ЙОГИЙСКОТО ПРОМИВАНЕ НА НОСА - НЯКОЛКО МАЛКО ИЗВЕСТНИ ФАКТИ

Тук няма да описвам самото промиване – само ще спомена, че се прави сутрин и се състои в промиване на носа със солена вода.

Продължи

ТРИТЕ ГУНИ – ТРИТЕ ОСНОВОПОЛАГАЩИ ПРИНЦИПА НА СВЕТА

От Свами Шивананда Сарасвати – продължение:

Продължи

СЪЗНАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА СЪЗНАНИЕТО
От Свами Шивананда Сарасвати – продължение:

Продължи

ДХАРАНА - КОНЦЕНТРАЦИЯ

От Шри Свами Шивананда Сарасвати – продължение:

Продължи

АНГЕЛИ И БОДХИСАТВИ

От книгата на квантовия физик Амит Госвами: „Физика на душата”:

 

„Преди известно време въведох идеята, че ангелите принадлежат към трансцедентната сфера на архетиповете. Това са безформените ангели.

Продължи

ЗА ВИТАЛНАТА СИЛА - ПРАНА, ЦИ, КИ, ОРГОН И ПР.
Квантовият физик Амит Госвами - един цитат от книгата му "Физика на душата":

Продължи

ПРАТЯХАРА - ОТДРЪПВАНЕ НА СЕТИВАТА

Продължение:

Свами Шивананда за ПРАТЯХАРА:

 

ЩО Е ПРАТЯХАРА?

Продължи

ПРАНАЯМА - УПРАЖНЕНИЯ, ЛЕЧЕБНИ ЕФЕКТИ, ПРАНИЧЕСКО ЛЕЧЕНИЕ

Продължение:


Свами Шивананда Сарасвати - уроци по ПРАНАЯМА:
ЩО Е ПРАНАЯМА?

1. Пранаяма – това е управление на праната.

Продължи

ЗА "ТРЕТОТО ОКО" И СТЕПЕНИТЕ НА НЕГОВОТО ОТВАРЯНЕ
Що е „Трето око”, степени на „отваряне”, и пр. –

 

БОРИС САХАРОВ:

 

„Третото“ око

Продължи