АЛБЕРТ АЙНЩАЙН: В СЪРЦЕТО НА ВСЯКА ТРУДНОСТ СЕ КРИЕ ВЪЗМОЖНОСТ

МИСЛИ, ЦИТАТИ, АФОРИЗМИ

 

 

***

 

Никоя цел не е толкова висока, че да оправдае недостойните средства за нейното постигане.

 

***

 

В сърцето на всяка трудност се крие възможност.

 

***

 

Всеки, който чете твърде много и използва твърде малко собствения си мозък, придобива ленива мисъл.


 

***

 

Всеки сериозен естествоизпитател трябва по някакъв начин да бъде религиозен човек. Иначе той няма да е способен да си представи, че тези невероятно фини взаимозависимости, които наблюдава, не са измислени от самия него. В безкрайния универсум се открива дейността на безкрайно съвършен Разум. Обичайната представа за мен като за атеист – това е голямо заблуждение. Ако тази представа е почерпена от моите научни работи, то мога да кажа, че моите научни работи не са разбрани.

 

***

 

Каква дълбока увереност в рационалното устройство на света и каква жажда за познаване дори на най-малките отблясъци на рационалност, проявяващи се в този свят, е трябвало да имат Кеплер и Нютон! Хора от такъв вид черпят сили от космическото религиозно чувство. Един от нашите съвременници каза, и то не без основание, че в нашия материалистичен век сериозни учени могат да бъдат само дълбоко религиозни хора.

 

***


...

...

 

Много хора напразно се жалват пред катастрофите на 20 век: „Как го допусна Бог?“… Да. Той го допусна: допусна нашата свобода, но не ни остави в тъмнината на незнанието. Защото познаването на доброто и злото ни е дадено. И на човека му се наложи да се разплаща за избора си на лъжливи пътища.

 

 

***

 

Истинският проблем е вътрешното състояние на душата и мисленето на човечеството. Това не е физически проблем, а проблем на етиката. Това, което ни плаши, не е взривната сила на атомната бомба, а силата на озлоблението на човешкото сърце, взривната сила за озлоблението.

 


 

***

 

Хармонията на природния закон открива дотолкова превъзхождащ ни Разум, че в сравнение с него всяко систематично мислене и действие на човешките същества се оказва в най-голяма степен незначително подражание. Моята религия се състои в чувството на скромно възхищение пред безграничната разумност, проявяваща себе си в най-малките детайли в тази картина на света, която ние сме способни да обхванем и да познаем само частично с нашия ум. Тази дълбока емоционална увереност във висшата логическа стойност на устройството на вселената – това е моята идея за Бог.


 

***

 

Идеалите, осветили моя път и дали ми смелост и мъжество, бяха доброто, красотата и истината.


 

***

 

Преди време никога не би ми хрумнало, че всяко моe, случайно изказано наблюдение, ще бъде подхванато и увековечено. Ако го знаех, щях да се скрия още по-дълбоко в своята раковина.

 

***

 

Що се отнася до мене, то всяко мое търсене се превръща в солово изпълнение на тромбон.


 

***

 

Светът – това е лудница. Известността означава всичко.


 

***

 

Има огромен разрив между това, което човек си представя за себе си, и онова, което другите мислят за него, или поне – говорят на глас.


 

***

 

Ако безпорядъкът на бюрото означава безпорядък в главата, то тогава какво означава празно бюро?


 

***

 

Славата ме прави все по-глупав и по-глупав, което, впрочем, е напълно нормално.


 

***

 

Здравият разум е сбор от предразсъдъци, които сме придобили до осемнадесетгодишна възраст.


 

***

 

Пред нас е епидемичното бълнуване, което, донасяйки безкрайни страдания, отново ще изчезне и след няколко поколения ще предизвиква всеобщо удивление, като за нещо чудовищно и непостижимо.

 

(Горният цитат е по отношение на войната - Айнщайн е бил изцяло против войната.)

 

***

 

На човек винаги му харесва да прави това, за което има талант.

 

***

 

Великите личности винаги се натъкват на яростно противодействие от страна на посредствените умове.

 

 

***

 

Защо най-добрите ми идеи ме осеняват винаги, когато съм под душа?


