Yoga_Online

INVICTUS by Wiliam Henley
НЕПОБЕДИМ (INVICTUS)

Продължи

23 МИСЛИ НА ПАРАЦЕЛЗ
Филип Ауреол Теофраст Бомбаст фон Хохенхайм

Продължи

МОЖЕ ЛИ МИСЛЕНЕТО ДА РЕШИ НАШИТЕ ПРОБЛЕМИ
Цитат от книгата на Джиду Кришнамурти „Първата и последна свобода“:

Продължи

ИЗБОРЪТ – ЕДНО ОТ ВЕЧНИТЕ НЕЩА, ИЛИ – ТИ ИЗБИРАШ, ДАЛИ ДА СЕ ОБИДИШ ИЛИ НЕ, НИКОЙ ДРУГ!
Обичаме да се оставяме на рефлексите, да не мислим съзнателно и да пренебрегваме основни неща, смятайки, че възникналите проблеми ще се решат сами.

Продължи

АЛХИМИЯ: ДЕВЕТТЕ СТЪПАЛА КЪМ БОГА
Един откъс от книгата на Константин Кедров „Паралелни светове“:

Продължи

ПОЛОЖИТЕЛНАТА И ОТРИЦАТЕЛНАТА НАСТРОЙКА
Ключовата дума тук е „настройка“. Тя е свързана основно с музикалните инструменти, но, разбира се, и хората имат настроения (настройки). Самата настройка, погледната не-относително, не е нито добра, нито лоша.

Продължи

СЕДЕМТЕ ДУХОВНИ ПРАВИЛА ЗА РОДИТЕЛИ
От едноименната книга на Дийпак Чопра:

Продължи