СИМПТОМИ НА СЪБУЖДАНЕ И ИЗДИГАНЕ НА ЕНЕРГИЯТА КУНДАЛИНИ

Голям брой от симптомите на събуждане на енергията Кундалини са знак, че тялото се лекува, т.е. те са вид лечебни прояви на Енергията.

При събуждане на Кундалини, тялото първоначално се опитва да поддържа предишната си хомеостаза – поради това много от симптомите могат да изглеждат страшни, неприятни, болезнени или дори да си мислим, че се разболяваме от нещо сериозно. Тялото, нашето физическо тяло се бори с новопоявилата се Енергия, или се опитва да повиши и своята енергия – от това се получават несъответствия и усещане за дискомфорт, понякога – твърде сериозен.


Разбира се, понеже Кундалини предизвиква на фино ниво промени в нервната  ни система, често се случва да объркаме симптомите на събуждане на Кундалини със симптомите на различни неврологични или други органични заболявания на тялото – това не би трябвало да се допуска, тъй като може да доведе до опасно неглижиране на дадена болест, не потърсване на адекватна медицинска помощ, и съответно влошаване на общото здравословно състояние.

 

Симтомите на пробуждане на Кундалини се появяват постоянно – и в стадия преди пробуждането (издигането), и по време на издигането ѝ, както и при пълния разцвет на Кундалини-реализацията, докато не се премине цялостния процес на Кундалини-трансформация на човека.Симптомите са знаци за телесни промени и се появяват почти винаги след състояние на „спокоен ум“. Което показва, че умът играе огромна роля в събуждането и издигането на Кундалини. Разбира се, за да може тази Енергия да се управлява, самите ние трябва да имаме също голяма енергия – това се получава най-лесно с различни упражнения, целящи натрупване или кумулиране на енергия в нашия „пъпен енергиен център“ – главната ни енергийна батерия, образно казано, намираща се зад пъпа във физическото тяло. Тук няма да описвам различните техники (общо наречени в Йога „шакти-чалан“), за целта ще има допълнителна и конкретна публикация (и евентуално превод от някои древни йогически книги, даващи конкретни насоки за работа с Кундалини).

 

 

 

 

СИМПТОМИ, УКАЗВАЩИ БЛИЗКО ИЛИ ПРЕДСТОЯЩО ПРОБУЖДАНЕ НА КУНДАЛИНИ

 

 

ВИЗИИ ИЛИ ВИДЕНИЯ


Най-често това са умствени явления – получаваме различни ВИЗИИ, по време на медитация, или дори на обикновена почивка, може да се получат визии и по време на рутинна дейност.

 

 

ОСЪЗНАТИ ИЛИ ЯРКИ И ЗАПОМНЯЩИ СЕ СЪНИЩА


ОСЪЗНАТИ ИЛИ ЯРКИ СЪНИЩА. Осъзнат сън имаме тогава, когато сънувайки, ние знаем, че сънуваме. Осъзнавайки, че спим и сънуваме . ние можем да влияем пряко върху сънната реалност. Сънувайки осъзнато, ние сами творим сънната реалност.  Може да се получи и преминаване от неосъзнат към осъзнат сън – тогава човек вижда, че ТОЙ САМИЯТ е създателят на сънната реалност, и на всичко в нея, включително и на себе си. Ако в неосъзнатият сън сме били преследвани от жестоки врагове, и сме се чувствали напълно безпомощни, то, когато този сън се превърне в осъзнат – ние се изправяме без страх срещу гонещите ни престъпници, и ги побеждаваме. Последното е един обикновен пример какво се случва, когато се събудим в съня си. Същото става, когато се събудим в будната си реалност. Но събуждането в будната реалност се получава най-често, когато се събуди и издигне Кундалини – дотогава имаме основно БУДНИ СЪНИЩА.