 

***

 

Понякога се питам как стана така, че именно аз развих теорията за относителността. Мисля си, че причината е в това, че нормалният възрастен няма да спре и да помисли за проблемите на времето и пространството. Това са неща, за които той е мислил през детските си години. Само че моето интелектуално развитие беше забавено, вследствие от което започнах да размишлявам върху естеството на пространството и времето едва когато пораснах.


 

***

 

Познаването на атома – това е детска игра, в сравнение със загадките на детската игра.


 

***

 

Малко хора могат спокойно да изразяват мнения, които са различни от общоприетите в тяхната социална среда. Повечето хора дори не са в състояние да формират подобни мнения.


 

***

 

Този, който доволно марширува под музиката в строя, вече е заслужил моето презрение. Той по погрешка е бил снабден с мозък, на него щеше да му е достатъчен само гръбначния мозък. Трябва да се приключи с този позор за цивилизацията.

 

***

 

За тези от нас, които вярват във физиката, линията на разделение между минало, настояще и бъдеще – е само илюзия, макар и упорита.


 

***

 

Ние не бива да губим вяра в човечеството, най-малко защото самите ние – сме човеци.


 

***

 

Това е много просто, приятели мои: защото политиката е много по-сложна от физиката.

 


(в отговор на въпрос: защо хората са успели да създават атомна бомба, а не могат да установят контрол върху нея.)


 

***

 

 

Всичко трябва да се опрости до границата си, но не и отвъд нея.


 

***

 

Каква печална епоха, когато е по-лесно да разбиеш атома, отколкото да се откажеш от предразсъдъците си!


 

***

 

Аз се родих, и това е всичко, което е нужно за щастието!


 

***

 

Тайната на креативността е да знаеш как да скриеш източниците си.


 

***

 

Светът е опасен, не защото някои хора правят зло, а защото някои виждат това и нищо не правят.


 

***

 

Истинската стойност на човек се определя на първо място от мярката и смисъла, в които той е съумял да се откаже от своя "аз".


 

***

 

Опитай да станеш успял човек, но преди всичко опитай да станеш стойностен човек.


 

***

 

Аз не вярвам в персонифицирано божество и никога не съм отричал това, а винаги съм говорил ясно по въпроса. Ако в мен има нещо, което може да се нарече религиозно, то това е безграничното ми възхищение към структурата на мирозданието, доколкото нашата наука може да я постигне.


 

***

 

Погледни дълбоко в природата, и тогава ще разбереш всичко по-добре.


 

***

 

Въображението – това е всичко. Това е предварителният образ на предстоящите събития в живота.


 

***

 

Един път приели своите граници - ние можем да отидем отвъд тях.


 

***

 

Действителността – това е илюзия, макар и много упорита.


 

***

 

Не мога да си представя истински учен, който не притежава дълбока вяра. Това може да се изрази и така: не бива да се вярва в безбожна наука.


 

***

 

Всеки, който сериозно се занимава с наука, се убеждава в това, че в законите на природата съществува някакъв дух, и този дух е по-висш от човека. По тази причина заниманията с наука довеждат човека до религията.


 

***

 

Главното в живота на човек от моя вид се заключава в това, че той мисли и как мисли, а не в това, че прави или изпитва.


 

***

 

Никога не запомняйте това, което можете да намерите в книга.


 

***

 

Не е защото към толкова умен. Просто е заради това, че стоя по-дълго с проблемите.


 

***

 

Старецът имаше безпощаден поглед; в света не съществуваше такава илюзия, която би могла да го обърка – с изключение на вярата в собствените му идеи.(по отношение на Зигмунд Фройд)


 

***

 

Познаването на природата – това е драма, драма на идеи.


 

***

 

Логиката ще ви доведе от точка А до точка Б, а въображението – навсякъде.


 

***

 

Не бива да се говори за каквито и да било велики постижения и успехи, докато на земята има нещастни деца.


 

***

 

Науката не е и никога няма да бъде завършена книга. Всеки важен успех донася нови въпроси. Всяко развитие намира с времето все нови и все по-дълбоки трудности.


 

***

 

За да побеждаваш, преди всичко е нужно да играеш.


 

***

 

Аз живея в такова уединение, което е много болезнено в младостта, но е възхитително в зрелите години.


 

***

 

За да станеш безупречен член на стадо овце, на първо място е нужно да бъдеш и ти овца.


