СИЛАТА НА МИСЪЛТА И МАТЕРИАЛИЗАЦИЯТА

От Шри Свами Шивананда Сарасвати:

 

 

Вашата съдба се определя от вашите мисли. Вие разполагате единствено и само с тази сила, която сте нарисували в своето въображение. Светът около вас е такъв, какъвто сте го представили мислено.

 

Вие живеете в безкраен океан от сила и радост, но го възприемате единствено такъв, какъвто го мислите, считате и представяте. По определени свои наклонности вие имате определен вид мисли и допускате различни подстрекателства от страна на своето съзнание. Но, ако сте проницателни, вие лесно ще се отървете от фантазиите.

 

Ограничеността на мислите влече след себе си и ограничение на вашите възможности. Вашите житейски ситуации и обкръжаваща обстановка – това не са по-различни неща от обикновена материализация на вашите мисли. Светът преживява възходи и падения не за друго, а защото отразява вашите мисли. Всяка една мисъл, която се ражда във вашето съзнание, в края на краищата задължително ще се реализира.

 

Ако вие с цялата си душа вярвате във възможността за реализация на някакво събитие, то то скоро ще се състои. Могъществото на вашите мисли се определя от тяхната сила, дълбочина и горещина. Мислите стават все по-могъщи и по-могъщи, когато биват непрестанно култивирани и отглеждани. Постоянното обмисляне, желаене или представяне на една и съща идея предизвиква голям заряд в материализацията на тази идея.

 

Развивайте чисто съзнание и всичките предмети и светове, които искате да получите, ще станат ваши.

 

 

Истина е, че всяка мисъл в главата оказва съответстващ ефект върху анатомията и физиологията на човека – изцяло и частично. Медитирайки над природата на собствената си същност, човекът стига до осъзнаването, че неговото физическо тяло е всъщност тънко, фино тяло. Менталното фино тяло става физическо, когато бива нееднократно изрисувано във въображението. Тайната на успеха се заключава в постоянните и повтарящи се усилия.

 

Развивайте непреклонна решимост. Това е важен фактор, който способства реализацията на вашите мисли. Никой на света няма да може да възпрепятства силата на вашите волеви мисли. Вие можете да реализирате всичко на този свят.

 

Вашето тяло – това е вашата въплътена мисъл. Когато мислите ви се изменят, тялото ви също се изменя. Съзнанието сътворява тялото от веществото на неговите мисли. Мисълта – това е сила, способна да променя, преобразува и дори - видоизменя – почти всичко в човешката система.

 

Безпорядъкът и дисхармонията във физическото тяло се наричат физическа болест, а конфликтът в съзнанието се казва душевна болест. Причините за тези и за други болести се коренят в невежеството и единствено в процеса на познание на реалността можеш да се излекуваш от тези заболявания. Когато ви вълнува това, което се случва в света, във вашето съзнание възниква силно ментално безпокойство. То нарушава плавното и добре оразмерено течение на всичките потоци на жизнената енергия. Когато тези потоци не текат по правилния начин, се нарушава организацията на работа на надите (енергийните канали). По едни нади започва да преминава повече жизнена енергия, а по други – по-малко. По този начин цялата система излиза от състоянието на равновесие. В този случай менталната дисхармония става причина за физическото заболяване, което може да се излекува, единствено чрез отстраняване на неговата причина.

 

Всяка угнетяваща и тревожна мисъл, която се появява в главата ви, оказва потискащ ефект върху всяка една клетчица на вашето тяло и подпомага възникването на болести. Всичките негативни мисли – това са предвестници на болестта и посланици на смъртта.

Ако искате на живеете дълго, да водите разумен и здрав живот, хранете добри мисли. В строителството и реконструкцията на вашето тяло вашите мисли играят невидима, но колосална роля. Бъдете внимателни!

 

 

На практика, причините на всички заболявания и съпровождащите ги мъчения се коренят в извратените интелектуални и емоционални състояния и обстоятелства. На вас ми е абсолютно необходимо да възстановите менталната си хармония. Очиствайте мислите си, извършвайки благородни деяния и общувайки с мъдреци. Когато мислите ви се очистят, ще се възстанови нормалното течение на потоците на жизнената енергия, а те, от своя страна, ще изчистят цялостната система изцяло.

 

Всяка добра мисъл укрепва дейността на сърдечно-съдовата система, подобрява работата на храносмилателната система и способства за нормализиране на работата на всичките жлези с вътрешна секреция. 

 

Удовлетвореност – това е другото име, характеризиращо състоянието на душевна хармония. Когато мислите ви не блуждаят от обект на обект и когато изпитвате вътрешно спокойствие, то вие пребивавате в състояние на радост, което, само по себе си, е уникално. Ако усещате себе си вътрешно щастливи, околният свят ви се струва прекрасен и забележителен.

 

Мисълта – това е главният източник на вашето добро настроение. Очиствайте мислите – и всички несгоди ще си отидат.

 

Ако развивате тихи, безметежни мисли, то и светът около вас ще ви се струва изпълнен с покой, но ако в царството на съзнанието се носят негативни мисли, светът ви се струва нажежен тигел. При никакви обстоятелства не си позволявайте да подхранвате зли мисли. Не погубвайте бъдещето си със съдбоносната игра на въображението. Въображението не притежава собствена реалност.

 

Мисълта е способна да се проявява като физическа реалност. Подбуждан от праведни мисли, мъдрецът излиза и от най-опасните житейски ситуации. Реалността, в цялата своя пълнота, присъства навсякъде, затова всичко, за което някой някъде интензивно размишлява, може да се преживее днес, точно тук и сега.