 

 

СИНХРОНИЧНИ СЪБИТИЯ


Това са донякъде „синхронности“, както ги определя Карл Густав Юнг, донякъде и усещане за предизвикване на събития със силата на мисълта (силата на ума). Кантовият физик Амит Госвами описва тези събития като „колапсиране на действителност“. Поглеждаш нещо и с акта на своето поглеждане, ти го материализираш – защото преди това то е било НЕ ЧАСТИЦА, А ВЪЛНА. Актът на твоето наблюдение превръща вълната в частица (казано на езика на квантовата физика). Квантовите физици знаят, че няма такова нещо „наблюдател, отделен от наблюдаваното“.Всичко е ЕДНО – затова, когато наблюдаваш електрона, ти му влияеш. По същия начин, мисълта за нещо също му влияе на това нещо. Дори да си помислиш за стар приятел, с когото не сте се виждали от години – и този приятел още същия следобед да ти се обади по телефона! Или да чуеш ненадейно новини за него от други хора… Това са синхронностите, синхроничните събития. Колкото по-чести са те, толкова по-вероятно е Кундалини да тръгне нагоре!

 

 

ПРОМЕНИ ВЪВ ВЪЗПРИЯТИЯТА НИ ЗА СВЕТА, ЗА ЖИВОТА, ВЪВ ВЯРАТА НИ, ВЪВ ВЪЗПРИЕМАНЕТО НА БОГТози вид промени също са изключително разнообразни и се случват в полето на ума – например, ако доскоро сме приемали Вселената като разделена на съзнателна и несъзнателна част, изведнъж можем да открием, че Вселената е ЕДНО ЦЯЛО, и че всичко в това ЦЯЛО е СЪЗНАТЕЛНО. Че всичко е Съзнание…

 

 

 

СИМПТОМИ НА ДУХОВНО ПРОБУЖДАНЕ НА КУНДАЛИНИ

 

Когато Кундалини стигне до Третото ОКО или до Коронната чакра (Сахасрара) – човек получава внезапен прилив на огромна Енергия, вижда света по различен от „нормалния“ начин – по-ярък и жив, вижда връзките между различните компоненти на света, както и разбира своето място в този свят, схваща едновременно причините и следствията на всички и т.н. ВАЖНО! Тук става дума за частично издигане на Енергията Кундалини.Ако Кундалини се издигне изцяло и отиде в Сахасрара – работата на всички долни чакри – от Муладхара до Аджна – се прекратява. Шива се слива с Шакти (Кундалини е Шакти) в Сахарсара и човек излиза от физическото си тяло, то вече не му трябва. Затова подчертавам, че в цялата публикация става дума за частични издигания на Кундалини. За нейното събуждане и последващи издигания до различни енергийни центрове (чакри). Когато Шакти се събуди, тя ту се издига, ту се връща в съответната чакра (енергиен център), където обитава постоянно. Ако Кундалини се установи във Вишудха (Гърления Център) – вече не слиза надолу. Вече се издига от Вишудха нагоре. Но това са подробности, които занимават основно тези хора, които се занимават с Йога, Дао и пр. Целта на настоящата публикация е описването на общите симптоми, за да може човек да се ориентира, ако има някакви съмнения или въпроси, а не йогийски насоки и препоръки за работа с Кундалини.

 

 

ЧЕСТИ ПРИЛИВИ НА ЕНЕРГИЯ

 

Усещане за приповдигнато енергийно състояние. Усещане за сила, каквото не сме имали преди това. Убеденост, че можем да се справим с неща, с които преди изобщо не сме се справяли или дори не сме се осмелявали да мислим, че можем да се справим. И съответна реализация на тези убеждения.

 

 

 

ЧЕСТИ ВИЗИИ, ВИДЕНИЯ ИЛИ УСЕЩАНЕ ЗА ПОТОК ОТ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДАДЕН ОБЕКТ, ПРЕДМЕТ, ИДЕЯ И ДР.

