ДОКАЗАТЕЛСТВО ЗА РЪКОВОДНАТА РОЛЯ НА УМА В МАТЕРИАЛНИТЕ НЕЩА

Условно разделям "материално" от "духовно" или "ментално" - в наше време, дори официално приетата науката, започва да твърди, че между тези неща няма разлика и че те са едно...

Продължи

ЗА ВКОПЧВАНЕТО В ЗЛОТО И БОЛЕСТТА

Ще нахвърля някои постановки в тази връзка. Всеки знае, че една от най-големите глупости и безсмислици, е да убеждаваш...

Продължи

НЕСТАНДАРТНИ ТАЙНИ НА ПРОСТРАНСТВОТО
Ще нахвърля няколко постановки – за размисъл и без претенции за каквото и да е. Представете си, че всеки от нас се ражда с много, макар...

Продължи

ЗА СИНХРОННОСТИТЕ И СТРАННИТЕ НАГЛЕД СЛУЧВАНИЯ


Науката твърди, че НАБЛЮДАТЕЛЯТ е този, който определя движението на дадена частица. Дори нещо повече - някои се осмеляват да твърдят, че НАБЛЮДАТЕЛЯТ не само определя поведението на наблюдаваното, а и го създава това ”наблюдавано”.

Продължи

ТРАНСФОРМАЦИЯТА - ИСТИНСКАТА ЦЕЛ НА ГАДАТЕЛСТВОТО

TranfFormKartiniTish

TranfFormKartiniTishИли за моя метод ТРАНСФОРМИРАЩИ ЛИЧНИ КАРТИНИ. С тази статия ще запозная читателите с един мой метод за трансформация, който прилагам от известно време и в работата си с други хора.

Продължи

УИЛСЪН: ЗА ГИБЕЛНИЯ ПАРАКЛИС, СИНХРОННОСТИТЕ, ИЛЮМИНАТИТЕ, ИЗВЪНЗЕМНИТЕ, СИРИУС И Т.Н.Предговорът на Робърт Антон Уилсън към книгата му „Космически спусък. Последната тайна та илюминатите“.

Продължи