Медитация: ДА УСЕТИШ ЕДИНСТВОТО С УМА СИ
Тук ще опиша една, на пръв поглед, абсурдна медитация. Абсурдна, защото е възприето, че умът не усеща, не чувства. Че той опознава Света, посредством умствени операции, основно логически.

Продължи