ПАРИТЕ И ВТОРАТА БОЖА ЗАПОВЕД – ЕДНА СВОБОДНА ИНТЕРПРЕТАЦИЯ

Условно пиша „Втората“, защото според различните юдео-християнски традиции долният цитат от Стария завет, книга Изход, влиза не изцяло във втората,

а например е част от първата, но това са излишни подробности.

 

Ето я заповедта:

 

[20:3] да нямаш други богове, освен Мене.

[20:4] Не си прави кумир и никакво изображение на онова, що е горе на небето, що е долу на земята, и що е във водата под земята;

[20:5] не им се кланяй и не им служи, защото Аз съм Господ, Бог твой, Бог ревнител, Който за греха на бащи наказвам до трета и четвърта рода децата, които Ме мразят,

 

...

 

И сега накратко ще обясня защо правя аналогия между: „парите“ и това да си направиш кумир и „изображение на онова, що е горе на небето, що е долу на земята, и що е във водата под земята;“.

 

В нашия ежедневен, нормален свят финансите, парите са нещо важно. Нещо, без което често дори не можем да си представим света си. Често сме чували изрази от вида: „за него единственият бог, на когото се кланя, са парите.“, или „тя мисли само за пари“ - примерите са безброй. Реално, парите всъщност са гениално откритие и, може би, досега все още не е измислен техен адекватен и равен по полезна стойност заместител. Но, встрани от това, отново се връщаме към горния библейски цитат.

 

В библейския текст съвсем пряко и ясно е казано да не се прави изображение на нищо от творението.


Парите са вид изображение – те са имагинерен еквивалент на съществуваща материална ценност.


Основното е, че парите НЕ СА ТАЗИ ЦЕННОСТ – те са нейно въображаемо изображение. От тук – ясно е, че създавайки и въвеждайки парите като нещо основно в света – ние, хората, сме извършили абсолютно нарушение на тази заповед!

 

Построили сме един свят, основан на, образно казано – илюзията на илюзията.

 

Затова не бива да се чудим, че се случват сериозни кризи в цялостното функциониране на човешкия ни свят. Така да се каже – една илюзия на ен-та степен води до съвсем реална криза от първа степен.


Накрая, една малка добавка - засега науката, както и религията, казват, че Материалното, Вселената - са безкрайни. Ако "парите" са изображение на Материалното - то те са НЕПРАВИЛНО изображение, тъй като СА КРАЙНИ. Грубо казано - определени хора печатат определен, ограничен брой пари. Всеки човек има право да се бори за част от този ПРЕДВАРИТЕЛНО ОПРЕДЕЛЕН БРОЙ ПАРИ. Отделният човек всъщност не може "да прави пари" - както е модерно да се казва. Това, реално, е лъжа, илюзия. Защото парите са направени. Човекът може само да се бори за част от тях. Докато с проявената Вселена не е така - там възможностите са неограничени...

 

...

 

Автор: Соня Петрова - Аеиапубликувано на: 6 декември 2014 г.

...

...

...ДРУГИ ПУБЛИКАЦИИ:

САМОИЗПЪЛНЯВАЩИТЕ СЕ ПРОРОЧЕСТВА – ИЛИ ХОРАТА СЕ ДЪРЖАТ ТАКА, КАКТО ОЧАКВАМЕ ОТ ТЯХ

48 ФАНТАСТИЧНИ ФАКТИ ЗА ЧОВЕШКОТО ТЯЛО

ГЛУПОСТТА ЧОВЕШКА – ТАЙНАТА НА ВЕЧНИЯ ДВИГАТЕЛ


МЕДИТАЦИЯ ЗА УКРЕПВАНЕ НА ПСИХИКАТА; ЗА СВЪРЗВАНЕ НА ХИПОФИЗАТА И ЕПИФИЗАТА; БАЛАНС НА УМА И ИНТУИЦИЯТА

...