МУДРАТА НА ЕКСТАЗА: ПОДОБРЯВА НАСТРОЕНИЕТО И ПРЕМАХВА ДЕПРЕСИИ

ШАМБХАВИ МУДРА е базисна йога практика, която се използва за медитация, за основа на различни други практики и техники.

В настоящата статия няма да се разпростираме върху всички аспекти на това йога тайнство, а ще споменем само някои практически указания и насоки, свързани с изпълнението на конкретната практика, които биха били полезни и приложими в ежедневието на съвременния човек.

 

ШАМБХАВИ МУДРА е твърде обширна и широкообхватна техника, в много от писанията е наричана „техника за избраници“, тъй като се е предавала от учител  на ученик и не е описана в цялост в нито една от известните и масово достъпни книги по йога. Преданието гласи, че дори бог Шива, създателят на Йога, не е изцяло запознат с ШАМБХАВИ МУДРА – макар че той е този, който я е създал и я е дал на един от първите йога адепти на Земята. А за първи път Шива дал тази практика на своята съпруга, като ѝ казал, че с редовното практикуване на тази техника се добива възвисяване на съзнанието. От друга страна, по отношение на екзотеричното йога познание е възприето, че Шамбхави Мудра е лесна техника, и когато се изпълнява правилно, тя няма опасност да навреди. Няма опасност и от неправилното ѝ изпълнение – просто в такъв случай техниката няма да помогне за подобряване на състоянието на психиката и тялото. „Екзотерично йога познание“ наричаме външната част на йога, която е достъпна за всички и може да бъде прилагана с успех във всяка област на съвременния живот.

 

Значението на словосъчетанието „шамбхави мудра“

 

Произходът е от санскрит. ШАМ – значи щастие, доброта. БХУ – значи „източник, извор“. Шамбху е едно от имената на бог Шива. ШАМ-БХ-АВИ – нещо, което е източник на щастие.

 

Мудра, от санскрит, най-общо се превежда като: поза, символ, движение на тялото. Мудрите включват специфични положения на тялото в пространството и различни дихателни и умствени действия, целта на които е постигане на контрол и влияние върху функциите на различни органи. При мудрите се обръща подчертано внимание на концентрацията и фокусирането на вниманието и съзнанието. В резултат на богатия си опит, йогите са стигнали до извода, че цялостна концентрация на вниманието е възможна, когато сме постигнали контрол на волята над мисловната дейност – което се постига по пътя на практикуване на асани и пранаяма.

 

Разликата между асани и мудри. По принцип те имат и общи, и различаващи ги компоненти и последствия.  Някои от асаните са преминали в графата на мудрите, и обратно.  Но основната разлика, която също е относителна, е следната: Асаните въздействат основно на процесите в нервната система. Мудрите въздействат основно на жлезите с вътрешна и външна секреция.

 

Още малко предисловия, отнасящи се до Йога и до тези, които я практикуват. Както е известно, за да се напредва в практиката и по духовния път, е изключително належащо да се прилага ЙОГА СИНТЕЗ. Йога има многобройни клонове и аспекти, и е невъзможно те всички да бъдат обхванати от един човек по време на неговата практика през земния му живот. Обикновено практикуващият започва с това, което го влече най-много или по което има опитности от предишни инкарнации. И го доразвива – включвайки в практиката си все нови и нови техники и  похвати, които го водят към всяко следващо стъпало на стълбицата на Йога. Това включване на различни похвати и практики – които често са от различни клонове на Йога,- се нарича ЙОГА СИНТЕЗ. Една от целите на Йога е постигане на цялостност и самореализация на човека, затова, както в ежедневния живот човек не може да постигне почти нищо, ако се занимава и действа само в една област на съществуването, така и в Йога не може да има напредък, ако в практиката (садханата) не се интегрират различни аспекти на Знанието.

 

 

 

ШАМБХАВИ МУДРА ЗА НЕ-ЙОГИ

 

Може да се прави в голям брой ежедневни ситуации. Тялото и умът трябва да бъдат максимално отпуснати. Дишането – спокойно, леко, по възможност бавно и дълбоко, ритмично.

