СТРАТЕГИЯТА НА МУСАШИ - ДЕВЕТТЕ ПРАВИЛА НА ПЪТЯ НА САМУРАЯ

Бизнесмените от цивилизованите страни отдавна прилагат в своята практика принципите, изложени от великия японски воин и стратег Мусаши.

Продължи

РИТЪМЪТ – КЛЮЧ КЪМ РЕАЛИЗАЦИЯТА

Целият проявен свят се подчинява за закона на ритъма, на ритмичността.

Продължи

НАУЧНО ДОКАЗАТЕЛСТВО ЗА ДЕЙСТВИЕТО НА СИЛАТА НА МИСЪЛТА

На ежегодната конференция по роботехника 2015 IEEE RAS китайски студенти инженери демонстрирали насекоми-биороботи, управлявани със силата на мисълта.

Продължи

ОБЩУВАНЕТО – БОЖЕСТВЕНАТА ЛАБОРАТОРИЯ НА ТЕЛЕПАТИЯТА

В тази нематериална лаборатория се ражда всичко.

Продължи

ВЯРАТА Е КАТАЛИЗАТОР НА ПРОЯВЛЕНИЕТО
Вярата е нещо по-голямо от знанието, по-обхватно от него, по-силно.  Тя е катализатор на същото това знание.

Продължи