ЛЮБОВТА КЪМ РАЗНООБРАЗИЕТО – ОГРОМНА ПРЕЧКА ПРЕД УСПЕХА
Отново за рубриката „Приложна интуиция за всеки ден“.

Продължи

ПИСМЕНОТО СЛОВО Е ИНТЕРНЕТ ПРЕЗ ВРЕМЕТО

Разбира се, няма отделно и самостоятелно „време“, вече повечето хора знаят, че пространство-време е едно неразделно цяло, като анфас и гръб на човек.

Продължи

ТАЙНАТА СИЛА НА ЧОВЕШКИЯ ПОГЛЕД - НЕ ГЛЕДАЙ, ЗА ДА ВИДИШ!

В съзвездието Орион, показано на снимката горе, има една мъглявина, известна като М42 или Мъглявината на Орион.

Продължи

ВЯРАТА В ТАЙНИ УПРАВЛЯВАЩИ ЕЛИТИ ИЛИ В КОСМИЧЕСКИ ТЪМНИ СИЛИ ОТДЕЛЯ ЧОВЕКА ОТ БОГА

Всеки човек приема напълно доброволно и по свое желание в какво да вярва и да не вярва.

Продължи

БИТОВИЗЪМ И ДУХОВНОСТ

Битовите въпроси и проблеми са винаги много по-популярни, търсени и разбирани от по-голямата част от хората, в сравнение с търсенето на разбиране по духовни въпроси.

Продължи

ЗАВИСТТА НА ДРУГИТЕ КЪМ ВАС ИЗГАРЯ ВАШАТА ЛОША КАРМА

Или с други думи, подпомага всячески вашия успех, както и нашето напредване по избрания път, към избраната цел.

Продължи