 

Визиите продължават и когато Кундалини се събуди и тръгне нагоре. Продължават и ярките или осъзнатите сънища. Можем да узнаваме неща, които преди изобщо не сме подозирали, че съществуват. И тук не става дума за някакви чудеса – просто умът се е променил, станал е по-концентриран, по-лесно управляем от Аз-а. Колкото по-концентриран е умът ни, толкова по-ефективно работи той – защото „лъчите му“ не се разпиляват на безброй страни, а се събират в даден обект – този, в който той се е концентрирал. От тази повишена способност за концентрация произлизат и усещанията за „пряко знание“ – образно казано, УМЪТ УСПЯВА ДА ИЗВЛЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ОТ РАЗГЛЕЖДАНИЯ ОБЕКТ, БЕЗ ПОСРЕДНИЧЕСТВОТО НА ПЕТТЕ СЕТИВА. (макар че и петте сетива са част от ума, според учението на Йога).

 

ВАЖНО! Към всички тези неща човек трябва да има КРИТИЧНО ОТНОШЕНИЕ – той да не възприема това  като ЕДИНСТВЕНАТА РЕАЛНОСТ и да знае, че това е ВИД ИГРА НА УМА! Ако критичното отношение липсва, ако човек мисли, че това Е самата реалност – това са симптоми на някоя от  двестате видове ШИЗОФРЕНИЯ и трябва да се вземат адекватни медицински мерки!

 

Макар и с критично отношение, на някои може да им се струва, че сякаш „Вселената им даунлоудва информация“. Никой не даунлоудва нищичко! И да не забравяме, че НИЕ СМЕ ВСЕЛЕНАТА.Просто Умът е станал по-концентриран, защото Енергията Кундалини го е заредила с нова мощ! Затова е много важно да упражняваме контрол над ума в този период – тъй като той сега е в състояние много лесно да възприема и осъзнава нови и недостъпно допреди неща. Умът се поддава лесно и, макар и вече концентриран, той може да заблуди нашия Аз и да го отклонява и отклонява от целта му, предоставяйки му постоянно нови информации.Затова – всеки трябва да е наясно с конкретната си, непосредствена цел, и да си я следва, а Умът, както и преди събуждането и издигането на Кундалини – да е само наш верен слуга, или инструмент, който ни служи за познаване на Света.

 

 

 

СРЕЩА С ВИСШИЯ АЗ – КЪЛБОТО ОТ ЗЛАТНА СВЕТЛИНА ИЛИ ИЗОБЩО ВЪТРЕШНАТА НИ СВЕТЛИНА

 

Това е чест симптом - за по дълго или по-кратко човек успява  да види тази своя вътрешна светлина. Да я види със затворени физически очи, вътре в себе си – но така ярко, че изглежда, че сякаш я гледа с обикновените си очи пред себе си, или сякаш тази светлина е в стаята, в която е физическото му тяло. Това усещане винаги е разтърсващо, и често хората се чудят – това истина ли е, или е халюцинация, или просто видение? Наистина ли видях своя СвръхАЗ? Дали пък това действително е Душата ми? Такива  въпроси са част от симптомите. А такъв вид преживявания ни се дават, единствено и само, за да повярваме, да се убедим в Силата на Енергията. Тези неща се случват сами, спонтанно, понякога, разбира се, и с целенасочени практики (Йога и други учения имат конкретни алгоритми, които, ако човек ги спазва, могат да го доведат целенасочено до такъв тип преживявания). Разбира се, понякога дори и следвайки стриктно Йогийския или Друг вид Път, може да НЕ СЕ СЛУЧИ тази среща с Висшия Аз, или да не се случи точно в тази форма – нещата не бива да се насилват, нито това да е самоцел. Те или се случват, или не  - нито едното, нито другото е повод за радост или тъга.Както и не бива да се радваме прекалено много, ако видим „златната топка“, голяма колкото големия пръст на крака ни, и не бива да изпадаме в униние, ако не я видим. Това е просто един от симптомите, почти сигурен, че Кундалини се е вдигнала и е стигнала до Аджна Чакра (Третото Око).

 

 

УСЕЩАНЕ ЗА ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ЗАСИЛВАНЕ НА ИНТУИЦИЯТА, НА ПРЕД-ЗНАНИЕТО ЗА НЕЩАТА И СЪБИТИЯТА И ДР.

