КАКВОТО ГОРЕ, ТОВА И ДОЛУ


Ако подходим догматично и аксиоматично, приемайки, че това твърдение е вярно, то е възможно и следното нещо:

Продължи

Медитация: ЛЕВИТАЦИЯ НА УМА


Всеки човек може да се научи да плува и плуването да му стане "изконно" умение, като ходенето например.

Продължи

Медитация: ТЕХНИКА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ЛИЧНА ДЪГА


Преди време, медитирайки в легнало положение под открито небе, забелязах нещо интересно. Като гледаш продължително в бездънното наглед небе, виждаш нещо като малки и бурно извиващи се блестящо-бели змийчета.

Продължи

ЗА СИЛАТА НА ВИЗУАЛИЗАЦИЯТА


Това не е точно „пряка” медитация, просто ще нахвърлям няколко идеи,  които могат да ни бъдат от полза, ако решим да визуализираме и да получаваме конкретни ползи от това наше действие.

Продължи

Медитация: ЧОВЕК И ДОБРЕ ДА ЖИВЕЕ, УМИРА И ДРУГ СЕ РАЖДА
Случвало ми се е да разглеждам известния надпис на Омуртаг, като негов откровен опит да остави съобщение до самия себе си в следващото свое превъплъщение.

Продължи

Медитация: МОЗЪК И ЗИГОТА - ДА РАЗЧУПИМ МОДЕЛА!

Колкото повече човек навлиза в медитацията, колкото повече я усвоява, толкова повече той навлиза и в т.нар. „директно и непосредствено знание за обектите”.

Продължи

ШОФЬОРЪТ СЪЗДАВА ПЪТЯ - МАЛКО "ЙОГА НА МОЗЪКА"

Преди малко видях във Фейсбук една мисъл на Паулу Коелю: „Правите пътища не създават добри шофьори”.

Като се абстрахирам от една от основните цели в Йога – постигане на просветление или, казано на друг език, недуалистично осъзнаване на вселената

Продължи