 

***

 

Успелите личности се формират не посредством красиви речи, а чрез собствения си труд и неговите резултати.


 

***

 

Героизъм по команда, безсмислена жестокост и омерзяваща безсмисленост, наричаща се патриотизъм – колко силно ненавиждам всичко това, колко низка и подла е войната!


 

***

               

Аз добре знам, че нямам някакъв особен талант – любопитството, комбинативността и  упоритата издръжливост, в съчетание със самокритиката ме доведоха до моите идеи.


 

***

 

Вие трябва да изучите правилата на играта. И тогава ще играете по-добре от всеки друг.


 

***

 

Ако живеете така, все едно нищо в този свят не е чудо, то вие ще можете да правите всичко, което пожелаете и няма да срещате препятствия. Ако пък живеете така, все едно всичко е чудо, то вие ще можете да се наслаждавате дори на най-малките прояви на красота в този свят. А ако живеете едновременно и по двата начина, то вашият живот ще бъде щастлив и продуктивен.


 

***

 

Един напорист журналист, държейки в ръка тефтер и молив, попитал Айнщайн:

- Като нямате тефтерче или тетрадка, къде записвате великите си мисли?

Айнщайн го погледнал и казал:

- Млади човече! Наистина великите мисли идват в главата така рядко, че не е трудно да бъдат запомнени.


 

***

 

Единствената причина за съществуването на времето – за да не се случва всичко едновременно.


 

***

 

Сред безпорядъка намерете простота; сред раздора намерете хармония; в трудността намерете възможност…


 

***

 

Учете се от вчера, живейте днес, надявайте се на утре. Най-важно – не спирайте да задавате въпроси… Никога не губете свещената любознателност.


 

***

 

Процесът на научните открития – това, всъщност, е непрестанно бягство от чудесата.

 

***

 

Цялата наука не е нещо по-различно от усъвършенстване на всекидневното мислене.

 

 

***

 

Ученият е като мимоза, когато забележи своя грешка; и ревящ лъв – когато намери чужда грешка.


 

***

 

Съвършени средства за неясни цели – характерен признак на нашето време.


 

***

 

Докато законите на математиката остават определени, те нямат нищо общо с реалността; и само да се появи в тях нещо общо с реалността, те престават да бъдат определени.


 

(Обяснение на цитата: Законите на математиката, имащи някакво отношение към реалния свят, са ненадеждни; а надеждните математически закони нямат отношение към реалния свят.)


 

***

 

Наука може да бъде създавана само от тези, които са изцяло пропити от стремеж към истината и разбирането. Но източникът на това чувство произлиза от областта на религията. Оттук и вярата във възможността на това, че правилата на този свят са рационални, т.е. постижими за разума. Аз не мога да си представя истински учен без силна вяра в това. Образно, ситуацията може да се опише така: наука без религия е куца, а религия без наука – сляпа.


 

***

 

Ако идеята не изглежда абсурдна в първия момент – то тя е безнадеждна.


 

***

 

Нима Луната съществува само затова, че я гледа мишка?


 

(Обяснение: става дума за квантовата суперпозиция - съществуването на веществата във всички възможни състояния едновременно. Веществото престава да съществува като смес от две и повече състояния и избира едно конкретно в този момент, когато се случва наблюдение над обекта.)


 

***

 

Всеки е гений. Но ако съдите рибата по нейната способност да се качва на дърво, то тя ще преживее целия си живот, считайки се за глупава.


 

***

 

Моралният прогрес на обществото зависи изключително от независимостта на човека.


 

***

 

Ако не можете да обясните нещо на 6-годишно дете, то вие сами не го разбирате това нещо.


 

***

 

Здравият смисъл ни казва, че Земята е плоска.


 

***

 

Гравитацията не е отговорна за това, че хората се влюбват.


 

(Обяснение – игра на думи от английски: Gravitation is not responsible for people falling in love. FALLING IN LOVE – буквално: падам в любов).


 

***

 

Считам, че вегетарианската диета, дори и само поради нейното чисто физическо въздействие върху човешкия темперамент, би трябвало да се отрази благотворно във висша степен върху съдбата на човечеството.