 

Мислите съставят същностната природа на всичките обекти. Материализмът е погрешна идея.

 

По същия начин, както при затопляне на времето топящият се сняг се превръща във вода, „топящото се“ съзнание придобива тънкост и всепроникновение, благодарение на практикуването на правилни представи и позитивни мисли.

 

Реалното действие – това е просто мисъл. Реалното действие всъщност има ментален, а не физически характер. Физическото действие – това е просто външно изражение на реалното действие, което е вибрация на волята в съзнанието. Вашите физически действия отразяват само различни аспекти на ментални действия.

 

По същия неуловим начин, по който пролетно време израства красотата на дърветата, така се увеличават и вашите сила, интелект и слава от позитивните мисли. Мислите на мъдреца са напълно различаващи се от тези на обикновения човек. Избавяйки се от привързаността към този свят, вие се приближавате към освобождението.

 

Истинското знание – това е духовното самоосъзнаване. Това е осъзнаването на своята реална природа. Под знание се подразбира умение да се анализира правилно или да се дават правилни оценки, мъдрост и абсолютно разбиране на себе си и другите. Правилната мисъл се влива в правилно действие и в правилен начин на живот.

 

Същността на красотата е духовна. Истинската красота се скрива в душата. Тя е в характера на човека. Красотата е съседка с чистотата. Красотата сияе в добродетелите. Любовта – това е вроденото префинено усещане за единност с цялото творение. Любовта е готова на саможертва, тя е безкористна.

 

Любовта – това е светинята на сърцето. Любовта – това е естествената доброжелателност, милосърдието, състраданието и търпимостта. Любовта – това е отсъствието на чувственост.

 

Тялото – това още не е всичко. В тялото се намира нещо жизнено важно. Това е човешкият дух. Макар и тъждествен с космическия Дух, той е индивидуализиран от кармите на индивидуалната душа. Тялото умира; духът живее. Духът съхранява собствената индивидуалност, докато е живо тялото; след това той се връща обратно и се разтваря в своя изначален Източник, ако, разбира се, свързаните с него карми не го принудят да приеме поредно въплъщение, за да обере кармичните плодове.

 

Всичко умира. Когато човекът захвърля тялото си, с него винаги остава само неговата карма, и нищо повече. По тази причина, докато човек е жив, той трябва да живее мирно, изпълнен с любов и доброжелателност към всичко, да не причинява никому вреда, да не ламти за никакви земни богатства, в доброта и душевна състрадателност, в прошка и търпимост, да се откаже от земните обекти, отделяйки се от своите постъпки, и при това, стараейки се да разплете възлите на вече отработените карми, без да заработва нова карма.

 

Животът става по-лек, по-достоен и по-щастлив, когато изпитвате удовлетвореност, когато сте проницателни, предани на Всевишния и подчиняващи се на Неговата Воля, когато вие сте се отрекли от света и не очаквате нищо от никого, когато във въс има набожност и твърдост, диктувани от съзнанието, и когато сте с непоколебима вяра в личните духовни принципи и норми на поведение, а също  и когато сте способни да анализирате.

 

Ако при вас са възникнали някакви трудности, първоначално трябва да погледнете причината. Истинският проблем при всички трудности се корени в това, че вие игнорирате причината. Когато причината се отстрани, трудностите стават по-малки и дори несъществени.

 

Светът – това е велико училище, в което на хората се предоставят обширни възможности да станат праведни и по-добри.

 

Никой не се ражда съвършен. На всеки човек се дават много възможности да се изправи. Изпитанията и трудностите са призвани, за да ни направят по-добри, а не да създават сложности по нашия път, притеснявайки ума и сърцето ни. Намерете утешение във възвишените и благородни мисли – и вие ще постигнете съвършенство.

 

Благодатта на гуру винаги се излива над ученика, неограничена и безусловна. Дали ученикът ще се възползва или не от тази благодат – това зависи от неговата вътрешна дисциплина, вяра и чистота. Гуру пребивава в сърцата на своите ученици. Едни ученици осъзнават присъствието му, а други – не. Живото вътрешно присъствие на гуру – това е велико благо за ученика.

...

 

Превод: Соня Петрова - Аеиа


публикувано на: 14 февруари 2015 г.Тече записване за йога-практики по Скайп:
За повече информация и записвания: info@tretooko.com...


Други статии:


ГРЪБНАКЪТ - АНТЕНА ОТВЪД ВРЕМЕТО (линк)


САМОЛЕЧЕНИЕ И ЛЕЧЕНИЕ СЪС СИЛАТА НА УМА (линк)


КОЙ Е ТВОРЕЦЪТ НА РЕАЛНОСТТА (линк)


ОРАКУЛ: ОТГОВОР НА ВЪПРОС (линк)


СИГУРНИЯТ НАЧИН ДА НАДСКОЧИШ СЕБЕ СИ (линк)


ДИШАНЕТО НА ЙОГИТЕ


СИМПТОМИ НА СЪБУЖДАНЕ И ИЗДИГАНЕ НА ЕНЕРГИЯТА КУНДАЛИНИПОЛОЖИТЕЛНОТО МИСЛЕНЕ ВСЪЩНОСТ Е КОНТРОЛ НАД УМАВЕСЕЛ ЗОДИАКМЕДИТАЦИЯ ЗА СБЪДВАНЕ НА КОНКРЕТНО ЖЕЛАНИЕКУНДАЛИНИ МАНТРА ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА СТРАХОВЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЖЕЛАНИЯ
...