 

Издигането на енергията Кундалини до Аджна и дори до Сахасрара, и особено преживяването на „срещата с Висшия Аз“ довежда до създаване на нови връзки в нашата Нервна Система – и на физическо ниво, и на фино-енергийно. Създават се нови Пътища, което е съпроводено с различни физически симптоми, които ще бъдат описани по-долу.  Тук само ще подчертая появата на все по-честите усещания, че сме предусетили случването на дадено събитие, че сме го предсказали или просто – че сме ЗНАЕЛИ, че това нещо ще се случи (без изобщо да е имало някакви видими признаци, че това ще стане). Това пак е поради развитието на Ума, поради развиването на неговата чувствителност.

 

 

УСЕЩАНЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НЕСТАНДАРТНИ СПОСОБНОСТИ

 

Понякога могат да се появят такива способности, тъй като Кундалини при своето издигане преминава през енергийните ни центрове, и тя, бидейки изключително мощна енергия, може да въздейства по определени начини на тези центрове, което да предизвика освобождаване на още по-голяма енергия – това води до поява на такива „свръх-естествени“ способности. В Йога те се наричат СИДХИ.В Йога се счита, че който обръща внимание на тези нови „сили“, впоследствие почти винаги ги губи и се връща много назад по поетия път.Независимо дали ще получим някакви такива способности, и дали ще ги изгубим – важното е едно: ПРОМЯНАТА В НАС СЕ Е СЛУЧИЛА И НЯМА ВРЪЩАНЕ НАЗАД!

 

 

 

ЧЕСТО УСЕЩАНЕ ЗА ДЕЖА-ВЮ

 

Или ВЕЧЕ-ВИДЯНО. Дадена ситуация ни се струва ВЕЧЕ ПРЕЖИВЯНА, без това реално да е така. Това се дължи на разширяването на съзнанието ни и все по-силното усещане за „единност“ на нещата.

 

 

 

ЧЕСТИ ПРОБЛЯСЪЦИ НА УСЕЩАНИЯ И ВИЗИИ ОТ „МИНАЛИ ЖИВОТИ“

 

При издигането на Кундалини могат да се получат видения или знания за минали опитности, забравени от ежедневния ни ум. Мнозина от хората, които ги изпитват, съзнават, че „минали животи“ е условно понятие, защото ВСИЧКО Е ЕДИН МИГ. Времето е създадено просто за наше конкретно удобство, но когато става дума за СЪЗНАНИЕ – такова нещо „време“ не съществува. Затова и названието „минали животи“ е създадено просто за удобство – това са опитности, които Съзнанието е забравило и при преминаването на Кундалини то отново си ги припомня. Нека не забравяме китайската мъдрост: ВСИЧКИ НЕЩА СЕ СЛУЧВАТ ЕДНОВРЕМЕННО, В ЕДИН-ЕДИНСТВЕН МИГ. Времето е създадено, за да можем да ги разграничаваме.

 

 

 

ПОЯВА НА НУЖДА ОТ НОВО СЕБЕИЗРАЗЯВАНЕ – ТВОРЧЕСТВО И Т.Н.

 

Човек изведнъж променя насоките на интересите си, възможно е да започне да се занимава с някакъв вид изкуство, нов за него, или да намери нова наука, която досега не е изучавал, или да създаде нещо напълно ново, да започне напълно нова за него работа, и т.н.

 

 

 

ПОДЧЕРТАНО ПОВИШАВАНЕ НА ЛИБИДОТО / ПОДЧЕРТАНО НАМАЛЯВАНЕ НА ЛИБИДОТО

 

Човек променя напълно своето отношение към секса.

 

 

 

ПОДЧЕРТАНО НАМАЛЯВАНЕ НА АПЕТИТА ЗА ЯДЕНЕ / ПОДЧЕРТАНО ПОВИШАВАНЕ НА АПЕТИТА ЗА ЯДЕНЕ

 

Човек променя из основи своето отношение към храната и храненето, както и хранителното си поведение. Храни, които допреди са ни се стрували хубави и привлекателни, и които са предизвиквали у нас хубави реакции – внезапно могат да ни отблъснат, или да водят до лоши наши реакции, ако все пак ги приемаме. Което, разбира се, отново ще доведе до прекратяване на приема на тези храни.

