Yoga_Online

МАГИЯ ЗА МАТЕРИАЛИЗИРАНЕ НА БЛАГА
Фрейзър, може би, би я определил като чисто и просто „имитативна или хомеопатична магия”. С други думи – магьосникът използва закона на подобието и предизвиква всякакви последици като просто ги наподобява.

Продължи

ШЕСТТЕ ЧОВЕШКИ ГРЕШКИ
Марк Тулий Цицерон (106 – 43 г. пр. Хр.) – великият римски философ, държавник, консул, писател, оратор и адвокат ни е оставил безбрежно културно наследство.

Продължи

СИЛАТА НА УМА: ДА СПЕЧЕЛИШ БИТКАТА, ПРЕДИ ДА ВЛЕЗЕШ В СРАЖЕНИЕ
Две вдъхновяващи и поучителни истории, свързани със стратегията по време на воени действия, но демонстриращи основно силата на ума и как той може да ни помогне в критични ситуации.

Продължи

ДА ПРЕОБЪРНЕШ ВСЕЛЕНАТА – ИЛИ САМ ДА СЪЗДАДЕШ СВОИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ


Не че Тя би желала на всяка цена да бъде преобърната, но понякога може и да й е приятно, кой знае... Може би зависи от Обръщащия...

Продължи

САМОИЗПЪЛНЯВАЩИТЕ СЕ ПРОРОЧЕСТВА – ИЛИ ХОРАТА СЕ ДЪРЖАТ ТАКА, КАКТО ОЧАКВАМЕ ОТ ТЯХ
Докато не опиташ, лично, нищо не може да се случи, нищо не можеш да разбереш. Затова теорията винаги е само част от дадена наука и далеч не цялата наука. Същото е и в ежедневния живот, и в спорта, и в отношенията, и къде ли не

Продължи

БЕБЕТА, ЧЕТИРИДЕСЕТГОДИШНИ, МОЙСЕЙ И ДЪЛГИЯ ПЪТ КЪМ ДОМА
В последно време често се замислям: защо разделям хората на бебета, деца и възрастни. Нали и трите „модела” принадлежат генетично, биологично, анатомично, физиологически, ментално, емоционално  и сетивно към един-единствен планетарен вид?

Продължи

НОВОРОДЕНИТЕ БЕБЕТА СА БОГОВЕ И ШАМАНИ
Една моя отдавнашна публикация, която може да бъде от полза за хората с малки деца, а и за другите, които наричаме „възрастни“, но най-често са просто пораснали деца.

Продължи

ВЪЗПРИЯТИЕТО НИ Е МНОГО ПО-ГЪВКАВО, ОТКОЛКОТО СИ ПРЕДСТАВЯМЕ

И много лесно поддаващо се на въздействие – не пиша „манипулация“, защото прякото значение на тази дума е – „бутане с ръка“.

Продължи

НЕМАТЕРИАЛНИЯТ УМ СЪЗДАВА МАТЕРИАЛНИТЕ НЕЩА?
Разбира се, въпросът с „материалността“ или „нематериалността“ на УМА винаги е бил дискретно заобикалян от така нареченото статукво.  Реално, дори и въпросите по отношение на САМИЯ УМ са завоалирани с мегатонове воали на незнанието

Продължи