ЙОГА: РАЗВИВАНЕ НА СИЛАТА НА МИСЪЛТА
От Свами Шивананда Сарасвати:

 

 

УКРЕПВАНЕ НА СИЛАТА НА МИСЪЛТА В РЕЗУЛТАТ ОТ МОРАЛНА ЧИСТОТА

 

Мислите на човек, който винаги казва истината и е морално чист, винаги притежават огромна енергия. Този, който в хода на продължителна практика, се е научил да контролира гнева, ще придобие колосална сила на мисълта.

 

Когато йогин, чиято мисъл притежава мощен енергетичен заряд, каже една дума, тази дума  произвежда голямо впечатление в душите на другите хора.

 

Добродетели като правдивост, сериозност и трудолюбие – това са най-добрите източници на ментална сила. Чистотата води до мъдрост и безсмъртие. Чистотата бива два вида: вътрешна, или ментална, и външна, или физическа.

                                        

Доста по-важна е менталната чистота. Физическата чистота също е необходима, разбира се. С придобиване на вътрешна ментална чистота се постига бодрост на ума, еднопосочност на съзнанието, покоряване на индриите и подготвяне за осъзнаване на Висшия „Аз“.

 

 

 

УКРЕПВАНЕ НА СИЛАТА НА МИСЪЛТА С ПОМОЩТА НА КОНЦЕНТРАЦИЯ

 

 

Силата на човешката мисъл не знае граници. Колкото по-фокусирано е човешкото съзнание, толкова повече сила е съсредоточена в една точка.

 

 

У човека, погълнат от светски дела, лъчите на съзнанието се разсейват. Случва се изтичане на ментална енергия във всички направления. От гледната точка на концентрацията, тези разсеяни лъчи трябва да бъдат събрани заедно, и това може да се направи в хода на практиката по концентрация, след което съзнанието трябва да се обърне към страната на Бога.

 

Развивайте вниманието си – и ще придобиете добра способност за  концентрация. За концентрацията е необходимо душевно равновесие. Бъдете винаги в добро разположение на духа. Само тогава ще съумеете да се концентрирате. Бъдете редовни в практикуването на концентрация. Правете я на едно и също място, по едно и също време, в 4 часа сутринта.

 

Целибатът, пранаямата, понижението на потребностите и на активността, безстрастието, безмълвието, уединението, дисциплината на чувствата, джапата, способността да си контролираш гнева, спирането на четенето на романи, на вестници и на ходенето на кино – всичко това са спомагателни средства за концентрация.

 

Физическата преумора, прекаленото бърборене, преяждането, прекомерното общуване със  светски хора, продължителното ходене, необузданото отдаване на сексуални желания – всичко това са препятствия пред концентрацията.

 

 

 

УКРЕПВАНЕ НА СИЛАТА НА МИСЪЛТА С ПОМОЩТА НА ОРГАНИЗИРАНОСТ НА МИСЛЕНЕТО

 

 

Спрете безредната работа на мисълта. Изберете тема и мислете по нея в различни аспекти и от различни страни. Когато вие мислите подредено по една тема, не допускайте в съзнателния си разум странични мисли. Отново и отново потапяйте съзнанието си в избраната тема.

 

Да кажем, че например започвате да мислите за живота и ученията на Джагадгуру Ади Шанкарачаря. Мислете за мястото на раждането му, за ранното му детство, за личността му, за добродетелите му, за ученията му, за писанията му, за неговата философия, за някои важни изказвания в неговите трудове, за мистичните способности, които той отвреме-навреме демонстрирал, за неговите четири ученика, за неговите коментари към „Гита“, „Упанишадите“ и „Брахма-сутрите“. Нека вашата мисъл тече плавно и в порядък от една точка на друга.

 

Обхванете всички точки. Отново и отново  фиксирайте съзнанието си в една точка. Сега преминете към друга тема.

 

Чрез такава практика вие ще развиете подредена работа на мислълта. Менталните образи ще добият устойчивост и сила. Те ще станат ясно определени и очертани. При обикновените хора менталните образи са разливащи се и смътни.

 

 

УКРЕПВАНЕ НА СИЛАТА НА МИСЪЛТА С ПОМОЩТА НА СИЛАТА НА ВОЛЯТА

 

 

Всяка отстранена чувствена мисъл, всяко изкушение, на което не сте се поддали, всяка сдържана груба дума, всяко благородно стремление спомагат за развиването на вашата сила на волята или душевната сила, и ви довеждат все по-близо и по-близо до Целта.

 

Повтаряйте си наум с дълбоко чувство: „Моята воля е могъща, чиста и непреклонна. ОМ ОМ ОМ. С помощта на силата на волята аз мога да направя всичко. ОМ ОМ ОМ. Аз притежавам ненакърнима воля. ОМ ОМ ОМ.“

 

Волята – това е динамичната сила на душата. Когато тя действа, всичките умствени способности – разсъждение, памет, разбиране, беседа, способността за разсъждение, умението да различаваш, способността да размишляваш и да стигаш до умозаклчения – се сработват в мигновена комбинация.