 

Основното действие: НАСОЧВАНЕ НА ОЧИТЕ НАГОРЕ. ОЧНИТЕ ЯБЪЛКИ СЕ ОБРЪЩАТ НАГОРЕ. Все едно искаме да погледнем с тях над темето си. Очите са отворени. Когато свикнем с това упражнение, може да го правим и със затворени очи.

 

Вариант: НАСОЧВАНЕ НА ОЧИТЕ КЪМ МЕЖДУВЕЖДИЕТО. Първоначално с отворени очи, после със затворени.

 

Първоначалното времетраене е 1-2 минути, като продължителността постепенно се увеличава, доколкото ни е приятно – без човек да се напъва, без да чувства какъвто и да е дискомфорт или излишно напрежение.

 


МЕХАНИЗЪМ НА ДЕЙСТВИЕ

 

За всеки е известно, че когато чувстваме силно удоволствие, понякога дори до степен на екстаз  или на блаженство, очните ябълки се обръщат нагоре. Това е последствие от производството на невромедиатори като серотонин, ендорфини, енкефалини, допамин и др., често наричани ХОРМОНИ НА ЩАСТИЕТО.

 

От друга страна, когато тези невромедиатори ни липсват или са в намалено количество – настъпват различни депресивни състояния, депресии, липса на воля, липса на сила за живот, отсъствие на желание за живот. В такива случаи очните ябълки, или погледът – са насочени най-често надолу.

 

Волевото обръщане на очите или погледа нагоре, действа на принципа на обратната връзка. Т.е. ако хормоните на щастието предизвикват обръщане на очите нагоре, то и обръщането на очите нагоре може да предизвика производство на хормони на щастието.

  

 

ШАМБХАВИ МУДРА ЗА ЙОГИ

 

 

Вариантите на практиката са много, тук ще дадем два от тях.

 

 

 

ПЪРВИ ВАРИАНТ – КЛАСИЧЕСКА ШАМБХАВИ МУДРА

 

 

Сяда се в медитативна асана: падмасана, сидхасана, сукхасана, свастикасана, ваджрасана или в удобен седеж.

Пръстите на ръцете правят ГИЯН (ДЖНАНА) МУДРА:

 


И ръцете се отпускат върху коленете. При ваджрасана – ръцете лежат без мудра върху началото на бедрата.

 

Изправен гръбнак, брадичката леко вдадена в шията.

 

Очите са отворени и се насочват нагоре и към междувеждието. Стремим се да се взираме в него, да го фокусираме.

 

Първоначално виждаме дъгите на веждите, които се събират V-образно в центъра.

 

Насочваме вниманието и погледа на двете си очи към връхчето на това V.

 

Задържаме там погледа и вниманието си доколкото можем и ни е комфортно. Първоначално мускулите на очите започват бързо да болят. Като усетим болка, отпускаме очите като ги връщаме в нормалната им позиция. После отново ги насочваме към връхчето.

 

Дишане: нормално. Ако, поддържайки шамбхави мудра навлезем в по-дълбока медитация, дишането се регулира от само себе си, и става най-често по-бавно и неусетно.

 

ШАМБХАВИ МУДРА може да ни въведе в дълбоки състояния на медитация. Тя е една от най-важните мудри за медитация.

 

Когато напреднем с практиката си, мускулите на очите стават по-силни и мудрата може да се задържа продължително време, без чувство на дискомфорт. Тогава може да се пристъпи към друг етап, който се изпълнява по същия начин, но ОЧИТЕ СА ЗАТВОРЕНИ.

 


ПОЛЗИ ОТ ШАМБХАВИ МУДРА


 

Подпомага трансцендирането на съзнанието в по-високи нива на съзнание. Може да спомогне за постигане на някое от състоянията на Самадхи. В Гхеранда Самхита е казано, че който владее Шамбхави мудра, става равен на бог Шива, Вишну и Брахма. Засилва мускулите на очите. Активира Аджна Чакра или Третото Око.Счита се, че постигналите съвършенство в изпълнението на тази мудра, могат да напускат пределите на ума, егото и интелекта и да  навлизат в духовните сфери на съзнанието.Допълнителна бележка: При някои от йога практиките класическата ШАМБХАВИ МУДРА понякога възниква спонтанно.

