ДЖИДУ КРИШНАМУРТИ: ЗА МЕДИТАЦИЯТА
От книгата на Кришнамурти „Медитации“

Продължи

МЕДИТАЦИЯ: „ДОВОЛЕН“ – СТИГНАЛ ДО ВОЛЯТА ИЛИ ДО ВОЛНОСТТА СИ?
Абу Хамид Мухаммад ал-Газали (1058 – 1128), ирански философ, теолог, писател и суфи мистик ни е оставил следното:

Продължи

МЕДИТАЦИЯ: КОЕ ОТ ПРОЯВЕНИЯ СВЯТ НЕ НИ РАЗДЕЛЯ?
Една кратка медитация, разбира се, в мой стил - т.е. без претенции за каквото и да е.

Продължи

МЕДИТАЦИЯ: МИНИ-САМАДХИ, ИЛИ КОЙТО ТЪРСИ – НАМИРА
Или за „мини-самадхи-то“, което е ежедневен дар за всеки един човек.

Продължи

МЕДИТАЦИЯ: НА КАКВО ПРИЛИЧА ГЪРБЪТ НА ПАЯКА?
Ето какво излиза при увеличение. Без думи, само наблюдение, съзерцание – все на нещо прилича...

Продължи

МЕДИТАЦИЯ: ЕЛИКСИРЪТ НА ВЕЧНАТА МЛАДОСТ

Ако човек реши да се вгледа във времето и неговата цикличност малко по-силно от обичайното, ще забележи своята дълбока обусловеност от тях.

Продължи

МЕДИТАЦИЯ ЗА СБЪДВАНЕ НА КОНКРЕТНО ЖЕЛАНИЕ
Представяме си своя Орел, който изглежда като тези на картинката.

Продължи

МЕДИТАЦИЯ: ИВАНУШКА ГЛУПАКА ИЛИ ГЛУПАВИЯТ ВЕЛИКОДУШЕН ЛИ Е?
Образът на Иванушка Глупака присъства в приказките на много и различни народи. Целта на тази медитация не е да направим исторически, антропологичен и културологичен анализ

Продължи

МЕДИТАЦИЯ: ЩО Е "МИСЪЛ"?
Отпускаме се, изпяваме наум или на глас няколко пъти „ОМ“ и потегляме в търсене на маскираната Мисъл.

Продължи