 

Волята – това е царят на умствените способности. В състояние на чистота и непреклонност мисълта и волята са способни да творят чудеса. Волята се помрачава и отслабва от вулгарни страсти, от любов към наслажденията и желанията. Колкото по-малко желания, толкова по-силни са мисълта и волята. Когато сексуалната енергия, мускулната енергия, страхът и т.н. се преобразуват в сила на волята, те могат да бъдат управлявани. За човека със силна воля няма нищо невъзможно на земята.

 

Когато се отказвате от стария си навик да пиете кафе, вие до известна степен контролирате чувството за вкус, разрушавате една васана и се избавяте от пристрастие. Когато вие се освобождавате от загубата на усилия да добивате кафе и от привичката да го употребявате, вие сдобивате определен покой. Енергията, загубена за желанието да пиеш кафе, която преди ви действаше възбуждащо, сега се превръща в сила на волята. С тази победа над едно желание вие придобивате сила на волята; а ако победите в себе си петнадесет такива желания, вашата сила на волята ще стане петнадесет пъти по-силна и могъща. И тази победа, покрай укрепването на силата на волята, ще ви помогне също така да обуздаете и други свои желания.

 

Безметежната умонастройка, душевното равновесие, доброто разположение на духа, вътрешната сила, способността да изпълнявате сложни неща, успехът във всички предприятия, способността да влияете на другите хора, магнетичната и динамичната личност, магнетичната аура, отразена в лицето, сияйните очи, силният поглед, силният глас, брагородните постъпки, твърдият характер, безстрашието и пр. – ето ви примери или симптоми, показващи ръст на силата на волята.

 

 

ПРОСТИ РЕЦЕПТИ ЗА РАЗВИВАНЕ НА ЛОГИЧЕСКО МИСЛЕНЕ

 

 

Менталните образи на обикновения човек обичайно са много размазани. Той не знае що е това дълбоко размишление. Неговите мисли блуждаят хаотично. В неговите мисли цари постоянна неразбория.

 

Само при мислителите, философите и йогините има ясно определени и добре очертани мисловни образи. Те се виждат ясно в сеансите по ясновидство. Тези, които практикуват концентрация и медитация, развиват способност за създаване на изразителни и добре оформени ментални образи.

 

По-голямата част от вашите мисли са неустойчиви. Те идват и се изплъзват. Затова те са и смътни, и неопределени. Образите не се отличават нито с яснота, нито със сила, нито с определеност.

 

Вие трябва да укрепвате менталните си образи с помощта на ясно, непрекъсваемо и дълбоко размишление. На основата на вичара, логическото разсъждение, манани, или дълбокото размишление и медитация, вие трябва да усмирите мислите си и да им предадете определена форма. Тогава философската идея придобива устойчивост.

 

На основата на правилно мислене, разсъждение, самонаблюдение и медитация вие трябва да внесете яснота в мислите си. Тогава бъркотията в мислите ви ще изчезне. Мислите ви ще станат устойчиви и добре обосновани.

 

Мислете логически. Отново и отново внасяйте яснота в мислите си. Занимавайте се със самонаблюдение в усамотение. Старайте се максимално да изчиствате мислите си. Утихомирете мисълта.

 

Не давайте възможност на ума да се мята насам-натам. Нека само една свободна мисъл тихо да се повдига и спуска. Прогонвайте всички странични мисли, нямащи отношение към темата, която разработвате в дадения момент.

 

 

 

 

САДХАНА ЗА РАЗВИВАНЕ НА СПОСОБНОСТ ЗА ДЪЛБОКО И ОРИГИНАЛНО МИСЛЕНЕ

 

 

Повечето от нас не знаят какво означава правилна работа на мисълта. Повечето хора мислят повърхностно и необмислено. Способността за дъблоко размишление се владее от малцина. В този свят има много малко мислители.

 

Дълбокото размишление изисква интензивна садхана (практика). Необходими са безбройни раждания, за да се случи еволюция в мисленето. Само тогава ние започваме да мислим дълбоко и обосновано.

 

Ведантистите показват независимост и оригиналност на мислите. За изпълнение на ведантистка садхана (манани, или размишления) е необходим остър ум.

 

Упоритата, настойчива и прецизна работа на мисълта, постигането на осъзнаване на същността на проблема или ситуацията, на изходните предпоставки на всичките мисли и събития – това е същинската същност на ведантистката садхана.

 

Ще ви се наложи да се откажете от предишната идея, колкото и дълбоко да се е вкоренила тя във вас, когато вместо нея, при вас дойде нова, облагородяваща идея.

 

Ако не ви стига мъжество да погледнете открито на плодовете на вашите размишления, да „преглътнете“ изводите, до които сте стигнали, каквото и да значат те лично за вас, никога не се поддавайте на философски разсъждения. Посветете себе си на предано служене.

 

 

 

 

МЕДИТАЦИЯ ЗА ПРАКТИЧЕСКА И НЕПРЕКЪСВАЕМА РАБОТА НА МИСЪЛТА

 

 

Бидейки велика сила, мисълта притежава колосално могъщество. Затова е извънредно важно да се знае как да се използва тази сила в нейното най-висше предназначение за постигане на максимално възможните резултати. Това знание се открива посредством практикуване на медитация.