 
...

 

ВТОРИ ВАРИАНТ - ШАМБХАВИ МУДРА ЗА ДЪЛБОКА МЕДИТАЦИЯ

 

Освен в Йога, този вид изпълнение на мудрата се използва като базисна медитативна практика при ДЗА-ДЗЕН МЕДИТАЦИИТЕ В МАХАЯНА БУДИЗМА.

 

Седеж. Позата, която ползваме за медитация, концентрация и т.н. Важното е гръбнакът да е изправен.

 

Прана поток. Жени: десен. Мъже: ляв. Който е сигурен, че прана тече основно през Сушумна (средната и най-важна Нади) – оставя потока там.  Ако не сме сигурни – спазваме ляво и дясно (Ида и Пингала). По-долу има насоки как се прави това.

 

Ръце. В ГИЯН МУДРА, отпуснати на коленете.

 

Отпускаме  се, нормализираме дишането.

 

Насочваме погледа, очите, ума и вниманието си В ПРОСТРАНСТВОТО ПРЕД НАС. Разстоянието не е от значение, най-лесно е да е на около една ръка разстояние. Насочваме вниманието си към ПРОСТРАНСТВОТО, без да се фиксираме в никакъв конкретен предмет, точка, светлина и т.н. – САМО В ПРОСТРАНСТВОТО. Поддържаме това състояние. Гледаме пространството с отворени, неподвижни очи. Когато очите са неподвижни, и умът става неподвижен.

 

Междувременно трябва да постигнем т.нар. ТРОЙНА НЕПОДВИЖНОСТ.

 

НЕПОДВИЖНОСТ НА ТЯЛОТО

НЕПОДВИЖНОСТ НА РЕЧТА

НЕПОДВИЖНОСТ НА УМА

 

В Будизма сравняват тези неподвижности с три таблетки, които ни дава докторът, за да се излекуваме. Първата таблетка е таблетката за тялото – неподвижност. Втората таблетка е за речта – безмълвие. Третата таблетка е за ума – пространство.

 

Поддържайки известно време състоянието на тройна неподвижност, концентрирани в пространството, в един момент ще получим ЧЕТИРИ САНКАЛПИ.

 

Бележка: Санкалпа – от санскрит. Означава: концепция, идея, понятие, формирано в сърцето, ума или съзнанието; воля, намерение, решение; вземане на решение за действие или за постигане на нещо; Санкалпа е първата практическа стъпка, с която се усилва чувствителността и потенциала на ума, първото стъпало, което прави ума фокусиран и способен да осъществява и реализира волята. Санкалпа хармонизира апарата дух-тяло и го прави действащ в реалността.

 

ПЪРВАТА САНКАЛПА Е ЯСНОТА (ВИВЕКА) – гледайки пространството, в даден момент настъпва едно фино състояние, в което имаме чувството, че погледът ни започва да прониква във всичко – това е ЯСНОТА, ЯСНОСТ или ВИВЕКА.

 

ВТОРАТА САНКАЛПА Е ПУСТОТА (ШУНЯТА). След като сме постигнали ЯСНОТАТА, в даден момент усещаме, че гледаме в ПУСТОТАТА. Настаняваме се в т.нар. точка УНМАНИ – точката на безмислието. Мислите може да се въртят около нас, по периферията, но ние сме в средата и не ни докосват. Не мислим, не съдим, не разсъждаваме, просто гледаме в ПУСТОТАТА.

 

ТРЕТАТА САНКАЛПА Е АНАНДА (БЛАЖЕНСТВО) ИЛИ ОЩЕ – СУКХА. Постигайки първите две санкалпи, постепенно започва да се усеща едно цялостно състояние на телесна радост, на блаженство. То идва не от главата, а от цялото тяло. За да го усетим по-добре, може да направим лека МУЛАБАНДХА (ключ на основата, стягане на седалищните мускули).

 

ЧЕТВЪРТАТА САНКАЛПА – ОБЕДИНЕНИЕ НА ПЪРВИТЕ ТРИ – усещаме ги заедно и синхронно.

 

Когато сме постигнали ОБЕДИНЕНИЕТО НА ТРИТЕ – тогава оставаме в това състояние, колкото си преценим. Това е основата на дълбоката медитация – и може да се ползва за различни медитативни практики, за джапа и пр.

