МЕДИТАЦИЯ: ЕСТЕСТВОТО И ИЗКУСТВОТО

Българският е много силен и точен език. Да вземем за начален ориентир думата „изкуство“.

Продължи

НАПЪЛНО НОВОТО Е ВСЪЩНОСТ НАПЪЛНО НЕПОЗНАТО – МАЛЦИНА ЩЕ ГО ВИДЯТ ИЗОБЩО, ДОРИ ДА Е НА ЕДНА РЪКА РАЗСТОЯНИЕ...
Това е една своеобразна медитация, без претенции за някаква меродавност, просто медитация.

Продължи

МЕДИТАЦИЯ: КОНСПИРАЦИЯ "ЖИВОТ"

Така и все още няма единно научно и не-научно определение „ЩО Е ЖИВОТ“ и има ли той почва на разни места или в някои времена.

Продължи

МЕДИТАЦИЯ: НЕ ОТВРЪЩАЙ НА ЗЛОТО СЪС ЗЛО!

Eye_of_Hor
Не отвръщай на злото със зло! - Eye_of_Hor
Освен че на всекиго е ясно, че когато отвърне на злото със зло, човек продължава „ВЕРИГАТА НА ЗЛОТО“, има още една тънкост, която, вероятно, не всеки е забелязал.

Продължи

МЕДИТАЦИЯ: ВЯРВАНЕТО Е КАТО ДИШАНЕТО
Вярването е като дишането. Само че сме се изхитрили и сме успели да си докажем, че можем да живеем и без да вярваме.

Продължи

МЕДИТАЦИЯ: ВЯРАТА МЕСТИ ПЛАНИНИ
Нищо ново, но си струва да се припомни: натрупват се все повече и повече потвърждения на ирационалния факт, че едно лечение винаги е по-успешно, когато лекарят ВЯРВА в него. За болния – да не говорим!

Продължи

МЕДИТАЦИЯ: ЛЮБОВТА СЪЗДАВА ВСИЧКО
В някои митологии присъства преданието за твореца, който създава статуя, в която се влюбва - и тя оживява.

Продължи

ПРОРОЦИ ИЗВЪН ВРЕМЕТО: ДУШАТА Е СВЕТЛИНА
Хората обичат пророчествата и понякога - пророците. Безброй са те, някои са достигнали до нас през времето, което, казват, не съществувало.

Продължи