността, гордостта, лъжата, егоизмът, симпатията и антипатията – всичко това са вълни на съзнанието.

 

11. Безпокойството на съзнанието минава, когато изчезнат всичките желания.

 

12. Съзнанието се прочиства, чрез практика на безкористно служене, на джапа (повторение на имената на Бога), на тапас (аскетизъм и духовна дисциплина), на правилно поведение, на яма (самоконтрол) и на медитация.

 

13. Съзнанието, пълно със саттва – това е шуддха-манас, или чист съзнателен разум.

 

14. Съзнание, пълно с раджас и тамас – това е ашуддха-манас, или нечист съзнателен разум.

 

15. За запазване на психическото здраве са необходими: умствено отпускане, молитвена джапа, медитация, добро разположение на духа, сатвични храни,  изучаване на религиозни книги.

 

 

 

ЗА КАКВОТО МИСЛИТЕ – ТОВА И СТАВАТЕ

 

 

16. Съзнанието приема формата на всеки обект, към който то е насочено.

 

17. Ако мислите за ябълка, то вашето съзнание приема формата на ябълка.

 

18. Ако размишлявате за образа на Господ Иисус, то вашето съзнание приема образ на Господ Иисус.

 

19. За каквото мислите това и ставате. Това е неотменим психологически закон.

 

20. В състояние на бодърстване вашето съзнание пребивава в главния мозък.

 

21. В състояние на сън със сънища, вашето съзнание обитава гърлото.

 

22. В състояние на дълбок сън съзнанието ви почива в сърцето.

 

 

 

СЪЗНАНИЕ И ПРАНА

 

 

23. Прана – това е свързващият канал между тялото и съзнанието.

 

24. Ако управлявате праната, или сексуалната енергия, вие можете да управлявате съзнанието.

 

25. Управлявайки съзнанието, вие сте способни да управлявате и праната.

 

26. Контролирайки дишането си, вие контролирате съзнанието.

 

27. Космическият разум – това е универсалният разум на Бог. Това е свръхсъзнателният разум.

 

28. Съзнателният разум оперира чрез мозъка в будно състояние.

 

29. Подсъзнателният разум – това е читта. Всичките впечатления се събират в подсъзнанието.

 

30. Във всеки конкретен момент обект на внимание може да бъде само една мисъл.

 

31. Практикуването на пранаяма помага да се достигне психическо равновесие.

 

 

 

РАЗДЕЛЯЩАТА СТЕНА

 

 

32. Съзнанието – това е разделящата стена между душата и тялото.

 

33. Съзнанието – това е главнокомандващият. Чувствата – това са войниците.

 

34. Егоизмът, алчността, ревността, тщестлавието – това е свитата на съзнанието.

 

35. Човек казва: „Моите мисли блуждаеха; аз не видях. Вниманието ми се отвлече, аз не чух”.

 

36. Човекът „вижда”, благодарение на съзнанието, и „слуша”, благодарение на съзнанието.

 

37. Успокояването и фиксирането на вниманието в една точка се нарича „абхяса”.

 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ НА СЪЗНАНИЕТО

 

 

38. Можем да управляваме съзнанието с помощта на практика на абхяса и на вайрагия (безстрастие, непривързаност).

 

39. При продължителна практика, усърдие и вяра, може да се влезе в самадхи, или – в свръхсъзнателно състояние.

 

40. Без безстрастие, самоотверженост и безразличие към чувствени удоволствия не може да се постигне духовен напредък.

 

41. Очистете нечистото съзнание с чисто, висше съзнание, а след това трансцендирайте само висше съзнание.

 

42. Чувствата не могат да направят нищо, без сътрудничеството на съзнанието.

 

43. Не се опитвайте да прогонвате непристойните и мръсни мисли. Колкото по-усилено ги гоните, толкова по-упорито те се връщат.

 

44. Пълнете съзнанието си с божествени мисли. Мръсните мисли ще изчезнат от само себе си.

 

45. Не се опитвайте да управлявате съзнанието с насилствени методи. Това са жалки усилия, които винаги са обречени на провал.

 

46. Прилагайте изпитани и разумни методи. Вие ще успеете лесно да управлявате съзнанието.

 

 

 

ПРИЧИНА ЗА РОБСТВОТО

 

47. Съзнанието се намира в извора на самсара, или световното колело.

 

48. Желанието – това е горивото. Мисълта – това е огънят.

 

49. Освободете се от желания, и огънят на мисълта ще угасне от само себе си.

 

50. Съзнанието е подобно на океан; мислите са вълните.

 

51. Съзнанието – това е „орган” за усещания и мисли.

 

52. Съзнанието „размишлява”, интелектът определя, егоизмът приписва на себе си, подсъзнанието увековечава.

 

53. Когато съзнанието е саттвично, спокойно и чисто, вие сте озарени от проблясъци или избухвания на интуиция.

 

54. Съзнанието и праната са взаимно зависими. Праната – това е „връхната дреха” на съзнанието.

 

55. Там, където има прана, има и съзнание; където е съзнанието, там е и праната.

 

56. Бодърстващото състояние, състоянието на сън със сънища и състоянието на дълбок сън  - това са три състояния на съзнанието.

 

57. Психическата дейност – това е реална дейност. Мисленето – това е реален процес.

 

58. Раджастичното съзнание жадува за разнообразие и нови усещания. То се отвращава от монотонността.

 

59. Смяната на дейността – това е смяна на вътрешната психическа дейност.

 

60. Съзнанието – това е страж на вратата. Във всеки момент от времето той пропуска само по една мисъл в менталния дворец.

...

 

Автор: Шри Свами Шивананда Сарасвати

 

Превод: Соня Петрова – Аеиа

 


 
ЙОГА НА ВОЛЯТА - ТЕКАТ ЗАПИСВАНИЯ ЗА ПРАКТИКИТЕ ПО "ЙОГА НА ВОЛЯТА"

МЕСЕЦ МАРТ 2015, ВСЯКА СРЯДА ОТ 19 ЧАСА БЪЛГАРСКО ВРЕМЕ, по СКАЙП

ПОДХОДЯЩИ И ЗА НАПРЕДНАЛИ, И ЗА НАЧИНАЕЩИ, ПРАКТИКИТЕ ЩЕ ВИ ПОМОГНАТ ДА ЗАСИЛИТЕ ИЛИ УРАВНОВЕСИТЕ СВОЯТА ВОЛЯ И ЖЕЛАНИЕ ЗА ДЕЙСТВИЕ

ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ЗАПИСВАНИЯ НА: info@tretooko.com


ПОВЕЧЕ ПОДРОБНОСТИ - НА ЛИНКА НА "ПРАКТИЧЕСКА ЙОГА ЗА ВСЕКИ ДЕН":

Йога ОНЛАЙН – ПРАКТИКИ ПО СКАЙП (линк)
 

 


 

Йога ЗА ОТСЛАБВАНЕ – УРОЦИ ПО СКАЙП (линк)

 

 

......

ДРУГИ СТАТИИ СЪС СХОДНА ТЕМАТИКА:


СИЛАТА НА МИСЪЛТА И МАТЕРИАЛИЗАЦИЯТА (линк)


ГРЪБНАКЪТ - АНТЕНА ОТВЪД ВРЕМЕТО (линк)


ЗАЩО Е ВАЖНО В СЪЗНАНИЕТО НИ ДА НЯМА МИСЛИ (линк)


НАСОКИ ЗА КОНЦЕНТРАЦИЯ И МЕДИТАЦИЯ (линк)


НЯМАМ ВРЕМЕ ДА СЕ СТРАХУВАМ (линк)

...