ТАЙНАТА СИЛА НА ЧОВЕШКИЯ ПОГЛЕД - НЕ ГЛЕДАЙ, ЗА ДА ВИДИШ!

В съзвездието Орион, показано на снимката горе, има една мъглявина, известна като М42 или Мъглявината на Орион.

Продължи

РУСКИ НАРОДНИ МЪДРОСТИ

Руски пословици и поговорки

Продължи

ВЯРАТА В ТАЙНИ УПРАВЛЯВАЩИ ЕЛИТИ ИЛИ В КОСМИЧЕСКИ ТЪМНИ СИЛИ ОТДЕЛЯ ЧОВЕКА ОТ БОГА

Всеки човек приема напълно доброволно и по свое желание в какво да вярва и да не вярва.

Продължи

БИТОВИЗЪМ И ДУХОВНОСТ

Битовите въпроси и проблеми са винаги много по-популярни, търсени и разбирани от по-голямата част от хората, в сравнение с търсенето на разбиране по духовни въпроси.

Продължи

ЗАВИСТТА НА ДРУГИТЕ КЪМ ВАС ИЗГАРЯ ВАШАТА ЛОША КАРМА

Или с други думи, подпомага всячески вашия успех, както и нашето напредване по избрания път, към избраната цел.

Продължи

АКО ДАДЕНО ЯВЛЕНИЕ ИМА ЛОГИЧНО ОБЯСНЕНИЕ, ТОВА НЕ ЗНАЧИ, ЧЕ ТО НЕ Е ЧУДО

Оперативният ни УМ, условно наречен така, обича да си обяснява всичко.

Продължи

ЗЛОВЕЩИТЕ МАШИНИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА УБЕЖДЕНИЯ - ИЛИ ЗАЩО НЕ СА ВИНОВНИ РЕЛИГИИТЕ

В човешкия свят, който почти никак не прилича на човешки, всъщност няма религия, която да проповядва омраза към човека.

Продължи