 

Практическата работа с мисълта обръща съзнанието към обекта, а непрекъснатото размишление държи съзнанието в състояние на постоянна заетост; възторгът предизвиква разширяване и блаженство на развитото съзнание, а пробуждането на съзнанието към неотвличане на вниманието се осъществува посредством тези два вида размишления.

 

Медитацията започва тогава, когато се появява прецизна и непрекъсваема работа на мисълта, възторг, блаженство и съсредоточеност на съзнанието.

 

 

 

ПРИДОБИЙТЕ ТВОРЧЕСКА СИЛА НА МИСЪЛТА

 

 

Мисълта – това е жива жизнена сила, най-живата, най-тънката и неудържима сила във вселената.

 

Мислите – те са живи; те се движат; придобиват форма, очертание, цвят, качество, вещество, сила и тегло.

 

Мисълта – това е реално действие; тя се проявява като динамична сила.

 

Радостната мисъл извиква близка по дух радостна мисъл в другите хора. Възникването на благородна мисъл – това е могъща противоотрова и противодействие на злата мисъл.

 

С помощта на развито позитивно мислене ние придобиваме творческа сила.

 

 

 

 

РАЗВИВАЙТЕ ИНДИВИДУАЛНОСТ: СЪПРОТИВЛЯВАЙТЕ СЕ НА ВНУШЕНИЯТА

 

 

Не се поддавайте с готовност на влияния и внушения от страна на другите хора. Притежавайте чувство за индивидуалност. Силното внушение, макар то да не влияе непосредствено на субекта, с времето започва да работи. То никога не преминава незабелязано.

 

Всички ние живеем в света на внушенията. Всеки ден нашият характер се видоизменя несъзнателно под влияние на общуването с другите хора.

 

Ние несъзнавано подражаваме на действиета на хората, на които се възхищаваме. Ние всекидневно се подлагаме на внушения от страна на тези, с които се намираме в постоянен контакт. Ние извършваме действия в съответствие с тези внушения. Несамостоятелно мислещият човек се подчинява на дълбокомислещия.

 

 Слугата винаги се намира под влиянието на господаря си. Жената поддържа мисленето на мъжа си. Лекарят въздейства върху пациента. Студентът се намира под влияние на преподавателя си.

 

Обичаят – това не е нещо по-различно от един продукт на внушението. Роклята, която носите, маниерите, поведението и даже храната, която ядете, - всичко това е резултат от внушението.

 

Има разнообразни внушения от страна на природата. Течащите реки, сияещото слънце, блогухайните цветя, растящите дървета – всички те непрестанно ви изпращат своите внушения.

 

 

 

СВРЪХЕСТЕСТВЕНИТЕ СИЛИ – РЕЗУЛТАТ ОТ ДИСЦИПЛИНАТА НА МИСЛИТЕ

 

 

Силата на концентрацията и волята позволяват на могъщия окултист изцяло да хипнотизира публиката и да изпълни „фокуса с въженцето“. Той подхвърля червено въженце във въздуха, внушава на зрителите, че сега ще се вдигне във въздуха по това въженце, и изчезва от сцената с бързината на едно мигване. Но снимката с фотоапарат не фиксира нищо подобно.

 

Осъзнайте и реализирайте силата на мисълта. Разкрийте своите скрити сили или окултни способности. Затворете очи. Концентрирайте се. Изследвайте висшите сфери на съзнанието.

 

Вие ще можете да виждате отдалечени обекти, да чувате отдалечени гласове, да изпращате съобщения в далечни краища, да лекувате хора на големи разстояния и за едно мигване на окото да се прехвърляте на далечни места.

 

...

 

Превод: Соня Петрова - Аеиа


публикувано: 15 декември 2014 г.
...


ПОДОБНИ СТАТИИ:


СИЛАТА НА МИСЪЛТА И МАТЕРИАЛИЗАЦИЯТА (линк)


ГРЪБНАКЪТ - АНТЕНА ОТВЪД ВРЕМЕТО (линк)


ОСЪЗНАЙ, ЧЕ СИ ПАДНАЛ! СТАВАНЕТО Е НЕСЪЩЕСТВУВАЩА ИЛЮЗИЯ!


САМОЛЕЧЕНИЕ И ЛЕЧЕНИЕ СЪС СИЛАТА НА УМА
48 ФАНТАСТИЧНИ ФАКТИ ЗА ЧОВЕШКОТО ТЯЛО
ЕДНА ОТ НАЙ-ГОЛЕМИТЕ ЛЪЖИ: ПЛЪТТА Е ТЛЕННА
ПАРИТЕ И ВТОРАТА БОЖА ЗАПОВЕД – ЕДНА СВОБОДНА ИНТЕРПРЕТАЦИЯ
СЕДЕМТЕ ПРИЧИНИ ЗА БОЛЕСТИТЕ, СПОРЕД ЙОГА


...