  

 


ПРОМЯНА НА СЕКСУАЛНОТО ПОВЕДЕНИЕ И ПРЕЖИВЯВАНИЯ


 

Събуждането и издигането на Кундалини, разбира се, променя сексуалния живот на човека. Тантра всъщност използва самия секс за събуждане и издигане на тази Енергия. Когато Кундалини се издига, често се наблюдават изключително интензивни и наситени оргазми, както дори и т.нар. ВЪРХОВНИ ПРЕЖИВЯВАНИЯ – които са много по-наситени, по-интензивни и по-продължителни от обикновения оргазъм и водят до състояния на ПроСветление. (тъй като при тези преживявания Енергията не отива основно надолу, както е при „обикновения“ оргазъм, а се повдига до горните Енергийни центрове).

 

 

 

АСТРАЛНИ ПЪТУВАНИЯ

 

Тук няма да описвам конкретно какво значи този симптом – просто го набелязвам. Тези пътувания могат да се случат спонтанно, може и целенасочено (по време на медитация, на практика и т.н.)

 

 

 

 

 

 

 

РАГОВОРИ С АНГЕЛИ. КОНТАКТ С РАЗЛИЧНИ СЪЩЕСТВА ОТ РАЗЛИЧНИТЕ НИВА НА СЪЩЕСТВУВАНЕТук човек трябва да бъде изключително внимателен и да може да разграничава кое какво е и откъде е.

 

 


ФИЗИЧЕСКИ СИМПТОМИ НА ПРОБУЖДАНЕ И ИЗДИГАНЕ НА КУНДАЛИНИ

 

Някои ги наричат още: ЛЕЧЕБНИ СИМПТОМИ, ЛЕКУВАЩИ РЕАКЦИИ.

 

 

Те са фактически комбинация от телесни и психични симптоми, най-често наподобяващи или напълно еднакви със симптомите на различни заболявания. Ще изброя някои от тях, с уговорката, че те са много по-разнообразни и многобройни.

 

ВАЖНО! Голям брой от физическите симптоми на издигане на Кундалини се проявяват КАТО КРИЗА. Кризисно, или остро. Т.е. бурно, рязко, бързо и неочаквано. И ПРИКЛЮЧВАТ БЪРЗО. Ако те упорстват, ако страдаме дълго – не бива да мислим, че това е „Кундалини“ – а по възможно най-бързия начин да потърсим адекватна професионална здравна помощ. Добре би било да търсим помощ и лечение и при самите физически и психически симптоми на издигане на Кундалини – ако те са тип „болестни“. Лекуването на симптомите, т.е. на тялото и мозъка, повишава нашата обща Енергия и така да се каже – регулира и вкарва в релси и буйната Кундалини.

 

Ето някои от т.нар. болестно-лечебни симптоми при издигането на Кундалини:

 

- внезапно и рязко повишаване на телесната температура, до над 40 градуса по Целзий, със съпровождащите явления – бълнуване, видения, преживявания на излизане извън физическото тяло и пр.

 

- силна болка, възникнала рязко и изведнъж в областта на даден гръбначен прешлен. Тази болка може да бъде предизвикана от дадено физическо усилие, може да сее появи  и спонтанно, без видима причина.

 

- силна и плашеща болка в сърдечната област (често мислена за сърдечен инцидент, но ЕКГ и ехо-кардиография не показват никакви болестни изменения в сърцето и сърдечната дейност).

 

- силни, пронизващи болки, появяващи се изведнъж по различни места на гръбначния стълб. КАТО УЖИЛВАНЕ - изключително болезнени и стряскащи. При последващо медицинско изследване не се регистрират болестни промени в гръбначния стълб.

 

- сърцебиене или т.нар. прескачания на сърцето (екстрасистоли) – човек се плаши при такива състояния и често търси (с право) лекарска помощ. Понякога това сърцебиене е част от тревожно-депресивния синдром, който също е свързан с изкачването на Кундалини.

