ОБЩУВАНЕТО – БОЖЕСТВЕНАТА ЛАБОРАТОРИЯ НА ТЕЛЕПАТИЯТА

В тази нематериална лаборатория се ражда всичко.

Продължи

ВЯРАТА Е КАТАЛИЗАТОР НА ПРОЯВЛЕНИЕТО
Вярата е нещо по-голямо от знанието, по-обхватно от него, по-силно.  Тя е катализатор на същото това знание.

Продължи

КАК ДА РАЗВИЕМ ТЕЛЕПАТИЧНИ СПОСОБНОСТИ

Способността за телепатия е заложена във всеки човек.

Продължи

КОГАТО ВРЕМЕТО ЗАБЪРЗА – УНИ-ХОЛИСТИЧНИЯТ ПРИНЦИП

Не съм се интересувала, дали изобщо някой е въвеждал този термин – „уни-холистичен принцип“.

Продължи

НАПОЛЕОН БОНАПАРТ: МИСЛИ И ПРОЗРЕНИЯ

Не трябва да се биеш често с един и същи враг; защото така ще го научиш на цялото си военно изкуство.

Продължи