АЗ ЩЕ ОЦЕЛЕЯ - I WILL SURVIVE

Великата песен I Will Survive

Продължи

СИЛАТА НА ДУМИТЕ – ИЛИ ЗАЩО НЕ ОТСЛАБВАМЕ, КОГАТО ТЪРСИМ ОТСЛАБВАНЕ

Думите не са самите неща, те са означения за  нещата.

Продължи

МИСЛЕНЕТО Е БОЖИ ДАР – СПОСОБНОСТ ЗА ПРЯКА ВРЪЗКА С ВИСШИЯ РАЗУМ


Често ми се струва, че именно мисленето е тази способност, този процес, който ни дава възможност да различаваме нещата:

Продължи

ВАКСИНА СРЕЩУ ЦИНИЗЪМ

Преди да се прочете настоящия материал, добре би било да се види по-подробно обяснението на цинизма

Продължи

ОСМЕЛИ СЕ ДА ОБИКНЕШ – ЛЮБОВТА ТВОРИ КРАСОТАТА


Обичаният човек е красив. Независимо дали мъж, или жена.

Продължи

ВСЕКИ ЖИВ ЧОВЕК Е ВЕЛИК ПОБЕДИТЕЛ

Животът е най-висшата ценност и най-голямата Тайна.

Продължи

АЛХИМИЧНА РЕЦЕПТА ЗА УСПЕШНА ЛЮБОВ МЕЖДУ ДВАМА ДУШИ
Любовта между Двама има безброй лица и проявления, и, разбира се, не може и не бива да се свежда до една формула.

Продължи