 

- силни болки по мускулите – като при грип.

 

- силни болки ниско долу в корема – като от спазми на червата. Всъщност – това са си спазми на червата. Понякога болката може да е толкова голяма, че хората да мислят, че имат сериозен здравен проблем, който изисква спешни мерки. При преглед и изследвания се оказва, че няма никакви болестни изменения по червата.

 

- спазми на жлъчния мехур (от там – и проблеми с черния дроб). При преглед се оказва, че жлъчният мехур няма болестни изменения, които да предизвикат такива болки.

 

- паник-атаки. Субективно много плашещ симптом! Той, макар и кризисен, е свързан с описания по-долу тревожно-депресивен синдром. Може да се изрази и с различни физически симптоми – като при инфаркт или други застрашаващи живота състояния, без реално да ги има.

 

 

 

 

СЛЕДВАТ НЯКОЛКО „ПОЛУ-ХРОНИЧНИ“ СИМПТОМИ, Т.Е. НЕ КРИЗИСНИ ИЛИ ЧАСТИЧНО КРИЗИСНИ:

 

- изтръпване и/или мравучкане на краката (особено ходилата). Наподобява неврологичен проблем – все едно е засегнат даден нерв. При изследване не се отчита органично засягане на нервите.

 

- крампи на краката (или, с други думи, резки спазми, често болезнени). Тези крампи се дължат на нарушаване на водно-електролитния баланс на организма – добавянето на определени минерали в храната и промяната на цялостния ни дневен режим премахват тези неприятни симптоми. Образно казано, с тях Кундалини сякаш ни подтиква да преосмислим изцяло своето хранене, своя сън, своите действия изобщо.

 

- изтръпване и/или мравучкане на ръцете (най-често областта, която е длан и „гръб на дланта“) – отново тук се търсят неврологични причини, но такива не могат да се диагностицират със средствата на съвременната медицина. Този и горния симптом, освен че е показател за изкачване на Кундалини, ни казва, че някои от фините енергийни канали (нади), разположени в тези области, са запушени и трябва да се прочистят. Това става с ПРАНЯМА и подобни техники. Когато надите се прочистят, физическите симптоми изчезват.

 

- силни горещи вълни (като при менопауза, но НЕ Е менопауза). Силни студени вълни. И двата вида вълни могат да персистират дълго време – те не са от кризисните симптоми, а са по-скоро „хронични“. Човек си прави какви ли не изследвания, и всичко си е в норма, няма данни за заболяване.

 

 

 

И НЯКОИ ОТ ХРОНИЧНИТЕ ФИЗИЧЕСКИ И ПСИХИЧЕСКИ СИМТОМИ:

 

- „синдром на хроничната умора“ – не може да се намери причина за това състояние, когато е предизвикано от издигането на Кундалини. „Синдром“ означава сбор от симптоми. Един от начините за справяне с него е да се подобрява работата на долните енергийни центрове, да се повишава натрупването и генерирането на енергия в основния ни енергиен център – зад пъпа. Този център е известен още като ХАРА в бойните изкуства. Тази постоянна умора, която ни пречи да вършим дори нормалните си ежедневни дела, е предизвикана от прекомерното изтичане на енергия от горните ни центрове, без да имаме адекватна основа. Това състояние не бива да сее търпи – трябва да се търсят начини за излизане от него. То няма да мине от само себе си. Когато сме издигнали Кундалини до  Третото Око – и нямаме адекватна връзка и основа, която да ни свързва, образно, със Земята – то тогава енергията ни изтича от горните енергийни центрове и ние преминаваме в ниско-енергийни състояния. Това е т.нар. хронична умора. Това също е вид депресия. Която е следващия симптом на издигането на Кундалини.