 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ НАСОКИ:

 

НАЧИНИ ЗА ОТПУШВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНИТЕ КАНАЛИ

 

При различни видове йога практики, йога медитации, крии, концентрации има установени  правила от хилядолетия, които подпомагат по-лесното и бързо усвояване на съответната практика. Това, респективно, води до по-бързи добри резултати, които, от своя страна, подпомагат и ускоряват напредъка ни по духовния път и в частност - в йога.

 

При изпълнение на шамбхави мудра основното правило за нейното по-ефективно изпълнение е:

 

При мъжете: праната да се движи основно по левия енергиен канал.

 

При жените: праната да се движи основно по десния енергиен канал.

 

По кой канал се движи повече прана, може да се установи по изключително лесен начин: проверяваме коя ноздра е по-отпушена, през коя ноздра дишаме по-леко. Почти винаги има, макар и минимална, разлика между двете ноздри. Тази, която е по-отпушена, показва кой от двата канала е по-активен.

 

Не е нужно да се занимаваш или да си практикувал Йога, за да можеш да контролираш енергийните си потоци. Достатъчно е да се спазят указаните правила.

 

Практикуващите йога в повечето случаи са развили способност да насочват енергийните потоци с визуализация, с концентрация или с медитация – така че за тях тия основни правила отпадат, или не е нужно да ги спазват, просто трябва да обърнат внимание кой поток е необходимо да е по-активен.  Напредналите в Йога  могат дори интуитивно да усещат кой канал е активен, и отново по интуитивен път да приспособяват своята енергийна система и своите фини тела така, че те да са максимално подпомагащи дадена практика. Всеки човек е уникален и макар да има общи постановки, индивидите имат характерни особености и разлики помежду си – напредналите в йога владеят тялото и енергиите си, познават ги и могат да преценяват кое е най-добро и подходящо за тях в дадена практика. За напреднали в йога – най-добре е шабмхави мудра да се изпълнява, когато прана е съсредоточена основно в средния канал - Сушумна. (Но отново с уговорката, че всичко е индивидуално).

 

След като проверим, дали е активен нужния ни енергиен канал – ако не е, т.е. ако е активен противоположния му, предприемаме следното просто действие, което насочва енергията по необходимия енергиен канал.

 

В удобен седеж с ИЗПРАВЕН ГРЪБНАК, КОЙТО СЛЕДВА ЕСТЕСТВЕНИТЕ СИ ИЗВИВКИ – седнали на земята, на стол и т.н.  - леко усукваме торса в едната или в другата посока, съвсем леко. Леко се и накланяме в същата посока (без да прегъваме гръбнака)

 

Ако искаме да засилим потока от прана в десния канал – усукваме се леко наляво и леко се накланяме наляво.

 

За засилване на потока от прана в левия канал – леко усукване и накланяне надясно.

 

Достатъчно е да поседим 2-3 минути в тази поза (тя не трябва да ни товари по никакъв начин), и ще видим, че се отпушва желаната ноздра. Т.е. насочили сме праната в желания праничен канал.

 

 

Автор: Соня Петрова - Аеиа

 

публикувано на: 11 август 2015 г.


...

 

ДРУГИ СТАТИИ:
АЗ СЪМ АЛФАТА И ОМЕГАТАКЕЛТСКА АСТРОЛОГИЯ НА ДЪРВЕТАТА
КОГАТО НИ БОЛИ – КАКВО БОЛИ?
ЗАЩО ДОСЕГА НЯМА ПРЕДВАРИТЕЛНО ПРЕДВИДИЛО ПРОРОЧЕСТВО?


ИЗРЕЧЕНИТЕ ДУМИ СА ОГЪН, КОЙТО ИЗГАРЯ ИЗРЕЧЕНОТО
ИНТУИЦИЯТА - "ОРГАН" ЗА СЪЗДАВАНЕ НА РЕАЛНОСТ
ДИШАНЕТО НА ЙОГИТЕ

НИКОМУ НЕИЗВЕСТНАТА ТАЙНА: КОЙ СЪМ АЗ?

...