 

***

 

Нашите убеждения и представи често са капан, ограничаващ нашите възможности. Единственото знание, способно да ни придвижи напред по пътя на развитието, е знанието за това, че въображението е способно на всичко. И всичко, което е възможно в нашето въображение, е възможно и в реалността.


 

***

 

В трудностите се крият удачни възможности.


 

***

 

Аз съм твърде луд, за да не съм гений.


 

***

 

За да пробиеш стената с чело, са нужни или голяма засилка, или много чела.


 

***

 

Човек усеща себе си, своите мисли и чувства като отделени от целия свят – и това е негова оптична измама. Тази илюзия се е превърнала в тъмница за нас, ограничаваща ни от света на собствените ни желания. Нашата задача е да се освободим от този затвор, да разширим сферата на своето участие до всяко живо същества, до целия свят. Никой не може да изпълни тази задача до край, но опитите да се постигне тази цел са част от освобождението.


 

***

 

Пред Бог всички ние сме еднакво умни и еднакво глупави.

 

 

***

 

 

Нищо няма да допринесе такава полза за човешкото здраве и да увеличи шанса за запазване на живота на Земята, като разпространението на вегетарианството.


 

***

 

Въображението – това е най-важното нещо, то е отражение на това, което привличаме в живота си.


 

***

 

Освобождаването на атомната енергия промени всичко, освен нашето мислене. Решението на този проблем се крие в сърцето на човечеството. Ако можех да предвидя това, щях да стана часовникар.


 

***

 

Ако преуспеете в използването на откритията на атомната физика за благото на света, това ще отвори вратите към новия земен рай.


 

***

 

Да вземем един напълно нецивилизован индианец. Ще бъде ли неговият жизнен опит по-малко богат и по-малко щастлив от опита на средния цивилизован човек? Мисля, едва ли. Дълбокият смисъл се крие в това, че децата във всички цивилизовани страни обичат да играят на индианци.

 

***

 

Нашето положение на Земята е наистина удивително. Всеки се появява на нея за кратък миг, без знайна цел, макар че някои успяват да си измислят цел. Но от гледна точка на преживян живот, е очевидно едно: ние живеем за другите хора – и най-вече за тези, от чиито усмивки и благополучие зависи нашето собствено щастие.

 

 

***

 

Вие мислите, че всичко е така просто? Да, всичко е просто. Но съвсем не така…

 

***

 

Всички хора лъжат, но това не е страшно – никой никого не слуша.

 

***

 

Бог – това е газообразно гръбначно.

 

***

 

Всичко трябва да бъде правено просто, доколкото е възможно, но не и по-просто.

 

***

 

Свободата на човека в съвременния свят прилича на свободата на човек, решаващ кръстословица: теоретично, той може да впише всяка дума, но реално той трябва да впише само една, за да се реши кръстословицата.

 

***

 

Който никога не е извършвал грешки, той никога не е пробвал нещо ново.

 

***

 Превод и подбор: Соня Петрова - Аеиапубликувано на: 03 януари 2016 г.ДРУГИ ЦИТАТИ:23 МИСЛИ НА ПАРАЦЕЛЗ


33 мъдри мисли от Махатма Ганди


АЙНЩАЙН - ЗА СМЪРТТА И ПЪТУВАНЕТО ВЪВ ВРЕМЕТО


БЕИНСА ДУНО ЗА МОЛИТВАТА


ГЬОТЕ: НИКОЙ НЕ Е ПО-БЕЗНАДЕЖДНО ПОРОБЕН ОТ ТЕЗИ, КОИТО ЗАБЛУДЕНО ВЯРВАТ, ЧЕ СА СВОБОДНИ


ДЕЙЛ КАРНЕГИ: СИЛНОТО ЖЕЛАНИЕ ДА НАУЧИШ НЕЩО – ТОВА Е ВЕЧЕ 50% УСПЕХ


Отец Павел Флоренски: Светът е разкритие на Човека, негова проекция


ПАБЛО ПИКАСО: 40 ВДЪХНОВЯВАЩИ ЦИТАТИ И АФОРИЗМИ


УИЛЯМ ДЖЕЙМС: ИЗКУСТВОТО ДА БЪДЕШ МЪДЪР Е ИЗКУСТВОТО ДА ЗНАЕШ КАКВО ДА ПРЕНЕБРЕГНЕШ


...