 

- депресия и различни депресивни състояния, повече или по-малко изразени. (виж горния симптом за повече информация). Това състояние също НЕ Е КРИЗИСНО – то е хронично и рядко можем да излезем спонтанно от него. Затова пък ДЕПРЕСИЯТА почти винаги е знак, че трябва да се появи нашия нов АРХЕТИП, или да реализираме своята НОВА ЛИЧНОСТ. Ако засилим „общата си енергия“, т.е. ако подсилим долните си чакри, Кундалини ще ни помогне да проявим на бял свят своя НОВ АЗ. Ако не ги засилим – Кундалини ще изхвърля енергията ни навън и ние ще ставаме все по-потиснати и по-безсилни.

 

- тревожност. Тази симптом е част от т.нар. тревожно-депресивен синдром. Свързан е с липса на възможност за концентрация. Умът не може да се концентрира за дълго време на едно нещо, върху една работа, върху една мисъл – а скача от тема на тема. Това води до несигурност, неориентираност и, разбира се, тревожност. Упражнения по концентрация и медитация са отлично средство за справяне с това тежко състояние. И, разбира се, отново развиване на долните енергийни центрове, с цел получаване на добра и здрава основа. Не можем да очакваме, че едно дърво ще се развива добре и ще е здраво, ако няма силни и добри корени.

 

- шизофренни симптоми, параноя, силни безпочвени страхове. Рядко, но може да се появят и такива симптоми. Те са изключително опасни и показват, че Кундалини е изцяло неправилно издигната и че уврежда директно мозъчните центрове и връзки. Ако имаме съмнения за шизофрения – трябва веднага да се обърнем към специалист, както и да работим усилено за засилване на долните енергийни центрове – защото вероятно Кундалини, образно, предизвиква взривове във висшата ни нервна система, а това са неуправляеми процеси, които могат, образно!, да изгорят мозъка ни – с всичките лоши и необратими последици от това.

 

 

Една важна вметка, преди да продължа нататък към края: всички гореописани симптоми и признаци, са на базата на лични опитности и преживявания, както и на споделени преживявания от хора, с които работя или съм работила лично през изминалите години. Повечето от тези признаци се потвърждават и от излезли от печат публикации в  публичното пространство, написани от хора, имащи богат опит с Енергията Кундалини. Симптомите и признаците, отново повтарям, са много и многообразни, и настоящата публикация далеч не може и няма претенции да ги изчерпи. А най-важното е: тази статия е само информативна, и не може да служи за каквато и да е диагностика на заболявания, както и за диагностика на прояви на Кундалини.

 

 

 

ОБЩИ СИМПТОМИ НА ИЗДИГАНЕ НА КУНДАЛИНИ, ИЗПИТВАНИ ПО ВРЕМЕ НА ДУХОВНИ ПРЕЖИВЯВАНИЯ ИЛИ ЦЕЛЕНАСОЧЕНИ ПРАКТИКИ

 

 

Тези симптоми са различни, някои от тях са скоростни и се усилват до крайната си степен, преди да изчезнат, други се появяват по-продължително време и също изчезват, и т.н. Общото между тях е, че посредством тия прояви, човек има усещане за повишаване на вътрешното си осъзнаване, за по-пълноценно присъствие, за по-пълно свързване с всичко наоколо, както и за по-щастливо преживяване на непосредствената реалност.

 

Най-честите симптоми: несъзнателни телесни движения (наричани „крии“), крампи и изтръпвания на мускулите, проблясъци на светлини „в главата“, спонтанни оргазми, излизане извън физическото тяло, прозрения, усещане за натиск и напрежение в средата на челото, същия натиск вътре в средата на мозъка, спонтанни видения, хиперактивност, свръхвъзприемане на цветове, хиперакузис (свръх-възприемане на звуци), видения на „извънземни“, видения на безтелесни духовни водачи, сърбежи, усещания за внезапни горещи вълни, внезапни студени вълни, повишена активност и възприятие през сетивата, усещане за разширяване на съзнанието, усещане на пробождане като от „нажежени шишове“ по протежението на гръбнака, чести промени в емоциите, често промени в настроението, промени в хранителните навици, промени в съня, чуване на „вътрешни звуци“, екстаз (излизам извън своя Аз), ентусиазъм (Бог е в мен), разговори и контакти с "ангели", напрежение в ставите, „пукане“ в ставите, усещане на движение на енергия в ставите, усещане костите си като огнени или светещи, токови удари, загуба на усещане за физическото тяло, видения на различни пейзажи, мистични преживявания, спонтанни или предизвикани астрални пътявания, виждане на аури, спонтанен силен плач, спонтанен силен смях, и др.

 

 

Ще завърша с един любим цитат от Робърт Антон Уилсън, който не е във връзка с конкретната тема, а цели основно да предупреди хората, които, без да имат адекватна подготовка, се опитват да добиват духовни или „окултни“ опитности.

 

ЗА ЗАНИМАНИЯТА С ОКУЛТНОТО, С МАГИЧЕСКИТЕ СВЕТОВЕ И ПР. –

 

РОБЪРТ АНТОН УИЛСЪН:

 

„Други упражнения на Кроули, които авторът опита, не са описани тук, защото са прекалено опасни за обикновените или небрежни експериментатори. Кроули винаги е твърдял, че никой не бива да пробва напредналите му техники, без (а) да е в отлично здраве, (б) да е компетентен поне в едно спортно умение, (в) да е  състояние да провежда прецизно експерименти поне в една наука, (г) да има общи познания за няколко науки, (д) успешно да положи изпит по формална логика, (е) да може да издържи изпит по история на философията, включително Идеализъм, Материализъм, Рационализъм, Спиритуализъм, Сравнителна теология и т.н. Без тези общи познания и самоувереността на самостоятелното мислене, породени от такова образование, магическото изследване просто ще взриви съзнанието ви. Както е казал Брад Стайгър, лудниците са пълни с хора, които наивно са се заели да изучават окултното, преди да са имали някаква реална компетентност в справянето с обикновеното.”

 

 

Автор: Соня Петрова – Аеиа

 

Публикувано на: 13 ноември 2015г....СТАТИИ ЗА КУНДАЛИНИ И ЙОГА:
АЗ СЪМ АЛФАТА И ОМЕГАТАКАК ДА ПРОБУДИМ КУНДАЛИНИСИНХРОНИЧНОСТ И КУНДАЛИНИ: ЗАЩО ТРЯБВА ДА СЕ МОЛИМ САМО ЗА ВЪЗВИШЕНИ НЕЩАГРЪБНАКЪТ - АНТЕНА ОТВЪД ВРЕМЕТОГОЛЯМО ПСИХИЧНО ДИШАНЕ НА ЙОГИТЕ
ЗА ЧАКРИТЕ И СИДДХИТЕ – СВРЪХЕСТЕСТВЕНИТЕ ПСИХИЧЕСКИ СИЛИ


ЙОГИЙСКОТО ПРОМИВАНЕ НА НОСА - НЯКОЛКО МАЛКО ИЗВЕСТНИ ФАКТИКАК ДА ПРЕДАВАМЕ И ПРИЕМАМЕ МИСЛИКАК ДА РАЗВИЕМ ТЕЛЕПАТИЧНИ СПОСОБНОСТИПОТВЪРЖДАВАЩИ ЗНАЦИ ЗА УСПЕХ ПРИ МЕДИТАЦИЯ


ЗАКОНЪТ ЗА ПРИВЛИЧАНЕ НА УСПЕХ И ПОЛЗАТА ОТ ЙОГАДЗЕН, БОЙНИ ИЗКУСТВА, ЙОГА И ЧУДЕСА: КОГАТО В МЕДИТАЦИЯТА ВСИЧКО СТАНЕ „ЕДНО“ – ПРОБЛЕМИТЕ ИЗЧЕЗВАТ

ВЕЛИКИЯТ ДАОИСТ МЕЧО ПУХ И ДЕГУСТАТОРИТЕ НА ОЦЕТ

ЗА МАТЕРИАЛИЗИРАНЕТО НА ЖЕЛАНИЯТАМИСЪЛТА Е БУМЕРАНГ: МИСЛИШ ДОБРО – ДОБРО ТИ СЕ ВРЪЩА

...